08.04.2019
Bayer aicina regulatorus, pētniekus un sabiedrību uz zinātnē balstītu diskusiju

Turpinoties Monsanto integrācijai pieejami vairāk nekā 100 Bayer piederošu glifosāta nekaitīguma pētījumu ziņojumu

Manheima, 2019. gada 8. aprīlis – Bayer aicina pasaules regulatorus, starptautisko zinātnieku kopienu un patērētājus uz zinātniskos pamatojumos balstītu diskusiju par glifosāta nekaitīguma profilu. Šajā nolūkā visi, 107, Bayer īpašumā esošie glifosāta nekaitīguma pētījumu ziņojumi, kas tika iesniegti Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (EFSA) kā daļa no vielu atļaujas piešķiršanas procesa Eiropas Savienībā (ES) tagad ir pieejami Bayer informācijas pārredzamībai veltītajā platformā. Tādā veidā uzņēmums apņemas nodrošināt lielāku caurskatāmību, iekļaujot arī augu aizsardzības līdzekļu nekaitīguma pētījumus pēc Monsanto iegādes. Daudzi no šiem un citiem līdzīgiem pētījumiem tikuši iesniegti un izvērtēti ASV Vides aizsardzības aģentūrā, veicot glifosāta riska novērtējumu.

“Informācijas caurskatāmība ir uzticības katalizators, tāpēc lielāka informācijas pieejamība i kā daļa no r labums patērētājiem, politikas veidotājiem un uzņēmumiem. Kā inovāciju uzņēmumam drošība ir mūsu galvenā prioritāte, un mēs esam pilnībā apņēmušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka mūsu produkti ir droši cilvēkiem un videi", sacīja Bayer AG valdes loceklis un Crop Science nodaļas prezidents Laiems Kondons (Liam Condon). “Padarot publiski pieejamus mūsu detalizētos zinātniskos nekaitīguma pētījumu datus, mēs iedrošinām ikvienu interesentu pašiem pārliecināties, cik vispusīga ir mūsu pieeja drošībai. Mēs esam atvērti iespējai iesaistīties dialogā un ceram, ka tas veicinās lielāku uzticību zinātnei.”

Šis jaunais papildinājums Bayer Informācijas pārredzamības tīmekļa vietnē seko pagājušā gada decembrī publicētajiem vairāk nekā 300 glifosāta nekaitīguma pētījumu kopsavilkumiem, kas iesniegti augu aizsardzības līdzekļu ES vielu atļaujas piešķiršanas procedūrai. Šobrīd ir nodrošināta piekļuve visiem padziļinātajiem glifosāta nekaitīguma pētījumiem, uz kuriem Bayer pieder pilnīgas tiesības.

Juridisko ierobežojumu dēļ Bayer nevar publicēt glifosāta pētījumus, ko veic un kuri pieder trešajām personām. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet mūsu sadaļu Biežāk uzdotie jautājumi.

Bayer stāv aiz glifosāta nekaitīguma un turpinās enerģiski aizstāvēt savus glifosāta produktus. Uzņēmums rūpīgi strādā, lai nodrošinātu, ka sarunas par glifosātu ir precīzi atspoguļojošas un turpinās dalīties ar informāciju par zinātnisko struktūru, kas apstiprina, ka glifosāts un glifosāta produkti ir nekaitīgi, ja tiek lietoti atbilstoši norādēm un ka glifosāts neizraisa vēzi. Vairāk par glifosātu un tā svarīgumu mūsdienu lauksaimniecībā lasiet: https://www.bayer.com/en/about-glyphosate-based-herbicides-and-their-role-in-agriculture.aspx.

Par Bayer informācijas pārredzamības iniciatīvu

Bayer ir brīvprātīgi apņēmies nodrošināt informācijas pieejamību 2017. gadā, iedibinot jaunu standartu ar Bayer informācijas pārredzamības platformu. Lai radītu uzticību un veicinātu atklātu, uz zinātniskām atziņām balstītu dialogu par augu aizsardzības līdzekļiem, uzņēmums plašai sabiedrībai ir darījis pieejamus drošības datus, kas līdz šim bija pieejami tikai regulatoriem. Šobrīd Bayer ir darījis pieejamu informāciju par 28 aktīvajām sastāvdaļām savā informācijas pārredzamības tīmekļa vietnē un vēl vairāk plāno atklāt nākotnē.

