Kā Bayer sadarbojas ar veselības aprūpes speciālistiem

Nozares uzņēmumi un veselības aprūpes speciālisti sadarbojas dažādos procesos klīnisko pētījumu, klīniskās izstrādes, kā arī klīniskās prakses un pacientu ārstēšanas rezultātu jomā.

Ar pacientiem galvenokārt tiekas veselības aprūpes speciālisti, tāpēc viņi var piedāvāt ļoti vērtīgas un padziļinātas zināšanas par pacientu ārstēšanu un hronisko slimību kontroli. Tas ļoti palīdz uzlabot pacientu aprūpi, terapijas iespējas un gala rezultātu.

1. sadarbības piemērs: klīniskie pētījumi

Pacientiem ir vajadzīgi piemēroti medikamenti

Milzīgais ļoti vērtīgās medicīnas informācijas daudzums, kas ir pieejams visā pasaulē, sniedz reālu labumu pacientiem tikai tad, ja mūsu iekšējie speciālisti cieši sadarbojas ar ārējiem pētniekiem un veselības aprūpes speciālistiem. Mēs esam pārliecināti, ka, kopīgi izmantojot šīs zināšanas, mēs varam labāk saprast izplatītākās slimības un ātrāk izstrādāt labākus medikamentus. Ārstējošie ārsti un citi veselības aprūpes speciālisti veic klīniskos izmēģinājumus pētījumu centros saskaņā ar klīnisko pētījumu protokolu, ko ir apstiprinājušas veselības aprūpes institūcijas, oficiālās revīzijas padomes un ētikas komitejas. Tāpēc viņi veido galveno saikni ar iesaistītajiem pacientiem un ir atbildīgi par datu vākšanu. Veselības aprūpes speciālistiem ir jāsaņem atlīdzība par zināšanām un laiku, ko viņi iegulda klīnisko pētījumu norisē.

Uzzināt par klīniskajiem pētījumiem vairāk

2. sadarbības piemērs: atbalsts ārstu izglītošanai

Pacientiem ir vajadzīgi paši zinošākie ārsti

Bayer izstrādā inovatīvus medikamentus. Lai nodrošinātu, ka jaunās terapijas tiek lietotas atbildīgi, tās ir jāprezentē un jāizskaidro veselības aprūpes speciālistiem. Tāpēc mēs atbalstām veselības aprūpes speciālistu izglītošanu kongresos un apmācībās. Tas palīdz nodrošināt ārstiem piekļuvi jaunākajiem medicīniskajiem pētījumiem, tāpēc viņi var parakstīt pacientiem piemērotāko terapijas veidu. Tikai šādā gadījumā mēs varam izpildīt savu apņemšanos atbalstīt mūsu jauno terapiju pareizu lietošanu. Zinātniskie pasākumi ir tikai viens no daudziem resursiem ārsta izglītošanai.

 

PP-OTH-LV-0013-1