Sociālā atbildība

Darbs labākas dzīves vārdā

Ar vairāk nekā 300 projektu starpniecību mēs sniedzam labumu vietējai sabiedrībai, koncentrējoties uz šādām jomām:

Projektu mērķis ir uzlabot cilvēku izredzes nākotnē. Piemēram, mēs atbalstām skolēnus un talantīgus pētniekus un palīdzam jaunajiem vides aktīvistiem visā pasaulē. Mēs veicinām veselības aprūpi attīstības valstīs un ar kultūras un sporta projektu starpniecību sniedzam lielu ieguldījumu sociālajā mijiedarbībā.

 


 

Ziemeļvalstu iniciatīvas

Bayer aktīvi iesaistās bērnu un jauniešu intereses par zinātni veicināšanā, īstenojot programmu "Making Science Make Sense". Programma skolēniem dod iespēju apmeklēt Bayer mūsdienīgās studentu laboratorijas Bayer galvenajā mītnē Lēverkūzenē (Leverkusen).

Vairāk informācijas par projektu "Making Science Make Sense" un Bayer studentu laboratorijām

Globālās iniciatīvas

Bayer ir pirmais privātā sektora partneris Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides programmā (UNEP) un palīdz jauniešiem visā pasaulē veicināt izpratni par dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Kopā ar "National Geographic" uzņēmums Bayer ir izveidojis fondu "Global Exploration", lai veicinātu novatorisku pētniecību ar mērķi risināt izaicinājumus saistībā ar dzeramā ūdens apgādi. Ar šīm un daudzām citām iniciatīvām mūsu mērķis ir veidot labāku dzīvi, pildot mūsu misiju: Bayer — zinātne labākai dzīvei.”

 

 

 

26.05.2017  Copyright © Bayer Nordic
http://www.bayer.com

Dalīties

aizvērt ×