Par Bayer

Bayer ir globāls uzņēmums, kura galvenās kompetences ir saistītas ar veselības aprūpes un uztura dzīvības zinātņu jomām. Tā produkti un pakalpojumi ir radīti, lai sniegtu labumu cilvēkiem, atbalstot centienus pārvarēt lielākos izaicinājumus, kas saistīti ar pasaules iedzīvotāju skaita pieaugumu un iedzīvotāju novecošanos. Vienlaikus Bayer Grupas mērķis ir paaugstināt rentabilitāti un radīt vērtību ar inovāciju un izaugsmes palīdzību. Bayer ir apņēmies ievērot ilgtspējīgas attīstības principus, un Bayer zīmols visā pasaulē nozīmē atbildību, uzticamību un kvalitāti. Fiskālajā 2018. gadā Grupa nodarbināja 117 000 cilvēku ar pārdošanas apjomu 39,6 miljardi eiro. Kapitālizdevumi sasniedza 2,6 miljardus eiro, pētniecības un attīstības izdevumi sasniedza 5,2 miljardus eiro. Lai uzzinātu vairāk, skatieties - www.bayer.com.

Kontaktpersona:
Utz Klages, tālr. +49 2173 38-3270
E-pasts: utz.klages@bayer.com

kgs (2019-0025)

Nākotnes pārskati
Šī relīze var ietvert nākotnē izskatāmus ziņojumus, kas balstīti uz pašreizējiem Bayer vadības pieņēmumiem un prognozēm. Dažādi apzināti un neapzināti riski, neskaidrība un citi faktori var izraisīt būtiskas atšķirības starp faktiskajiem nākotnes rezultātiem, finansiālo situāciju, uzņēmuma attīstību vai darbības rezultātiem un šeit sniegtajām aplēsēm. Šie faktori ietver Bayer publiskajos ziņojumos apspriestos, kas pieejami Bayer mājaslapā www.bayer.com. Uzņēmums neuzņemas atbildību atjaunināt šos nākotnē izskatāmos paziņojumus vai apstiprināt tos kā nākotnes notikumus vai norises.

Bayer informācijas pārredzamības iniciatīva: Sabiedrības uzticības veidošana, palielinot informācijas pieejamību

