01.08.2017

Koncerns “Bayer” un institūts “Rothamsted Research” paraksta stratēģisku sadarbības līgumu

  • Reālos apstākļos veiktu izmēģinājumu digitalizācija
  • Kaitēkļu un slimību atklāšana, monitorings un prognozēšana
  • Jauni mērķi kaitīgu kukaiņu, nezāļu un slimību kontrolei
  • Jauni instrumenti izturības pret insekticīdiem pārvaldībai
  • Lauksaimniekiem piemēroti agronomiskie risinājumi ar mērķi panākt ilgtspējīgu lauksaimniecību

Monheimā 2017. gada 1. augustā — koncerns “Bayer” un institūts “Rothamsted Research” ir noslēguši stratēģisku līgumu ar mērķi uzlabot sadarbību vairākās zinātnes jomās un palīdzēt izstrādāt lauksaimniekiem piemērotākus agronomiskos risinājumus.

Pamatojoties uz sadarbības pieredzi, partneri ir izveidojuši stratēģisku aliansi, lai radītu digitālus risinājumus biotiska apdraudējuma, piemēram, kaitēkļu, patogēnu un nezāļu, noteikšanai un ilgtspējīgākai pārvaldībai. Saskaņotas darbības laboratorijā un reālajos apstākļos nodrošinās iespēju iegūt datus, prasmes, instrumentus un tehnoloģijas, kas palīdzēs veikt pāreju uz gudrāku kultūraugu aizsardzību.
Partneri kopīgi strādās vairākās pētījumu jomās — no kaitēkļu atklāšanas vidē reālajā laikā un izpratnes par kultūraugu izturības veidošanos līdz insekticīdu jaunu iedarbības veidu identificēšanai un jaunām kaitēkļu kontroles metodēm.

“Stratēģiskā alianse ar “Rothamsted Research” mums palīdzēs rast jaunus ilgtspējīgus risinājumus problēmām, ar kurām saskaramies modernajā lauksaimniecībā. Apvienojot pieredzi, prasmes un ideju apmaiņu, tiks radīta inovācijas”, pastāstīja Dr. Adrians Pērsijs (Adrian Percy), “Bayer” struktūrvienības “Crop Science” Pētniecības un attīstības globālās attīstības nodaļas vadītājs. “Kultūraugi ir pakļauti daudziem biotiskiem un abiotiskiem stresa faktoriem. Ceram, ka uzlabotā sadarbība ar “Rothamsted Research” mums palīdzēs radīt labāku izpratni par to, kā ilgtspējīgāk pārvaldīt šos faktorus, lai samazinātu ražas zudumus visā pasaulē un efektīvāk pārvaldītu izturību pret insekticīdiem.”

“Mūsu pētījumu uzmanības centrā ir nepieciešamība ilgtspējīgākā veidā nodrošināt ar pārtiku cilvēkus, kuru skaits pasaulē aizvien turpina pieaugt,” piebilda Ahims Dobermans (Achim Dobermann), “Rothamsted Research” izpilddirektors. “Lai gan tādi pētniecības institūti kā mūsējais var sniegt lielu ieguldījumu šīs problēmas risināšanā, ir nepieciešamas partnerattiecības ar citiem uzņēmumiem, tostarp nozari pārstāvošajiem, lai radītu reālas inovācijas un lielāku ietekmi. Šī alianse mums sniegs unikālu iespēju strādāt kopā pie sarežģītu uzdevumu risināšanas, lai lauksaimniecības praksi padarītu precīzāku, produktīvāku un ilgtspējīgāku.”

“Mēs esam pilnīgi pārliecināti, ka digitālizācija radikāli pārveidos lauksaimniecību,” norādīja Tobiass Menne (Tobias Menne), “Bayer” Digitālās lauksaimniecības nodaļas vadītājs. “Jaunās tehnoloģijas, kas atklāj stresa faktorus ilgu laiku pirms tie top redzami cilvēka acij, lauksaimniekiem var palīdzēt savlaicīgāk un precīzāk pieņemt uz informāciju balstītus lēmumus. Mēslojumu un aizsardzības līdzekļus var izmantot vispiemērotākajā laikā un optimālā daudzumā, izlietojot ne vairāk un ne mazāk kā augam nepieciešams.”

