Datu deklarēšana

Atbilstoši EFPIA Atklātības kodeksam Bayer izpaudīs informāciju par atlīdzību veselības aprūpes speciālistiem un atbalstu veselības aprūpes organizācijām, kas saistīts ar cilvēkiem domātu recepšu zāļu attīstību un komercializāciju.

Paziņotie dati ietver atbalstu un atlīdzību četrās galvenajās kategorijās

Kategorijas Atbalsts/atlīdzība
Veselības aprūpes speciālisti Veselības aprūpes organizācijas
Ziedojumi un granti - Monetārs vai cits
Pasākumi 1. Reģistrācijas maksa
2. Ceļš & uzturēšanās
1. Sponsorējums
2. Reģistrācijas maksas
3. Ceļš & uzturēšanās
Konsultācijas un pakalpojumi 1. Atlīdzība
2. Līgumā atrunātās saistītās izmaksas (ieskaitot, ceļa izdevumi, uzturēšanās un reģistrācijas izmaksas)
Izpēte un attīstība Ar izpēti un attīstību saistītie izdevumi (t.sk. atlīdzība, ceļš, uzturēšanās, citi izdevumi)

Piekļūt datiem

PP-OTH-LV-0013-1