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI PAR INFORMĀCIJAS PĀRREDZAMĪBAS INICIATĪVU

 • Kultūraugu aizsardzības produkti ir vieni no rūpīgāk izpētītajiem un stingri reglamentētajiem produktiem pasaulē. Tomēr bieži vien mūsu dati tiek pilnībā atspoguļoti tikai regulējošajās iestādēs. Sabiedrības interese par informācijas caurspīdīgumu turpina pieaugt, un mēs vēlamies virzīties tā, lai nodrošinātu labāku pieeju ar nekaitīgumu saistītajai informācijai.
 • Mēs vēlamies parādīt savu apņemšanos nodrošināt informācijas caurspīdīgumu un ievērot visaugstākos starptautiskos standartus mūsu produktu drošības novērtēšanā. Galu galā, kad runa ir par mūsu ģimeņu, pārtikas un vides drošumu, mēs līdzdalām kopīgas vērtības.
 • Mēs ticam informācijas caurspīdīguma idejai, lai ikvienam būtu dota iespēja izvērtēt un pieņemt personīgu lēmumu.
 • Mēs vēlamies panākt līdzvērtīgus konkurences apstākļus, piešķirot nekomerciāliem dalībniekiem piekļuvi zinātnei, kas ir mūsu produktu drošības pamatā. To darot, mēs ceram veicināt atklātu un uz zinātni balstītu dialogu par kultūraugu aizsardzības produktiem.
 • Liela daļa informācijas, kas atrodama aktīvo vielu reģistrācijas dokumentos, kurus Bayer iesniedza Eiropas Savienības (ES) apstiprināšanas procesam, ir publiski pieejama Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes tīmekļa vietnē. Tajā ietverti cilvēka un vides drošības pētījumu pārskati. Papildu informāciju var pieprasīt arī no pārvaldēm; tomēr šis informācijas iegūšanas process var būt apgrūtinošs gan sabiedrībai, gan pārvaldēm. Mūsu pārredzamības iniciatīva ir veidota tā, lai padarītu informāciju vieglāk pieejamu nekomerciāli ieinteresētām personām, sākot ar ieinteresētu pilsoni un beidzot ar zinātnieku kopienas locekli.
 • Tā kā runa ir par piekļuvi desmitiem tūkstošu dokumentu, mēs paredzam nodrošināt vieglāku un ātrāku piekļuvi cilvēku un vides drošības pētījumu informācijai, īstenojot mūsu jaunās pārredzamības iniciatīvu pakāpeniski. Kā pirmais, 2017. gada decembrī tika padarīti pieejami lejupielādējami novērtējoši pārskati, kas aptver lielu skaitu aktīvo vielu. Tie tika atklāti papildus pētījumiem par imidakloprīdu, kas saistīti ar bitēm, un līdztekus izglītojošiem un papildmateriāliem. Pēdējais, kas tika paveikts, lai palīdzētu iekļaut reglamentējošo zinātni kontekstā un pārliecinātos, ka tā ir pieejama ikvienam. Kopš 2018. gada sākuma Bayer piedāvā (pēc pieprasījuma) nekomercializētu piekļuvi pilnam pētījumu ziņojumu saturam, uz kā balstās pārskati.
 • Mūsu tīmekļa vietnē ir pieejami ar nekaitīgumu saistīti pētījumu kopsavilkumi. Papildus Bayer nodrošina nekomerciālu piekļuvi pilniem pētījumu ziņojumiem.
 • Tiks publiskoti tikai tie dokumenti, kas iesniegti un kurus izvērtējusi regulatīvā iestāde, un kuru produkti ir pieejami tirgū.
 • Dokumenti, kas ir trešo personu tiesību priekšmets, ir jāatbrīvo no šo tiesību ievērošanas.
 • Mēs esam cieši apņēmušies īstenot savu 2016. gadā izsludināto pārredzamības iniciatīvu. Mēs piemērojam vienādus principus visām mūsu vielām, tai skaitā arī no Monsanto iegūtajām molekulām. Mūsu principi atrodami šajā Biežāk uzdoto jautājumu sadaļā.
 • Kas attiecas uz vielām, ko iesniedz darba grupa (piem., glifosātiem) vai, kas satur citus datus, kuri pilnībā nepieder Bayer, mums vispirms ir jāanalizē iespējamie juridiskie ierobežojumi, kas pieprasa ievērot trešo personu tiesības.
 • 2018. gada 7. decembrī esam atklājuši glifosāta pētījumu pārskatus mūsu pārredzamības platformā. 2019. gada 28. martā esam darījuši pieejamus visus, 107, Bayer piederošos glifosāta nekaitīguma pētījumu ziņojumus, kas tika iesniegti Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (EFSA) kā daļa no vielu atļaujas piešķiršana procesa Eiropas Savienībā (ES). Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, skatieties Biežāk uzdoto jautājumu sadaļu - Glifosāta nekaitīguma pārskati.
