Misija un vērtības

Mūsu misija - "Bayer: Zinātne labākai dzīvei"

Bayer ir pasaules klases inovāciju uzņēmums ar vairāk nekā 150 gadu vēsturi. Bayer galvenās darbības jomas ir saistītas ar veselības aprūpi un lauksaimniecību - izmantojot zinātnisku pieeju un inovācijas, mēs izstrādājam jaunas molekulas, kas paredzētas cilvēku, dzīvnieku un augu veselības uzlabošanai. Bayer veikto zinātnisko pētījumu pamatā ir padziļināta izpratne par bioķīmiskajiem procesiem, kas norisinās dzīvos organismos.

Ar mūsu izstrādājumu palī dzību cenšamies atrast risinājumus virknei mūslaiku lielāko izaicinājumu. Viens no tiem ir strauji augošā un novecojošā pasaules iedzīvotāju populācija, kam nepieciešama labāka medicīniskā aprūpe un atbilstošas pārtikas pieejamība.

Bayer uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti, profilaktiski novēršot, mazinot un ārstējot slimības. Mēs palīdzam nodrošināt uzticamu augstas kvalitātes pārtikas, dzīvnieku barības un no augiem izgatavotu jēlmateriālu pieejamību.

Bayer mērķis ir iegūt un uzturēt vadošās pozīcijas tirgos, radot un sniedzot vērtību mūsu klientiem, darbiniekiem un sabiedrībai. Mūsu stratēģija ir palīdzēt risināt dažus no cilvēces šībrīža akūtākajiem izaicinājumiem, un, darot to ļoti labi, cenšamies stiprināt arī uzņēmuma vērtību.

Mūsu vērtības

Bayer darbība balstās uz ilgtspējīgas attīstības principiem, ievērojot korporatīvo sociālo un ētisko atbildību, vienlaicīgi ņemot vērā visu iesaistīto sabiedrības daļu intereses. Bayer piedāvā lieliskas attīstības iespējas darbiniekiem, kuru prioritārās profesionālās intereses ir saistītas ar inovācijām.

Mūsu vērtībām ir centrālā loma uzņēmuma ikdienas darbā, un tās ir nepieciešamas, lai palīdzētu mums piepildīt mūsu misiju. Šīs vērtības atspoguļotas vienā vārdā - LIFE.

Vārds LIFE ir kā akronīms, kas apraksta Bayer galvenās vērtības un vadības principus. LIFE atšifrējums ir līderība (leadership), godīgums (integrity), elastīgums (flexibility) un efektivitāte (efficiency).

Šīs vērtības attiecas uz visiem Bayer darbiniekiem un ir cieši integrētas uzņēmuma pārvaldības sistēmā. Mūsu vērtību kultūra nodrošina uzņēmuma kopīgu identitāti, kas stāv pārivalstu robežām, vadības hierarhijai un kultūru atšķirībām.

Katru no šīm četrām vērtībām paskaidro ar septiņiem piemēriem:

 • Esi dedzīgi ieinteresēts cilvēkos un darba rezultātā
 • Parādi personīgo sparu, iedvesmo un motivē citus
 • Uzņemies atbildību par darbībām un rezultātiem, panākumiem un neveiksmēm
 • Izturies pret citiem godīgi un ar cieņu
 • Sniedz skaidru, vaļsirdīgu un savlaicīgu atgriezenisko saiti
 • Risini konfliktus konstruktīvi
 • Radi vērtību visām mūsu ieinteresētajām personām

Komandas vadība

 • Nodrošini skaidrību un vadību
 • Domā un rīkojies stratēģiski
 • Pieprasi un atzīsti izpildījumu
 • Nodrošini darbinieku nodarbinātību, attīstot un sagatavojot
 • Veido spēcīgu un daudzveidīgu talantu avotu
 • Esi atdarināšanas cienīgs paraugs
 • Ievēro normatīvos aktus un labu biznesa praksi
 • Uzticies citiem un veido uzticības pilnas attiecības
 • Esi godīgs un uzticams
 • Klausies uzmanīgi un atbilstoši komunicē
 • Nodrošini ilgtspējīgumu: līdzsvaro īstermiņa rezultātus ar ilgtermiņa prasībām
 • Rūpējies par cilvēkiem, drošību un vidi
 • Aktīvi virzi izmaiņas
 • Esi gatavs pielāgoties nākotnes tendencēm un vajadzībām
 • Apstrīdi pastāvošo situāciju
 • Domā un rīkojies, domājot par klientiem
 • Meklē iespējas un uzņemies aprēķinātus riskus
 • Esi atvērts domāšanā
 • Pieņem mūžizglītību
 • Pārvaldi resursus gudri
 • Koncentrējies uz darbībām, kas rada vērtības
 • Dari lietas vienkārši un efektīvi
 • Nodrošini atbilstošas izmaksas, ātrumu un kvalitāti
 • Paātrini labu lēmumu pieņemšanu
 • Esi atbildīgs par konsekventu izpildi
 • Sadarbojies labākam risinājumam