Bayer un Monsanto

Tagad - kopā

Divi uzņēmumi. Divi spēcīgi produktu portfeļi. Divas pētniecības un attīstības plūsmas. Tagad — kopā kā viens vesels.
Vēl nekad lauksaimniecībā inovācijām nav bijusi svarīgāka loma. Pasaule saskaras ar milzu grūtībām — gan klimata pārmaiņām, gan ierobežotiem dabas resursiem, gan pieaugošu planētas iedzīvotāju skaitu. Mēs ticam, ka lauksaimniecība ir daļa no risinājuma.

Šodienas pagrieziena punkts nozīmē divu vadošu lauksaimniecības novatoru apvienošanos, lai veidotu lauksaimniecību ar revolucionāriem jaunievedumiem lauksaimnieku, patērētāju un mūsu planētas labā,

Mēs, Bayer darbinieki, esam atbildīga globāla komanda, kas strādā, lai veidotu lauksaimniecību ar revolucionāriem jaunievedumiem lauksaimnieku, patērētāju un mūsu planētas labā.

No Zemes dziļākajām saknēm līdz augstākajiem satelītiem — mēs apvienojam moderno zinātni ar lauksaimnieku izdomu, lai veidotu inovācijas tepat pa rokai, palīdzētu pabarot mūsu augošo pasauli un palīdzētu saglabāt dabas resursus.

Lai gan mums vēl nav visu atbilžu, mūsu aizraušanās ar atklājumiem, vēlme sadarboties un zinātkāre nozīmē to, ka mēs vienmēr centīsimies tās atrast.

Ar savu darbu esam apņēmušies nodrošināt labākus risinājumus visiem lauksaimniekiem, vienlaikus sniedzot arī lielākas izvēles iespējas patērētājiem, lai tādējādi palīdzētu uzplaukt gan viņiem, gan mūsu planētai.

Bayer to dēvē šādi: Zinātne labākai dzīvei.

Mēs apvienojam spožākos, lauksaimniecībai viskaismīgāk pievērsušos prātus kopīgam mērķim: pievērsties zemei šodien un nodrošināt veselīgu pārtiku visiem — rīt.

Ja vairāk nekā 150 gadu ilgst Bayer atklājumu ceļš, izgudrojot un radot produktus, kas palīdz cilvēkiem augošajā un mainīgajā pasaulē... no jaunām slimību ārstēšanas iespējām, lai cilvēki atveseļotos un saglabātu veselību, līdz instrumentu nodrošināšanai lauksaimniekiem, lai viņi varētu audzēt veselīgāku, drošāku un pieejamāku pārtiku. Mūsu apvienošanās paātrinās šo atklājumu ceļojumu un sekmēs mūsu zinātnes mērķi ceļā uz labāku dzīvi,

Bieži uzdotie jautājumi

Vai jums ir jautājumi par iegādi vai mūsu lomu lauksaimniecības veidošanā? Apskatiet tālāk redzamos bieži uzdotos jautājumus. Ja jums ir jautājums, uz kuru šeit nav atbildes, mēs vēlamies uz to atbildēt! Nosūtiet mums e-pasta ziņojumu uz adresi yourquestions@bayer.com.

Lauksaimniecībai ir jāattīstās, jāpielāgojas un jāprogresē, lai sekotu augošajai pasaulei, kurai ir nepieciešama veselīga, droša un pieejama pārtika. Monsanto iegāde nozīmē lauksaimniecības veidošanu ar revolucionāriem jaunievedumiem lauksaimnieku, patērētāju un mūsu planētas labā. Vienlaikus iegāde ir arī iespēja uzlabot līdera pozīciju lauksaimniecībā un nostiprināt Bayer kā dzīvības zinātņu uzņēmumu, kas gādā par veselības un uztura attīstību.

Turklāt iegāde ievērojami nostiprina mūsu inovatīvās iespējas. Iekļaujot Monsanto, Bayer kopējās investīcijas pētniecībā un attīstībā 2017. gadā būtu aptuveni 5,7 miljardi eiro aktīvu summas izteiksmē. No tiem 2,4 miljardi eiro tiktu iztērēti kombinētajā lauksaimniecības aktīvu formā. Tikai pētniecības un attīstības jomā vien visā pasaulē mums ir vairāk nekā 35 pētījumu centri un vairāk nekā 175 audzēšanas stacijas. Turklāt mūsu apmēram 8000 pētniecības un attīstības darbinieku ik dienas darbojas mūsu laboratorijās, birojos un laukos kopā ar mūsu klientiem.

Mūsu inovatīvo iespēju apvienošana zem viena jumta nodrošina mums potenciālu jauninājumu ātrākai ieviešanai tirgū. Kopā mēs vairāk ieguldīsim jaunās un revolucionārās tehnoloģijās uzņēmuma iekšienē, kā arī dažādās sadarbībās un kopuzņēmumos.

