Zinātniskā darbība

Pētniecība un inovācijas

Bayer veiksmes pamatā ir inovācijas un mūsu darbinieku prasmes, kas tiek nemitīgi attīstītas mūsu pētījumu centros, izstrādājot jaunas molekulas, tehnoloģijas un biznesa modeļus, investējot izpētes un attīstības projektos, kā arī paplašinot mūsu darbības jomas sadarbībā ar ārējiem partneriem. Bayer inovatīvo spēju stiprināšana palīdz mums risināt mūsdienu pasaules izaicinājumus un nodrošināt uzņēmuma izaugsmi.

Bayer veiksmes pamatā ir inovācijas un mūsu darbinieku prasmes, kas tiek nemitīgi attīstītas mūsu pētījumu centros, izstrādājot jaunas molekulas, tehnoloģijas un biznesa modeļus, investējot izpētes un attīstības projektos, kā arī paplašinot mūsu darbības jomas sadarbībā ar ārējiem partneriem. Bayer inovatīvo spēju stiprināšana palīdz mumsrisināt mūsdienu pasaules izaicinājumus un nodrošināt uzņēmuma izaugsmi.

2014. gadā pētniecībā un attīstībā kopumā ieguldījām 3574 milj. EUR (2013. gadā 3406 milj. EUR). Tas ir līdzvērtīgi ar 8,5% no uzņēmuma apgrozījuma (2013. gadā — 7,9%). Visā pasaulē pētniecībā un attīstībā strādājošo darbinieku skaits bija aptuveni 14 000.

Bayer ne vien investē pētniecībā un attīstībā, bet arī veicina inovāciju kultūru, kuras pamatā ir atvērtība jaunām pieejām un iekšēja starpdisciplināra sadarbība. Sadarbojoties ar ārējiem partneriem, mēs kopā veidojam nacionālu un starptautisku izcilu zinātnieku tīklu, kas turpina paplašināt mūsu zināšanas.

Bayer sadarbību ar vadošajām universitātēm, publiskajiem izpētes institūtiem un partneru uzņēmumiem veicina inkubatori, pūļa pakalpojumi un zinātnes centrmezgli Āzijā un Amerikas Savienotajās Valstīs. Šāda veida sadarbība atver pieeju inovācijām, izmantojot ārējo potenciālu un publiskā finansējuma iespējas.

Padziļināta pētniecība dzīvības zinātnēs

Bayer ir vienīgais starptautiskais uzņēmums, kas vienlaicīgi pēta iespējas cilvēku, dzīvnieku un vides veselības uzlabošanai. Bayer sistemātiski un intensīvi sadarbojas ar dzīvības zinātņu apakšgrupu pētniekiem projektos, kuros strādā ar centrāliem bioloģiskiem procesiem, piemēram, gēnu regulāciju vai enerģijas metabolismu.

Šādu projektu mērķis ir labāk izprast slimības, atšifrēt to darbības mehānismus, izstrādāt personalizētās terapijas veidus vai izskaidrot rezistences mehānismus. Kopš 2012. gada šos projektus atbalsta Bayer iekšējais fonds Life Sciences Fund, un tie galvenokārt veikti kopā ar ārējiem partneriem.

Metabolisma detektīvi: Dr. Julians I. Borisovs (Dr. Julian I. Borissoff) un Dr. Marks Kristofs Ots (Dr. Mark-Christoph Ott) (no kreisās) analizē cilvēku, dzīvnieku, augu un mikroorganismu metabolismu, lai aktīvajām vielām noteiktu jaunus mērķus.

Bayer zinātnieki strādā interdisciplinārās komandās, lai aktīvajām vielām vai diagnostikas opcijām meklētu jaunus mērķus. Apvienojot medikamentu un augu aizsardzības izpēti, tiek iegūtas pilnīgi jaunas pieejas cilvēku, dzīvnieku un augu veselības uzlabošanā. Dr. Veins Koko (Dr. Wayne Coco) inovatīvu olbaltumvielu izstrādē izmanto pilnīgi automatizētu robota iekārtu.

Zinātnieki visā pasaulē veic cilvēka DNS galveno olbaltumvielu funkciju pētījumus. Šie epiģenētiskie procesi darbojas kā ģenētiskais kods ar spēcīgāku funkciju un var ierosināt dažādas slimības, piemēram, vēzi. Bayer ir pievienojies Strukturālās ģenētikas konsorcijam (Structural Genetics Consortium — SGC), lai kopā ar universitātēm un citiem nozares partneriem atbalstītu epiģenētikas pētījumus. Dr. Mariona Hičkoka (Dr. Marion Hitchcock), Dr. Ursula Egnere (Dr. Ursula Egner) un Dr. Anke Millere-Fārnova (Dr. Anke Müller-Fahrnow) (no kreisās) nodarbojas ar pētījumu kopīgošanu ar partneriem, šādā veidā veicinot zāļu attīstību.

Pētniecības izdevumi

Inovatīvai kompānijai, kāda ir Bayer, būtiska ir uzticama, globāla intelektuālo īpašumtiesību aizsardzība. 2015. gadā mums visā pasaulē piederēja aptuveni 54 000 derīgu patentu pieteikumu un patentu, kas aptver aptuveni 5500 aizsargātu izgudrojumu.