 • Nekaitīguma pētījuma datu publiskošana ir nepārtraukts process, kas sākas ar aktīvo vielu reģistrēšanu ES un dažās citās valstīs. Dokumenti, kas iesniegti kā daļa no ES reģistrācijas procesa, ietver vairāk nekā 90% pētījumu, kas par aktīvo vielu veikti visā pasaulē. Kopš 2017. gada pētījumu kopsavilkumi par daudzām aktīvajām vielām un daudziem reprezentatīviem produktiem (preparātiem) ir pieejami tiešsaistē.
 • 2018. gada sākumā mēs sākām nodrošināt nekomerciālu piekļuvi pilniem pētījumu ziņojumiem pēc pieprasījuma. Šis process turpināsies.
 • 2018. gada 7. decembrī platformai pievienojām glifosāta drošības pētījuma kopsavilkumus. No 2019. gada 28. marta mēs nodrošinājām piekļuvi visiem, 107, Bayer piederošajiem glifosāta nekaitīguma pētījumu ziņojumiem, kas tika iesniegti Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (EFSA) kā daļa no vielu atļauju piešķiršanas procesa Eiropas Savienībā (ES).
 • Ja jūs interesē drošības pētījumi par aktīvajām vielām vai produktiem, kas ir tirgū, bet tie vēl nav pieejami mūsu pārredzamības platformā, lūdzu, nosūtiet savu pieprasījumu transparency@bayer.com. Mēs atbildēsim, cik vien ātri iespējams.
 • Mēs nerediģējam informāciju, kas nepieciešama, lai novērtētu mūsu ražojumu drošumu.
 • Mēs rediģējam informāciju, kas var kompromitēt Bayer darbinieku vai trešo personu privātumu.
 • Mēs rediģējam informāciju, kas saistīta ar sensitīviem komercnoslēpumiem, tādiem, kā ražošanas procesi, preparāti vai citas detaļas, ko varētu izmantot komerciāli ļaunprātīgiem nolūkiem. Šāda veida informācija ir īpaši aizsargāta saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem (tādiem, kā 63. pants (ES) 1107/2009) un likumā tiek saukta kā konfidenciāla uzņēmējdarbības informācija.
 • Mēs rediģējam regulatīvos sertifikātus, lai novērstu Bayer “know - how” ļaunprātīgu izmantošanu neatļautos reglamentējošos nolūkos un, lai aizsargātu mūsu komerciālās intereses.
 • Regulatori saņem dokumentu izdevumu bez izņemtām sadaļām. Izņemamos datus, regulators atklāj un pienācīgi novērtē.
 • Izmeklējuma atskaiti, kas šobrīd nav pieejama, jūs vienmēr varat pieprasīt. Lūdzu, nosūtiet e-pasta ziņojumu cropscience-transparency@bayer.com, ja vēlaties saņemt piekļuvi nekaitīguma pētījumu informācijai, kas pašlaik nav pieejama mūsu platformā. Mēs jums atbildēsim, cik drīz vien iespējams.
 • Drošības pētījumu informācijas atklāšana būs nepārtraukts process. Laika gaitā mēs atklāsim informāciju par vairāk vielām un produktiem. Ziņas par to, kā turpmāk būs pieejama ar drošību saistīta informācija, kas iesniegta ārpus ES, skatieties šīs tīmekļa vietnes sadaļā “Jaunumi”.
 • Jums tiks piešķirta licence izmantot vienu attiecīgā dokumenta kopiju. Jebkāda veida izplatīšanai, pavairošanai vai publicēšanai ir nepieciešama Bayer AG (vai tās attiecīgās filiāles) piekrišana. Jebkurš dokumenta vai tā satura izmantošanas veids normatīviem vai jebkuriem citiem komerciāliem nolūkiem ir aizliegts un tiek uzskatīts kā licences līguma pārkāpums. Sīkākai informācijai, lūdzu skatieties - Kultūraugu aizsardzības pētījumu dokumentu piekļuves noteikumi un nosacījumi.
 • Ja vēlaties iegūt plašāku informāciju par mūsu tirgū tirgoto produktu vai Bayer produktos izmantotajām aktīvajām vielām, kas pašlaik ir tirgū, lūdzu, rakstiet e-pastu uz cropscience-transparency@bayer.com. Mēs jums atbildēsim, cik drīz vien iespējams.
 • Bayer aktīvi meklē zinātnisku sadarbību un mudina jūs sazināties ar mums. Bayer ir ieinteresēts sadarboties ar zinātniekiem, lai veicinātu pētījumus agronomijas un sabiedrības veselības jomās.