Uzņēmuma nosaukums ir Bayer. Crop Science ir Bayer daļa un joprojām tā arī tiks dēvēta. Monsanto zīmols vairs nepārstāvēs uzņēmumu. Iegūtie produkti saglabās savus zīmola nosaukumus kā daļa no Bayer produktu klāsta.

Līdz ar Monsanto iegādi uzņēmumā Bayer ir aptuveni 125 000 darbinieku visā pasaulē. No tiem — vairāk nekā 35 000 strādā Crop Science daļā. Uzziniet vairāk par Crop Science daļas darbiniekiem un mūsu jaunajiem daļas vadītājiem.

Lauksaimniecības nozarē ir un saglabāsies ļoti augsta konkurence. Mēs cieši sadarbojāmies ar regulatoriem, lai apmierinātu viņu prasības saistībā ar Monsanto iegādi. Ievērojot šīs prasības, esam apņēmušies būtībā atbrīvoties no visas Bayer iepriekš pastāvošās sēklu un neselektīvo herbicīdu uzņēmējdarbības, kā arī tiesībām uz galvenajām tehnoloģijām, kas kopumā ir vairāk nekā 20% no Bayer Crop Science uzņēmējdarbības ieņēmumu bāzes, lai palīdzētu nodrošināt konkurenci visā mūsu darbības tirgū.

Pašlaik mēs konkurējam ar vairākiem ļoti spēcīgiem uzņēmumiem, kas piedāvā konkurētspējīgus produktus un kuriem ir spēcīgas pētniecības un attīstības iespējas. Mēs gūsim panākumus savu produktu cenu noteikšanā un pārdošanā tikai tad, ja mūsu klientiem piedāvātā vērtība būs labāka nekā konkurentiem un ja turpināsim ieviest jauninājumus. Piemēram, Vācijā vien ir aptuveni 130 uzņēmumu, kas ražo un pārdod kultūraugu sēklas. Visā pasaulē to ir tūkstošiem. Lauksaimniekiem ir milzīgas izvēles iespējas.

Mums ir skaidri definēti ētikas principi un vērtības, kas ir pamatā mūsu uzņēmējdarbības vadībai. Mūsu principi iekļauj cieņu pret cilvēka cieņu un cilvēktiesībām, skaidru apņemšanos nodrošināt ilgtspējīgu attīstību, drošību, sociālo atbildību, dialogu, pārredzamību un sadarbību, kā tas izklāstīts mūsu ētikas principu hartā.

Mūsu korporatīvās kultūras pamatā ir mūsu LIFE vērtības. Tās nosaka mūsu ikdienas darbu, tostarp integrāciju. LIFE ir saīsinājums no vārdiem: vadība, integritāte, elastīgums un efektivitāte (Leadership, Integrity, Flexibility, Efficiency). Visa mūsu rīcība ir saskaņota ar šīm vērtībām. Mūsu vērtību kultūra veicina kopīgu identificēšanos visā uzņēmumā pāri valstu robežām, vadības līmeņiem un kultūrām.

Monsanto dalās šajās vērtībās, un mēs ceram nākotnē iemiesot viņu kultūras stiprās puses, kuras, kā esam pārliecināti, kopā ar mūsu kopīgajām vērtībām, piemēram, aizrautību lauksaimniecības, inovāciju un darbinieku attīstības jomā, ir lielisks pamats, uz kura turpmāk varam veidot vēl spēcīgāku uzņēmējdarbību.

Nē. Pārtikas cenu attīstība ir atkarīga no vairākiem pasaules ekonomikas faktoriem. Galvenie no tiem ir piedāvājums un pieprasījums, ekonomiskās politikas nosacījumi (piemēram, nodokļi un tarifi) un tādi ekonomiskie faktori kā ekonomikas inflācija, pirktspēja un citi.

Bayer apvienošanās līgumā ir uzņēmies saistības attiecībā uz kopienu programmām un tās izpildīs.

Esam apņēmušies uzturēt spēcīgu kopienu un filantropisku atbalstu kopienās, kurās apvienotais uzņēmums darbosies, kā arī meklēt jaunas iespējas, lai palīdzētu atbalstīt inovācijas un izaugsmi. Mēs saglabājam kopīgās vērtības, atbalstot kopienas, kurās dzīvojam un strādājam. Mums ir spēcīga kultūra, kas mudina darbiniekus sniegt atbalstu savām kopienām. Notiek integrācijas plānošanas sarunas, lai noteiktu filantropisko ainu un ieguldījumus gan kopienas, gan globālajās iniciatīvās.