18.09.2018
Dialogs par lauksaimniecības nākotni 2018:

"Bayer" ieskicē savu nākotnes redzējumu par lauksaimniecību

Uzņēmums koncentrējas uz inovācijām, ilgtspēju un digitalizāciju lauksaimnieku, patērētāju un planētas labā.

Monheimā, 2018. gada 18. septembrī — Kopā ar lauksaimniecības interesētajām pusēm, akadēmisko aprindu pārstāvjiem, nevalstiskajām organizācijām un nozares speciālistiem no visas pasaules "Bayer" iezīmēja mūsdienu lauksaimniecības iespējamo nākotni, vēlreiz apliecinot savu apņemšanos radīt inovācijas, ilgtspēju un digitalizāciju, lai pabarotu pasaulē strauji pieaugošo cilvēku skaitu, novēršot badu.

"Lauksaimnieki dedzīgi gaida inovācijas, kas palīdzēs audzēt vairāk, ieguldot mazāk, tādējādi nodrošinot pienācīgu piekļuvi drošai, uzturvielām bagātai un lētai pārtikai gan tagad, gan nākotnē," savā prezentācijā "Dialogā par lauksaimniecības nākotni 2018" ietvaros stāstīja "Bayer" Valdes loceklis un "Crop Science" nodaļas prezidents Līems Kondons (Liam Condon).

Uzņēmuma pirmajā lielākajā pasākumā kopš dalībnieku pulcēšanās 21. augustā "Dialogā par lauksaimniecības nākotni" vienkopus sanāca viedokļu līderi un interesētās puses no dažādām sabiedrības daļām, lai apspriestu to, kādā veidā pasaules pārtikas sistēmu padarīt ilgtspējīgāku lauksaimnieku, patērētāju un planētas labā.

"Pasaule saskaras ar milzu grūtībām — gan klimata pārmaiņām, gan ierobežotiem dabas resursiem, gan pieaugošu planētas iedzīvotāju skaitu," skaidroja L. Kondons. "Mēs lauksaimniecību uztveram kā būtisku risinājuma daļu, un mūsu interesēs atbildīgi strādā ļoti talantīga pasaules mēroga darba grupa, kas sadarbojas ar partneriem, lai rastu labākus risinājumus šo grūtību pārvarēšanai."
 
Digitalizācija

L. Kondons atzīmēja, ka digitalizācija ir viens no inovāciju virzītājspēkiem, sniedzot lauksaimniekiem pilnīgi jaunu pieeju, kā paraudzīties uz savu apstrādājamo zemi, kā arī datus un izpratni, lai viņi spētu pieņemt vēl gudrākus lēmumus. "Digitālie rīki ir ietekmējuši daudzas nozares, taču lauksaimniecības jomā mēs tikai sākam izvērsties. Izmantojot jauno digitālo rīku un datu analītikas spējas, mēs palīdzēsim uzlabot lauksaimniecības ražīgumu un ilgtspēju."

Šomēnes "Bayer" filiāle "Climate Corporation" Eiropas tirgū izlaida nozarē vadošo digitālo lauksaimniecības platformu* Climate FieldView™. Platforma, kas pieejama arī ASV, Kanādā un Brazīlijā, lauksaimniekiem ļauj ērti ievākt un vizuāli attēlot lauka datus, analizēt un novērtēt augu attīstību, kā arī pārvaldīt lauka mainīgumu, izmantojot pielāgotus auglības un sējas plānus, lai optimizētu augu ražīgumu.

Pildot uzņēmuma saistības palīdzēt visiem lauksaimniekiem ilgtspējīgā ražīguma uzlabošanā ar digitālajiem rīkiem, "Climate Corporation" pašlaik mazajiem lauksaimniekiem Indijā sniedz būtisku informāciju un padomus par lauksaimniecību, izlaižot mobilās lauksaimniecības pārraudzības lietotnes FarmRise™ pilotversiju. Uzņēmums ir iecerējis 2019. gadā Indijā FarmRise™ palaist plašā mērogā un plāno nākotnē izvērsties arī Āzijā, Āfrikā un Dienvidamerikā.

Inovācijas

"Climate Corporation" digitālā platforma ir tikai viens no piemēriem, kā "Bayer" plāno lauksaimniekiem sniegt inovācijas. "Pašlaik mums ir tūkstošiem darbinieku, kas savu darbu velta pētniecībai un attīstībai visā pasaulē, izmantojot tirgū vadošās zināšanas par audzēšanu, bioloģiju, ķīmiju un datu zinātni," stāstīja "Crop Science Division" "Research & Development" nodaļas jaunais vadītājs. "Es zinu, ka, apvienojot radošumu, vēlmi sadarboties un neremdināmo izziņas kāri, viņiem izdosies radīt lauksaimniekiem pielāgotus risinājumus, vienlaikus attīstot mūsu uzņēmējdarbību. Vēl nebijušu inovāciju radīšana parasti notiek dažādu zinātnes novirzienu krustpunktos."