 • Liela daļa ar nekaitīgumu saistītas informācijas, jo īpaši drošības pētījumu apkopotie rezultāti, ir brīvi pieejami cropscience-transparency.bayer.com. Šie kopsavilkumu dokumenti ir balstīti uz pētījumu ziņojumiem. Par tām vielām, kas apzīmētas ar zvaigznīti (*), pēc pieprasījuma jau ir pieejami pilnīgi pētījumu ziņojumi nekomerciāliem nolūkiem. Tos var pieprasīt, atverot attiecīgo kopsavilkuma dokumentu un noklikšķinot uz saites, kas atsaucas uz pētījuma pārskatu. Jūs tiksiet novirzīts uz pieprasījuma veidlapu.
 • Pieprasījuma veidlapā norādiet savu vārdu un e-pasta adresi. Lai pārbaudītu jūsu e-pasta adresi, jūs saņemsit e-pasta ziņojumu ar kodu. Lūdzu, sekojiet e-pastā norādītajai saitei un ievadiet kodu.
 • Jūs e-pastā saņemsiet automātisko atbildi, kas apstiprinās, ka jūsu pieprasījums ir saņemts.
 • Pēc drošības pētījuma ziņojuma sagatavošanas jums tiks nosūtīta lejupielādes saite.
 • Ja šī ir pirmā reize, kad izpētes ziņojums tiek pieprasīts, tas var aizņemt kādu laiku, līdz tas kļūst pieejams. Tas saistīts ar to, ka no regulējošā konteksta ir jāizņem nosaukumi, atrašanās vietas un ar drošību nesaistīti sertifikāti, lai aizsargātu personu un būvuzņēmēju privātumu un līdz minimumam samazinātu iespējamu ziņojuma ļaunprātīgu izmantošanu.
 • Pēc lietošanas šī lejupielādes saite būs derīga 24 stundas.
 • Ja vēlaties iegūt piekļuvi lielam skaitam pētījumu ziņojumu, lūdzu, sazinieties ar mums caur cropscience-transparency@bayer.com.
 • Juridisku ierobežojumu un trešo personu tiesību ievērošanas dēļ mēs drīkstam sniegt tikai tos dokumentus, kas pilnībā pieder Bayer. Tāpēc publiskā literatūra un pētījumi, kas tiek veikti sadarbībā ar citiem uzņēmumiem, netiek iekļauti mūsu informācijas atklāšanas procesā.
 • Nav iekļauti arī dokumenti, kas nav nekaitīguma pētījumi un ko varētu izmantot komerciāli ļaunprātīgos nolūkos. Šos dokumentus ir iesnieguši un novērtējuši regulatori, bet tos nevar pasūtīt caur mūsu pārredzamības platformu. Tāpēc kopsavilkuma dokumentos dokumentu ID nav aktivizētas saites uz pieprasījuma veidlapu. Ja vēlaties apspriest šo pētījumu ziņojumu saturu, lūdzu, nosūtiet e-pasta ziņojumu uz cropscience-transparency@bayer.com. Mēs jums atbildēsim, cik drīz vien iespējams.
Kopsavilkuma dokumentā minētais izdevuma numurs attiecas uz nerediģēto izdevumu, kas iesniegts regulatīvajai iestādei. Pirms atklāšanas sabiedrībai mēs izņemsim visus testēšanas iekārtu nosaukumus un atrašanās vietas, kā arī ar drošību nesaistītus (laboratorijas) sertifikātus, kā arī konfidenciālu uzņēmējdarbības informāciju. Šis dokuments saņems vēl vienu izdevuma numuru. Izdevuma numurs ir dokumenta ID pēdējais cipars (M-xxxxxx-vv-e).
 • Dokumenti laika gaitā tiek atjaunināti. Jaunākā versija ir pēdējā, kas iesniegta varas iestādēm. Starp versijām nav pilnīgi nekādas atšķirības pētījumu rezultātos. Vairumā gadījumu tiek labotas tikai kļūdas vai pievienota informācija labākai izpratnei.
 • Jums tiks piedāvāta tikai jaunākā pētījuma versija, pat ja esat pieprasījis vecāku.
 • Versijas numurs dokumenta ID tiek parādīts kā divi cipari (M-xxxxxx-vv-e).
Pirms pētījuma ziņojuma pieejamības ir jāievēro norādījumi par informācijas atklāšanu. Kad tiek pieprasīts izpētes ziņojums, visi nosaukumi un ar drošību nesaistīti sertifikāti ir jārediģē manuāli. Pētījumu pārskati var būt pat 800 lappušu garumā. Tie atšķiras arī pēc struktūras un formāta (piemēram, skenēti papīra dokumenti), kam var būt nepieciešama tālāka sagatavošana.
 • Ņemot vērā daudzos pasākumus, kas vajadzīgi, lai sagatavotu dokumentus atklāšanai, pieejamo ziņojumu saraksts tiks pastāvīgi paplašināts. Pirms informācijas atklāšanas ir jāpārskata un jāformatē no 300 līdz 700 ziņojumiem (piem., datu privātuma dēļ) katrai aktīvajai sastāvdaļai. Viena pētījuma ziņojums var būt līdz pat 800 lappušu garš.
 • Būs pieejama tikai tāda informācija, kas attiecas uz produktiem un vielām, kas veiksmīgi izgājuši cauri reģistrācijas procesam. Lūdzu, rakstiet mums uz cropscience-transparency@bayer.com un mēs sazināsimies ar jums par turpmāko pētījumu atklāšanu.

