Datu deklarēšana

Atbilstoši EFPIA Atklātības kodeksam Bayer izpaudīs informāciju par atlīdzību veselības aprūpes speciālistiem un atbalstu veselības aprūpes organizācijām, kas saistīts ar cilvēkiem domātu recepšu zāļu attīstību un komercializāciju. 

Paziņotie dati ietver atbalstu un atlīdzību četrās galvenajās kategorijās

Kategorijas
Atbalsts/atlīdzība
Veselības aprūpes speciālisti
Veselības aprūpes organizācijas
Ziedojumi un granti
- Monetārs vai cits
Pasākumi 1. Reģistrācijas maksa
2. Ceļš & uzturēšanās

1. Sponsorējums
2. Reģistrācijas maksas
3. Ceļš & uzturēšanās
Konsultācijas un pakalpojumi
1. Atlīdzība
2. Līgumā atrunātās saistītās izmaksas (ieskaitot, ceļa izdevumi, uzturēšanās un reģistrācijas izmaksas)
Izpēte un attīstība
Ar izpēti un attīstību saistītie izdevumi (t.sk. atlīdzība, ceļš, uzturēšanās, citi izdevumi)

 
Piekļūt datiem >

 

L.LT.COM.12.2017.1262

20.12.2017  Copyright © Bayer Nordic
http://www.bayer.com

Dalīties

aizvērt ×