Publikācijas

Atsevišķu izdevumu pasūtīšana, abonēšana, lejupielāde.

AR 2013
Gada ziņojumi (Annual Reports)

Papildus bilancei un ienākumu pārskatiem gada pārskatā ir iekļauta plaša informācija par mūsu uzņēmuma komerciālo attīstību.

vairāk
Ceturkšņa ziņojumi (Quarterly Reports)

Mūsu ceturkšņa ziņojumi informē par pašreizējo finanšu gadu.

vairāk
Ilgtspējīgas attīstības ziņojums (Sustainable Development Report)

Mūsu ikgadējā ilgtspējīgas attīstības ziņojumā ir pieejama dažādu veidu informācija par mūsu ekoloģiskajām un sociālajām saistībām.

vairāk
Īsumā — ilgtspējīgums uzņēmumā Bayer (At a Glance - Sustainability at Bayer)

Šeit kompakti un skaidri ir apkopota visa būtiskākā informācija par ilgtspējas tēmu.

vairāk
research
research

Žurnālā "research" ir iekļauti viegli lasāmi zinātniski raksti par Bayer pētījumiem.

vairāk
BM
Bayer žurnāls (Bayer magazine)

Mūsu interaktīvā Bayer žurnāla atjauninājumi tiek izdoti regulāri, un jūs saņemsiet informāciju, tiklīdz tie būs pieejami. Tajos ir iekļauti interesanti un informatīvi materiāli par Bayer.

vairāk
NFF
Nosaukumi, skaitļi, fakti (Names, Figures, Facts)

Bayer no A līdz Z: mūsu īsajā profilā ir iekļauta visa būtiskākā informācija par Bayer.

vairāk
Baylab. Atklājiet zinātni. (Baylab. Discover Science.)

Iepazīstināšana ar Bayer skolas laboratorijām. Kā uzņēmums, kurā lielu lomu spēlē zinātnes sasniegumi un izgudrojumi, Bayer vēlas savu entuziasmu pētniecības un zinātnes jomā nodot jauniešiem, izmantojot īpaši aprīkotas laboratorijas skolēniem, kas pazīstamas kā "Baylab".

vairāk
05.03.2014  Copyright © Bayer Nordic
http://www.bayer.com

Dalīties

aizvērt ×