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI PAR AUGU AIZSARDZĪBAS PRODUKTU NEKAITĪGUMA PĒTĪJUMIEM

Nekaitīguma pētījumi ir īpaši izstrādāti eksperimenti, kas ļauj regulatoru zinātniekiem novērtēt kultūraugu aizsardzības līdzekļa spēju nelabvēlīgi ietekmēt cilvēkus, dzīvniekus, blakusorganismus (kukaiņus, dzīvniekus, mikroorganismus un augus, kas nav kaitēkļi) vai vidi (piem., augsni, ūdeni, gaisu un tajos dzīvojošos organismus).
Regulatīvās aģentūras no visas pasaules ir izstrādājušas un apstiprinājušas tiesību aktos paredzēto drošības pētījumu kopumu (katrai ķīmiskajai vielai vairāk nekā 150), kas jāveic uzņēmumiem, kuri vēlas reģistrēt kultūraugu aizsardzības produktu. Pētījumi ir izstrādāti, lai testētu ķīmisko iedarbību dažādos laika posmos, un dažādās koncentrācijās. Ir pētījumi, kuros pārbauda lielu atsevišķu devu, lai novērtētu, kas notiek nejaušas iedarbības vai izplūduma gadījumā. Pētījumos pārbauda arī visus iedarbības ceļus: mutes dobumā, uz ādas un ieelpojot. Citos pētījumos ilgāku laiku (no dienām līdz mēnešiem un gadiem) testē mazas un lielas devas, lai novērtētu iedarbību uz darbiniekiem un patērētājiem, kā arī uz vidi (piem., labvēlīgiem kukaiņiem, putniem, zīdītājiem, zivīm, sliekām, augsnes mikroorganismiem un augiem).
Nekaitīguma pētījumi mums daudz ko atklāj par ķīmiju. Šie pētījumi parāda, kā ķīmiskā viela mijiedarbojas ar vidi un organismu. Kā tā iekļūst augā, kukainī, dzīvniekā vai cilvēkā; kur tā nonāk; cik daudz nokļūst dažādos orgānos vai auga daļās; vai tā ir toksiska un cik lielā devā; cik ilgi tā saglabājas; kā tā sadalās; vai pēc sadalīšanās tā joprojām ir toksiska; cik daudz paliek vidē (augsnē, ūdenī un gaisā). Attiecībā uz cilvēkiem un dzīvniekiem šajos pētījumos pārbauda, vai ķīmiskā viela ir toksiska imūnsistēmai, augļa reprodukcijai un attīstībai un jaunajam dzīvniekam; visām orgānu sistēmām (aknām, nierēm, sirdij smadzenēm, reproduktīvajiem orgāniem, acīm, nervu sistēmai, asinīm, liesai, kauliem, muskuļiem, vairogdziedzerim); un vai tā ir genotoksiska (toksiska ģenētiskajam materiālam) vai var izraisīt vēzi. Attiecībā uz vidi šajos testos aplūko toksiskumu organismiem, kas dzīvo augsnē, nogulsnēs un ūdenī, kā arī labvēlīgiem kukaiņiem, putniem, savvaļas zīdītājiem un augiem.
Regulatori izmanto visu šo pētījumu rezultātus, lai saprastu ķīmiskās vielas drošuma profilu. Tie novērtē augu aizsardzības līdzekļa toksisko iedarbību un nosaka potenciālo iedarbības līmeni, kas ir drošs cilvēkiem un videi. Tie vienmēr piemēro drošības rezervi vismaz 100 vienību apmērā no koncentrācijas, kas pētījumā neatstāja ietekmi līdz iespējamai ķīmiskās vielas iedarbībai noteiktos lietošanas apstākļos. Tikai tad produkts tiek uzskatīts par drošu lietošanai.
Regulatīvie testi tiek veikti saskaņā ar publicētiem zinātniskajiem kritērijiem un starptautiskajiem norādījumiem, un tie jāveic saskaņā ar LLP (Labu laboratorijas praksi). Atbilstību vadlīnijām un LLP noteikumiem uzrauga iekšējās kvalitātes nodrošināšanas vienības, kā arī iestāžu veiktās ārējās pārbaudes, lai garantētu, ka pētījumu un datu veikšana ir pareiza un derīga. Uzraudzības darbības ietver iekārtu auditu, pastāvīgu darba telpu novērošanu (t. i., laboratorijas personāla novērošanu, lai nodrošinātu, ka tas strādā saskaņā ar LLP un saskaņā ar testēšanas vadlīnijām), dokumentu pārbaudes (piem., veicamā izpētes darba plānu pārskatu, iegūto datu precizitātes ziņojumu pārskatu) un arī regulāras iestāžu vizītes. Pētījumu neapstrādātie dati tiek arhivēti vismaz 15 gadus. Augstie standarti un LLP pētījumu nozīmīgums atspoguļojas arī faktā, ka pētījumu vadītājiem vai citiem cilvēkiem par viltotu vai krāpnieciski neprecīzu LLP sertifikātu var ierosināt kriminālvajāšanu (piemēram, Vācijā saskaņā ar ChemG 27. a pantu).

