Ziņas par izdevēju

Publicējis:
Bayer Nordic
Uzņēmuma vārdā: Miriam Holstein

Izdevis:
SIA "Bayer"
Skanstes iela 50, 5. korpuss
Rīga, LV-1013
Tālr: 67895958
Fakss: 67312598
e-mail: info.lv@bayer.com
https://www.bayer.lv/par-bayer/bayer-ziemeleiropa/sia-bayer-kontakti/zinot-par-zalu-blakusparadibam/

Uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40103182449
PVN maksātāja numurs: LV40103182449

© Bayer Nordic All rights reserved