Menne turpināja: “Inovatīvi digitāli risinājumi, kuros apvienoti dati, lauksaimniecības zinātnes sasniegumi un lauksaimniecības pieredze, lauksaimniekiem palīdz palielināt rentabilitāti un turpināt virzīties pretī ilgtspējīgākai ražošanai.”

“Gadu gaitā sadarbībā ar “Bayer” esam īstenojuši daudzus projektus gan dzīvnieku veselības, gan augkopības zinātnes jomā,” teica Lins Fīlds (Lin Field), “Rothamsted Research” Bioloģiskās mijiedarbības un kultūraugu aizsardzības nodaļas vadītājs. “Šī sadarbība ir pavērusi iespēju mūsu fundamentālās zināšanas par insekticīdu iedarbības veidiem un izturību pret insekticīdiem ieguldīt plašākā agroķīmiskā nozarē, lai atbalstītu insekticīdu ilgtpējīgāku izmantošanu gan veterinārijā, gan kultūraugu aizsardzībai.”

Fīlds piebilda: “Pašlaik tiek īstenots liels projekts, “bišu toksikogenomika”, kura mērķis ir izprast, kā bites vielmaiņas procesā pārstrādā insekticīdus, un attiecīgi izstrādāt selektīvākus ķīmiskos līdzekļus. Jaunā alianse veicinās un atbalstīs turpmāko sadarbību un ideju apmaiņu zinātnes un inovāciju jomā, kas ir ļoti svarīgi it visiem.”

Virzība uz ilgtspējīgākām praksēm notiek nepieredzētā tempā. Mūsdienās lauksaimniecības vidē datiem var piekļūt un tos salīdzināt elektroniski, lai modelētu, ātri prognozētu apdraudējuma rašanos un attiecīgi lauksaimniekiem sniegtu labākas un savlaicīgākas vadlīnijas.

Par “Rothamsted Research”

“Rothamsted Research” ir senākais lauksaimniecības pētniecības institūts pasaulē. Darbs notiek dažādās jomās, sākot ar gēniem un beidzot ar lauksaimniecības zemi, un mēs lepojamies ar savu novatorisko atklājumu vēsturi. Mūsu dibinātāji 1843. gadā bija modernās lauksaimniecības pionieri, un institūts ir pazīstams ar ievērojamiem zinātniskiem atklājumiem un pozitīvo ietekmi uz nestandarta domāšanu un lauksaimniecības praksēm. Ar neatkarīgiem zinātniskiem pētījumiem un inovācijām mēs sniedzam nozīmīgu ieguldījumu lauksaimniecības pārtikas nozarē Apvienotajā Karalistē un starptautiskā mērogā. Apvienotajā Karalistē mūsu darba kopējā ietekme pārsniedz 3000 miljonus mārciņu gadā. Mūsu spēks ir sistēmiskā pieeja, kas apvieno zinātni un stratēģiskus pētījumus. To papildina unikālas spējas, starpdisciplināras darba grupas un stiprina dažādas partnerības. “Rothamsted Research” ir mājvieta trim unikāliem resursiem, kas pieejami pētniekiem no visas pasaules, proti, ilggadīgajiem eksperimentiem, “Rothamsted” kukaiņu pētījumam un North Wyke saimniecības platformai. Mūs stratēģiski finansē Apvienotās Karalistes Biotehnoloģijas un bioloģijas zinātņu pētniecības padome (Biotechnology and Biological Sciences Research Council — BBSRC), un mēs saņemam papildu atbalstu no valsts un starptautiskajām finansēšanas sistēmām, kā arī no nozares uzņēmumiem.

Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet tīmekļa vietni: www.rothamsted.ac.uk.