23.05.2017
Konference “Globālā problēma – nezāļu herbicīdu rezistence” (Global Herbicide Resistance Challenge) Denverā, Kolorado štatā (ASV)

Eidriens Pērsijs: “Mēs investējam, lai attīstītu nezāļu apkarošanas sistēmas nākamo paaudzi”

  • Bayer paplašina savu darbību herbicīdu izpētē.
  • Integrētā nezāļu apkarošanas programma veicina nezāļu ilgtspējīgu iznīcināšanu.
  • Cīņā pret nezāļu herbicīdu rezistenci pasaulē galvenais ir vispusīga pieeja.

Manheima/Denvera, 2017. gada 23. maijs – uzņēmums Bayer ir apņēmies palīdzēt lauksaimniekiem visā pasaulē cīnīties ar nezālēm tīrumos un apkarot nezāļu rezistenci pret herbicīdiem – to uzņēmuma pārstāvji atklāja konferencē “Globālā problēma – nezāļu herbicīdu rezistence” (Global Herbicide Resistance Challenge) Denverā, Kolorādo štatā, 2017. gada 14.–18. maijā, kur pulcējās vairāk nekā 300 ekspertu, lai apspriestu šo globālo problēmu – nezāļu rezistenci pret herbicīdiem.

Kopumā raksturojot nezāļu rezistences problēmu kā “nopietnu, bet atrisināmu”, Eidriens Pērsijs (Adrian Percy), uzņēmuma Bayer Crop Science filiāles Pētniecības un attīstības nodaļas vadītājs, uzsvēra Bayer apņemšanos izmantot inovācijas, sadarbību un izglītību kā vispusīgu pieeju, lai lauksaimniekiem palīdzētu apkarot nezāles. “Tā kā mēs investējam, lai atklātu nezāļu apkarošanas sistēmu nākamo paaudzi, mūsu pienākums ir aizsargāt arī lauksaimniekiem piederošās palīgierīces.”

Lai to paveiktu, uzņēmums Bayer ir apvienojis spēkus ar partneriem visa pasaulē. Īstenojot piecu gadu termiņa līgumu ar Grains Research and Development Corporation, Austrālijas graudaugu audzētāju asociāciju, Bayer savus pētījumus velta jaunu herbicīdu savienojumu atklāšanai un izmēģināšanai Austrālijā pret herbicīdiem rezistentu nezāļu iznīcināšanai. Sākotnējie izmēģinājumi un analīze tiek veikta Bayer nezāļu izpētes laboratorijās un siltumnīcās Frankfurtē pie Mainas, Vācijā, pēc tam notiek novērtēšana reālajos lietošanas apstākļos šim mērķim paredzētās platībās Austrālijā. Plašāka informācija par šo sadarbību herbicīdu inovāciju jomā ir pieejama tīmekļa vietnē: http://www.press.bayer.com/baynews/baynews.nsf/id/Bayer-Grains-Research-Development-Corporation-celebrate-launch-Herbicide-Innovation-Partnership.

Vēl viens svarīgs elements Bayer pētniecības darbā jaunu herbicīdu atklāšanai ir sadarbība ar Targenomix, Maksa Planka institūta filiāli, kas izmanto sistemātisku bioloģijas pieeju, lai atklātu jaunus herbicīdu iedarbības veidus. Šim mērķim zinātnieki iedala un analīzē dažādas biomolekulas no augiem, kuras apstrādātas ar vēl nezināmas iedarbības herbicīdu molekulām, ko iegūst Bayer laboratorijās. Izmantojot bioinformātiskos un matemātiskos modeļus un analizējot augu biomolekulāro profilu, zinātnieki var noteikt iespējamo iedarbības vietu. Tas paver iespēju identificēt vielas ar jauniem iedarbības veidiem.

