Bayer AG Valde


   

Verners Baumans

(Werner Baumann),

Valdes priekšsēdētājs


Johanness Dīčs

(Johannes Dietsch)

Finanses

 

Hartmuts Klusiks

(Hartmut Klusik)

Personālvadība,

tehnoloģijas;

un ilgtspēja

Kemals Maliks

  (Kemal Malik)

Inovācijas
   
 

Dīters Vainands

  (Dieter Weinend)

Pharmaceuticals

Ērika Manna

  (Erica Mann)

Consumer Health

 Laiems Kondons

  (Liam Condon)

Crop Science


  

Bayer AG Valde kā Bayer koncerna vadība kalpo visa uzņēmuma interesēm un ilgstoša korporatīvo vērtību pieauguma sasniegšanai. Valdes priekšsēdētājs Verners Baumans saskaņo korporatīvās politikas principus.

 

Vissvarīgākie Valdes uzdevumi ir korporatīvās stratēģijas definēšana, budžeta noteikšana un korporatīvo resursu sadale. Tā publicē Bayer koncerna ceturkšņa pārskatus un gada pārskatus, kā arī apstiprina amatos galvenos darbiniekus. Valde arī nodrošina, lai Padome saņemtu regulāru, savlaicīgu un visaptverošu informāciju par visiem ar Bayer AG plānošanu, uzņēmējdarbības attīstību un risku pārvaldību saistītiem jautājumiem.

 

Valdes locekļi tiek apstiprināti amatā maksimums līdz piecu gadu termiņam, un viņus var atkārtoti ievēlēt amatā pēc sava amata pilnvaru termiņa beigām.


 

Jaunumi

26.05.2017  Copyright © Bayer Nordic
http://www.bayer.com

Dalīties

aizvērt ×