Ilgtspējīga attīstība

Mēs esam apņēmušies nodrošināt ilgtermiņa ekonomisko izaugsmi, radot inovatīvus izstrādājumus, vienlaikus saglabājot resursus, atbildīgi attiecoties pret vidi un sniedzot globālu ieguldījumu veselīgas un humānas sabiedrības uzturēšanā.

Bayer globālie centieni

Mums ir visaptveroša ilgtspējas programma un izstrādātas ilgtspējīgas pārvaldības struktūras un stratēģijas un mērķi, saskaņā ar kuriem mēs ļaujam spriest par Bayer, un tāpat arī cenšamies sniegt skaidrus pārskatus par Bayer darbību. Mūsu ikgadējā ilgtspējīgas attīstības ziņojumā mēs informējam, piemēram, par to, kā mēs praktiski īstenojam mūsu apņemšanos attiecībā uz Globālā līguma desmit principiem. Tādējādi mēs cenšamies ievērot pamatnostādnes, ko paredz Globālā ziņošanas iniciatīva (GRI) un ESAO.

 

Ziemeļvalstu koncentrēšanās uz ilgtspējīgiem izstrādājumiem

Sniedzot ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā, ir jāuzņemas arī atbildība par mūsu izstrādājumiem un to ietekmi uz sabiedrību un vidi. Uzņēmumā Bayer mēs aktīvi strādājam ar izstrādājumu pārvaldību. Tas nozīmē, ka katrā izstrādājuma mūža posmā mēs pārbaudām, vai ir iespējams kaut ko izdarīt vēl labvēlīgāk videi un cilvēku un dzīvnieku veselībai, sākot no izstrādājuma radīšanas laboratorijā, līdz brīdim, kad tas izzūd lietošanas laikā, noārdās vai tiek iznīcināts.

26.05.2017  Copyright © Bayer Nordic
http://www.bayer.com

Dalīties

aizvērt ×