Lauksaimniekiem nebūtu jāpaļaujas uz nezāļu apkarošanu tikai ar ķīmiskiem līdzekļiem

Papildus jaunu herbicīdu meklēšanai Bayer sekmē savu nezāļu apkarošanas integrēto iniciatīvu – holistisku pieeju nezāļu iznīcināšanai, apvienojot fiziskos, kultūras, bioloģiskos un ķīmiskos līdzekļus, kas ir rentabli un ilgtspējīgi. “Ir būtiski izpildīt nezāļu apkarošanas integrēto plānu. Tas palīdz saglabāt herbicīdu efektivitāti un aizkavē rezistences veidošanos, tādējādi veicinot lauksaimniecības produktivitāti,” skaidroja Kristīne Brunele Linjū (Christine Brunel-Ligneau), Bayer iniciatīvas vadītāja.

Lai lauksaimniekiem palīdzētu identificēt rezistences problēmas, Bayer Frankfurtē pie Mainas, Vācijā, izveidoja nozarē unikālu institūtu – Nezāļu rezistences kompetences centru (Weed Resistance Competence Center). Šajā centrā zinātnieki pēta nezāļu rezistences mehānismus un to attīstību dabā, pārbauda un izstrādā jaunas koncepcijas un līdzekļus rezistentu nezāļu apkarošanai, dalās ar savām zināšanām un risinājumiem. Plašāka informācija ir pieejama tīmekļa vietnē: http://www.iwm.bayer.com/ un http://www.iwm.bayer.com/competencies/wrcc.

“Nezāļu rezistence ir milzīga problēma, kas apdraud pasaules apgādi ar pārtiku,” Bayer organizētajās grupas diskusijās uzsvēra Stīvens Poulzs (Stephen Powles), Austrālijas nezāļu herbicīdu rezistences iniciatīvas direktors. “Tomēr tā ir risināma problēma, ko var pierādīt lauksaimnieki visa pasaulē. Risinājums ir agronomijas prakšu dažādošana.”

Minimāla augsnes apstrāde, pastāvīgi augsnes sējumi un kultūraugu rotācija – tā ir metode, ko Čads Vats (Chad Watts), Dabas resursu saglabāšanas tehnoloģiju informācijas centra (Conservation Technology Information Center) (CTIC) izpilddirektors, minēja kā nezāļu efektīvas un ilgtspējīgas apkarošanas risinājuma piemēru. “Nezāļu iznīcināšanai, jo īpaši šajā laikmetā, kad tām ir rezistence pret herbicīdiem, jābūt vairāku posmu procesam. Amerikas Savienotajās Valstīs lauksaimniekiem ir pieejamas vairākas štatu un valsts aģentūru programmas, lai palīdzētu paplašināt dabas resursu saglabāšanas darbu tādā veidā, kas ilgtermiņā uzlabo lauksaimnieku ilgtspējību vides un ekonomiskajā jomā,” viņš uzsvēra noslēgumā. CTIC atrodas Vestlafajetā (West Lafayette), Indiānas štatā, un ir valsts un privātā partnerība, kas sniedz informāciju par produktīvām un ienesīgām lauksaimniecības sistēmām, kuras saglabā un uzlabo augsni, ūdeni, gaisu un dzīvās dabas resursus.

Grupas diskusiju laikā ASV Vides aizsardzības aģentūras Pesticīdu programmas pārvaldes pārstāvis Bils Čisms (Bill Chism) piebilda: “Aģentūra uzskata, ka mūsu galvenais uzdevums ir izveidot informācijas apmaiņas, izglītības un rezistences plānu sistēmu”.

Visi piekrita, ka informācijas apmaiņa un izglītība nezāļu integrētas apkarošanas prakses apgūšanai ir galvenais, lai cīnītos ar nezāļu rezistenci pret herbicīdiem un aizsargātu pasaules pārtikas krājumus. “Kopīgs privātā un publiskā sektora darbs šajā jomā ir solis pareizā virzienā,” noslēgumā teica Stīvens Poulzs.