28.02.2018

EFSA secinājumi neattaisno turpmākos neonikotinoīda lietošanas ierobežojumus

  • Riska novērtējumu pamatā ir neapstiprinātas vadlīnijas par ietekmi uz bitēm, kur netiek ņemtas vērā ES dalībvalstu intereses.
  • Secinājumi atšķiras no citiem vispusīgiem zinātniskajiem novērtējumiem.

Monheima, 2018. gada 28. februāris. Bayer fundamentāli nepiekrīt EFSA atjauninātajiem riska novērtējuma secinājumiem par aktīvajām vielām: imidakloprīdu un klotianidīnu. EFSA konstatējumi par to iziet ārpus pašreizējās vispārpieņemtās zinātnes par bišu veselību, ko atspoguļo tādu aģentūru kā ASV EPA un Kanādas PMRA nesen veiktie līdzīgie novērtējumi. Šajos novērtējumu secinājumos ir pārliecinoši parādīts, ka lauksaimnieki var izmantot neonikotinoīda produktus savu vērtīgo kultūraugu aizsardzībai, nekaitējot medus bišu kolonijām.

Diemžēl EFSA ir izvēlējusies savu novērtējumu balstīt uz nepiemērotu vadlīniju dokumentu, un līdz ar to nav iespējams veikt pētījumu, kas neradītu risku, neraugoties uz dalībvalstu atkārtotajiem pieprasījumiem pārskatīt šīs vadlīnijas. Tādējādi EFSA secinājumus nevar izmantot kā mērauklu turpmāko neonikotinoīda ierobežojumu attaisnošanai. Kaut arī daudzi faktori joprojām ir izaicinājums bišu veselībai, tomēr fakti liecina par to, ka bišu stropu kopskaits ES turpina pieaugt. Bayer turpinās darbu ar lauksaimniekiem, biškopjiem un regulētājiem, lai iegūtu risinājumus, kas pozitīvi ietekmē bišu veselību.

Kontaktinformācija:
Utz Klages, tālr.: +49 2173 38 3125
E-pasts: utz.klages@bayer.com

Vairāk informācijas: www.bayer.com.

Paziņojumi ar skatu nākotnē
Šī preses relīze var ietvert uz nākotni vērstus paziņojumus, kas balstīti uz Bayer Grupas un apakšgrupu vadības izdarītajiem pieņēmumiem un prognozēm. Dažādi zināmie un nezināmie riski, neskaidrības un citi faktori var radīt materiālas atšķirības starp šeit sniegtajiem aprēķiniem un reālajiem nākotnes rezultātiem, finansiālo situāciju, uzņēmuma attīstību un sniegumu. Šie faktori ietver tos, kas apskatīti Bayer publiskajos ziņojumos, kuri pieejami Bayer mājas lapā www.bayer.com. Uzņēmums neuzņemas nekādu atbildību par šo uz nākotni vērsto paziņojumu atjaunošanu vai saskaņošanu ar nākotnes notikumiem vai attīstības virzieniem.