2019. gadā tiks izlaists lapu insekticīds uzklāšanai uz augsnes Vayego™, kas paredzēts rīsu, kukurūzas un dārza augu apstrādei, kas ir inovācija augu aizsardzībā, sniedzot lauksaimniekiem plašu un daudzšķautnainu priekšrocību klāstu, lai apkarotu postošos kāpurus, dažas vaboļu sugas un kaitēkļus, kas izsūc augu sulas.
 
Tuvākajā laikā plānots izlaist dažādas sēklas, kas izstrādātas kaitēkļu novirzīšanai, un plānots strādāt ar augu aizsardzības rīkiem, lai optimāli uzlabotu katra akra ražīgumu. Šīs inovācijas ietver otrās paaudzes pret insektiem aizsargātas sojas pupiņas ("Intacta RR2 PROTM" otrā paaudze) un pret blaktīm un tripšiem pasargātu kokvilnu. Katru gadu augu sēklu "R&D" darba grupa arī iepazīstina pasaules lauksaimniekus ar vairāk nekā 200 jaunām šķirnēm, kas pieder 20 augu sugām, lai lauksaimniekiem un viņu produktu patērētājiem būtu pieejama plašāka izvēle.

Ilgtspējība

Taču, lai palīdzētu pasaulei stāties pretī nākotnes izaicinājumiem lauksaimniecībā, ar tehnoloģiskām inovācijām vien nepietiks. "Lai sniegtu nozīmīgu ieguldījumu ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā, mums uzmanība jāpievērš ne vien tehnoloģiskajām, bet arī sociālajām inovācijām, iesaistot visas puses un veicinot patiesi ilgtspējīgu un savstarpēji saistītu vietējo sabiedrības kopienu izaugsmi," skaidroja jaunais "Crop Science Division" Lauksaimniecības lietu un ilgtspējības nodaļas vadītājs Hesuss Madraso (Jesus Madrazo). "Tādēļ, kad es domāju par ilgtspējību, es prātoju, kā mēs varētu, piemēram, palīdzēt gan mazajiem lauksaimniekiem Āfrikā, gan lielajiem sojas pupiņu audzētājiem ASV vai Brazīlijā, kā viņiem palīdzēt zemes veselības un dzīvīguma aizsardzībā, lai viņi šīs zināšanas nodotu nākamajām paaudzēm vēl labākā formā, nekā tās apgūstot," uzsvēra H. Madraso.

Uzņēmums akcentē arī savu spēcīgo apņemšanos ievērot pārredzamību. Sniedzot piekļuvi ar drošību saistītiem augu aizsardzības pētījumiem, "Bayer" vēlas izskaidrot, ko ietver augu aizsardzības produkta reģistrēšana un kā tiek pārbaudīta šāda produkta drošība. "Sabiedrības uzticība mūsu darbam mums ļauj turpināt inovāciju radīšanu, un mēs esam pārliecināti, ka pārredzamība ir šādas uzticības pamatā," paskaidroja H. Madraso.

Lai uzzinātu vairāk par to, kā "Bayer" redz mūsdienu lauksaimniecību, apmeklējiet vietni:
www.bayer.com/en/advancing-together.aspx

*Pieejama "App Store" Francijā, Vācijā, Ukrainā, Rumānijā, Itālijā un Spānijā, un vēlāk arī citās valstīs.

Kontakti:
Holgers Elfess (Holger Elfes), tālrunis: +49 2173 38 3270
E-pasts: holger.elfes@bayer.com

Plašāka informācija pieejama vietnē: www.bayer.com.

Paziņojumi ar skatu nākotnē
Šī preses relīze var ietvert nākotnē vērstus paziņojumus, kas balstīti Bayer vadības pieņēmumos un prognozēs. Dažādi zināmie un nezināmie riski, neskaidrības un citi faktori var radīt materiālas atšķirības starp šeit sniegtajiem aprēķiniem un reālajiem nākotnes rezultātiem, finansiālo situāciju, uzņēmuma attīstību un sniegumu. Šie faktori ietver tos, kas apskatīti Bayer publiskajos ziņojumos, kuri pieejami Bayer mājas lapā www.bayer.com. Uzņēmums neuzņemas nekādu atbildību par šo uz nākotni vērsto paziņojumu atjaunošanu vai saskaņošanu ar nākotnes notikumiem vai attīstības virzieniem.