Korporatīvā atbilstība

Godīga un likumpaklausīga uzņēmējdarbība

Mūsu apņemšanās ir godīgums visā, ko darām. Godīgums ir viena no Bayer galvenajām vērtībām un uzņēmuma kultūras sastāvdaļām. Mēs strādājam, ievērojot visus piemērojamos likumdošanas un normatīvos aktus, noteikumus un visaugstākos ētikas standartus.

Mūsu uzņēmējdarbības principi ir sekojoši:

  1. Mēs godīgi konkurējam visos tirgos.  

  2. Mēs visus lietišķos darījumus veicam godīgi.

  3. Mēs līdzsvarojam ekonomisko izaugsmi ar ekoloģisko un sociālo atbildību.  

  4. Mēs īstenojam tirdzniecības kontroles pasākumus, kas ļauj mums regulēt savu starptautisko uzņēmējdarbību.

  5. Mēs atbalstām vienlīdzīgas iespējas vērtspapīru tirgū.

  6. Mēs veicam precīzu grāmatvedību un uzskaiti.

  7. Mēs izturamies cits pret citu godīgi un ar cieņu.

  8. Mēs aizsargājam un cienām intelektuālā īpašuma tiesības.

  9. Mēs rīkojamies Bayer labākajās interesēs.

  10. Mēs aizsargājam personas datus un garantējam to privātumu.

Uzzināt vairāk >

Sociālā atbildība

Darbs labākas dzīves vārdā

Pasaules iedzīvotāju populācijai, kas vienlaicīgi gan noveco, gan pieaug, nepieciešamas jaunas un labākas zāles, kā arī plašāka un drošāka pārtikas pieejamība. Kādus risinājumus piedāvā Bayer?

vairāk
29.05.2017  Copyright © Bayer Nordic
http://www.bayer.com

Dalīties

aizvērt ×