05.12.2016

Bayer un FaunaPhotonics uzsāk sadarbību pētniecības jomā, lai izstrādātu uzlabotu kukaiņu kaitēkļu monitoringa sensoru tehnoloģiju

Bayer un FaunaPhotonics, Kopenhāgena (Dānija), ir uzsākuši trīs gadu sadarbību pētniecības jomā, lai izstrādātu jaunus sensoru risinājumus uzlabotam lauksaimniecības kukaiņu kaitēkļu, kā arī blakussugu insektu, tostarp derīgo kukaiņu monitoringam.

Zoom image
FaunaPhotonics komanda

Efektīva kaitēkļu apkarošana, vienlaikus saudzējot derīgos kukaiņus un apputeksnētājus, ir viens no lielākajiem lauksaimnieku izaicinājumiem visā pasaulē. Spēja sistemātiski un efektīvi noteikt un identificēt kaitēkļu populācijas ir ceļš uz uzlabotu integrēto augu aizsardzību (IPM), kuras pamatā ir kaitēkļu populācijas monitoringa metožu precizitāte.

 

“Jauni sensoru risinājumi spēs piegādāt datus tieši mūsu digitālajiem lauksaimniecības ierīcēm un ļaus lauksaimniekiem pieņemt lēmumus ātrāk un efektīvāk, jo īpaši attiecībā uz mērķtiecīgāku augu aizsardzības līdzekļu izmantošanu,” teic Ole Pēterss (Ole Peters), Bayer Augkopības zinātnes departamenta Digitālo lauksaimniecības tehnoloģiju nodaļas vadītājs. “Zinot, kas notiek tīrumā, lauksaimnieka dzīve kļūst vienkāršāka, tiek nodrošināta raža, uzlabots ienesīgums un aizsargāti apputeksnētāji.”

 

“Sadarbība ar Bayer ļaus FaunaPhotonics tālāk attīstīt svarīgu sensoru tehnoloģiju insektu monitoringa jomā,” piebilda Frederiks Tārnhojs (Frederik Taarnhøj), FaunaPhotonics vadītājs un līdzdibinātājs. “Sagaidāms, ka jaunā tehnoloģija aizpildīs robus mūsu zināšanās par insektu populācijām, novedot pie uzlabojumiem kukaiņu apkarošanā un ilgtspējīgākas pārtikas ražošanā.”

 

Kukaiņu kaitēkļi tiešā veidā bojā augus, izraisot ievērojamus zaudējumus. Kaitēkļu apkarošana vienmēr ir tikusi uzskatīta par vissarežģītāko izaicinājumu, kas jāpārvar. Galvenais iemesls tam ir nespēja precīzi uzraudzīt kaitēkļu populācijas koncentrāciju laukā. Līdz šim monitoringam tika izmantotas manuālas metodes, kas nav optimāli salāgojamas ar automatizāciju un digitālo programmatūru risinājumiem. Turklāt saimniecības līmenī regulārs lauku monitorings ir darbietilpīga, laikietilpīga un dārga aktivitāte, it īpaši lielās saimniecībās.

 

Bayer un FaunaPhotonics ir pārliecināti, ka kopīgi izstrādātais, uz sensoriem balstītais digitālais risinājums, kurš būs pieejams par samērīgu cenu un nodrošinās precīzu un efektīvu insektu monitoringu, tostarp prognozēšanu, būs milzīgs ieguvums zemniekiem visā pasaulē. Šai izpētes un attīstības sadarbībai ir dots nosaukums “Agronomiskas stratēģijas kaitēkļu mazināšanai, kā arī ietekmes mazināšanai uz blakussugām, izmantojot uz gaismas avota atklāšanas un attāluma noteikšanas iekārtām (LIDAR) balstītu gaisā esošās faunas noteikšanu” (Agronomic pest mitigation & non-target effects mitigation strategies using in-field light detection and ranging (LIDAR) based aerial-fauna detection.)

 

Par FaunaPhotonics

FaunaPhotonics ApS, kas atrodas Kopenhāgenas biozinātnes parkā (Copenhagen Bio Science Park), ir universitātes spin-off uzņēmums, kas izveidots, balstoties uz pētījumiem daudzu gadu garumā un disertācijas projektiem Lundas Universitātes Lāzeru centrā. Uzņēmumu 2014. gadā nodibināja Kristiana Nīlsena fonds (Christian Nielsen’s Fond), Dānijas inovāciju fonds (Innovation Fund Denmark), Tirgus attīstības fonds (The Market Development Fund) un privātie investori. Komanda attīsta progresīvus optiskos attālinātas darbības sensoru instrumentus, kas noteiks jaunus standartus insektu monitoringā. Inovatīvā tehnoloģiju platforma automatizē manuālus procesus, uzlabojot kultūraugu izpētes procesus lauksaimniecībā. FaunaPhotonics apvieno optiskās, lāzera un datu apstrādes tehnoloģijas bioloģisku objektu atklāšanai, radot instrumentus jaunu atziņu gūšanai. Mērķis ir piedāvāt datu integrāciju starp laukā uzstādītiem sensoriem un klienta programmatūras platformām. Vairāk informācijas meklējiet www.faunaphotonics.com.


Paziņojumi ar skatu nākotnē

Šī preses relīze var ietvert nākotnē vērstus paziņojumus, kas balstīti Bayer vadības pieņēmumos un prognozēs. Dažādi zināmie un nezināmie riski, neskaidrības un citi faktori var radīt materiālas atšķirības starp šeit sniegtajiem aprēķiniem un reālajiem nākotnes rezultātiem, finansiālo situāciju, uzņēmuma attīstību un sniegumu. Šie faktori ietver tos, kas apskatīti Bayer publiskajos ziņojumos, kuri pieejami Bayer mājas lapā www.bayer.com. Uzņēmums neuzņemas nekādu atbildību par šo uz nākotni vērsto paziņojumu atjaunošanu vai saskaņošanu ar nākotnes notikumiem vai attīstības virzieniem.
12.12.2016  Copyright © Bayer Nordic
http://www.bayer.com

Dalīties

aizvērt ×