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI PAR GLIFOSĀTA NEKAITĪGUMA PĒTĪJUMIEM

 • 2018. gada 7. decembrī mūsu informācijas pārredzamības platformā mēs atklājām vairāk nekā 300 glifosāta nekaitīguma pētījumu kopsavilkumus. No 2019. gada 28. marta mēs nodrošinam piekļuvi visiem, 107, Bayer piederošajiem glifosāta nekaitīguma pētījumu pārskatiem, kas tika iesniegti Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (EFSA) kā daļa no atļauju piešķiršanas procesa Eiropas Savienībā (ES).
 • Tāpat kā citas vielas, kas iekļautas mūsu Informācijas pārredzamības iniciatīvā, mēs koncentrējamies uz nekaitīguma pētījumiem, kas iesniegti Eiropas Savienības (ES) augu aizsardzības līdzekļu atļauju piešķiršanas procesam.
 • Bayer nevar publicēt pētījumus, kas pieder citiem uzņēmumiem, kuri ir daļa no Glyphosate darba grupas. Tomēr Bayer ir apņēmies uzlabot pārredzamību saistībā ar kultūraugu aizsardzības nekaitīguma pētījumiem un mudināt savas nozares pārstāvjus sekot šim piemēram.
 • Kopš 2018. gada 7. decembra esam darījuši pieejamus visus 318 glifosāta drošības pētījumu kopsavilkumus, kas ir daļa no ES dokumentācijas. Tas ietver pētījumus par atlikumiem un metabolismu (18), ietekmi uz vidi (32), toksikoloģiju (180) un ekotoksikoloģiju (88), par aktīvajām vielām, kā arī reprezentatīvos formulējumus.
 • No 2019. gada 28. marta mēs nodrošinam piekļuvi visiem, 107, Bayer piederošajiem glifosāta nekaitīguma pētījumiem, kas tika iesniegti Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (EFSA) kā daļa no atļauju piešķiršanas procesa Eiropas Savienībā (ES).
European Glyphosate Task Force (GTF) ir uzņēmumu konsorcijs, kas apvieno resursus un cenšas atjaunot Eiropas glifosāta reģistrāciju ar vienotu iesniegumu. Šis konsorcijs nav uzskatāms par juridisku personu.
GTF veiktie glifosāta nekaitīguma pētījumi un šajos pētījumos ietvertie dati nepieder pilnībā Bayer. Rezultātā mēs automātiski nevaram izpaust šo informāciju.
Mēs nevaram runāt citu uzņēmumu vārdā. Tomēr Bayer ir apņēmies uzlabot informācijas caurspīdīgumu saistībā ar kultūraugu aizsardzības nekaitīguma pētījumiem un mudināt savas nozares pārstāvjus sekot šim piemēram.
 • Glifosāta produkti ir droši un veiksmīgi izmantoti jau vairāk nekā četras desmitgades visā pasaulē, un tie ir vērtīgs instruments, lai palīdzētu lauksaimniekiem saražot kultūraugus tirgum un praktizēt ilgtspējīgu lauksaimniecību, samazinot neapstrādātās augsnes, augsnes eroziju un oglekļa emisijas.
 • Regulatīvās iestādes visā pasaulē uzskata herbicīdus, kuru sastāvā ir glifosāts, par nekaitīgiem, ja tie tiek lietoti atbilstoši norādījumiem.
 • Pastāv plaša pētniecības struktūra par glifosāta un glifosāta bāzes herbicīdiem, kas apstiprina, ka šie produkti ir nekaitīgi, ja tos lieto, kā paredzēts.