Till dig som behandlas med Xarelto för djup ventrombos och lungemboli