01.10.2019
Bayer organizētais Dialogs par lauksaimniecības nākotni:

Bayer veido ilgtspējīgāku pārtikas apgādes sistēmu

  • Lauksaimniecība ir klimata pārmaiņu risinājuma daļa.
  • Crop Science izpētē un attīstībā turpmāko 10 gadu laikā ieguldīs vairāk nekā 25 miljardus eiro.
  • Vadošā digitālā lauksaimniecības platforma FieldView šogad izmantota 90 miljonu akru platībās.

Monheima, 2019. gada 1. oktobris – Bayer uzņēma lauksaimniekus, akadēmiķus, vadošos pasaules nozares ekspertus, žurnālistus un citus ieinteresētos pasākumā Dialogs par lauksaimniecības nākotni 2019 (2019 Future of Farming Dialogue), lai iesaistītos diskusijā par lauksaimniecības nākotni.

„Lauksaimniecībai jāpabaro pieaugošā pasaules populācija, neliekot planētai ciest badu”, teica Laiems Kondons (Liam Condon), Bayer valdes loceklis un Crop Science prezidents. „Nepieciešamas lielu sasniegumu inovācijas, lai lauksaimnieki varētu izaudzēt pietiekami daudz pārtikas aizvien pieaugošajam pasaules iedzīvotāju skaitam, vienlaicīgi saglabājot dabas resursus.”

Ar tēmu „Rītdiena pieder mums visiem” pasākums sapulcināja referentus un dalībniekus no aptuveni 40 valstīm divu dienu padziļinātām grupu diskusijām, sarunām un intervijām par jautājumiem un iespējām, ar ko sastopas nozare. Apspriestās tēmas ietvēra nepieciešamību rast līdzsvaru starp pārtikas ražošanu un mūsu planētas saglabāšanu; patērētāju veselīga uztura pieprasījumiem bez negatīvas ietekmes uz vidi; un ražas aizsardzības rīku nozīmi lauksaimniecības ilgtspējībai.

„Mums ir iespēja un atbildība pievērsties klimata pārmaiņu globālajiem izaicinājumiem, biodaudzveidības zudumam un pārtikas drošumam, lai palīdzētu radīt labāku rītdienu mūsu planētai,” teica Kondons (Condon).

Šodienas pasākuma laikā Kondons (Condon) pastāstīja, ka Bayer uzsāk īstenot trīs pretenciozus mērķus, lai pievērstos dažiem vissteidzamāk risināmajiem izaicinājumiem, ar ko pašlaik sastopas mūsu pasaule līdz 2030. gadam:

1. Samazināt ražas aizsardzības līdzekļu ietekmi uz vidi par 30 procentiem, attīstot jaunas tehnoloģijas, kas palīdz lauksaimniekiem samazināt ražas aizsardzības produktu apmērus un dod iespēju pielietot augu aizsardzības līdzekļus daudz precīzāk.
2. Par 30 procentiem samazināt lauka siltumnīcas gāzes izplūdes no vislielākajām ražas izplūdes sistēmām reģionos, kur darbojas Bayer.
3. Dot iespēju 100 miljoniem mazo lauksaimnieku jaunattīstības valstīs visā pasaulē, nodrošinot vairāk piekļuves ilgtspējīgiem lauksaimnieciskiem risinājumiem.

„Apvienojot lauksaimniecības inovācijas ar biznesa modeli, kam pamatā ilgtspējība, mēs varam virzīties uz savu mērķi sniegt ieguldījumu patiesi labākā dzīvē”, Kondons (Condon) apkopoja savā programmatiskajā prezentācijā, norādot, ka ieguldījums rītdienas atklājumā prasīs sadarbību un tikšanos ar zinātniekiem, inovatoriem, regulatoriem, lauksaimniekiem un patērētājiem, lai veidotu uzticēšanos un iegūtu sabiedrības akceptu. Kondons (Condon) paskaidroja, ka Crop Science ilgtermiņa panākumu pamatā ir nevis lielāka daudzuma produktu realizācija, bet lauksaimnieku nodrošināšana ar personalizētiem risinājumiem, iespēja iegūt labāku ražu, lielāka ilgtspējība, izmantojot mazāk resursu, piemēram, ūdeni, zemi, ieguldījumus un enerģiju.

Šodienas progress, rītdienas iespējas

Pagājušajā gadā Bayer ieguldīja 2,3 miljardus eiro Crop Science izpētē un attīstībā – vairāk nekā jebkurš cits konkurents nozarē, un sagaidāms, ka šis skaitlis palielināsies līdz vairāk nekā 25 miljardiem eiro, kas tiks uzkrāti nākamos 10 gados. Aptuveni 7 300 zinātnieku strādā vairāk nekā 35 izpētes un attīstības centros un vairāk nekā 175 audzēšanas stacijas nodrošina inovācijas. Bayer apvienotās audzēšanas, biotehnoloģijas, ražas aizsardzības un vides zinātnes līnijām ir potenciāls nodrošināt līdz pat 30 miljardiem eiro ieņēmumus, ar 17 miljardiem eiro, kas sagaidāmi tikai no neseniem un tuvākā laika uzsāktām projektu realizācijas.

„Daudzas mūsdienu inovācijas ir gan nepārtrauktas pilnveides, gan novatorisku risinājumu rezultāts, jo mēs izmantojam cilvēka izdomas spējas spēku, lai virzītu zinātnes attīstību veselības un uztura jomā, lai uzlabotu mūsu pasauli”, sacīja Bobs Reiters (Bob Reiter), Crop Science Division (Ražas zinātnes nodaļa) Izpētes un attīstības daļas (Research and Development) vadītājs.

Pagājušajā mēnesī Bayer turpināja demonstrēt savas pētniecības spējas, ieviešot inovatīvu fungicīdu, piedāvājot to pārdošanās ar the iblon™ zīmolu. Pamatojoties uz aktīvu komponentu isoflucypram, jaunais kviešu fungicīds nodrošina lielisku slimību kontroli graudu kultūrās, lai dotu labāku ražu un visnotaļ augstāku produkcijas ieguvi, salīdzinot ar pašreiz pieejamo tirgus standartu.

Turpinās ieguldījumi datu zinātnē un jaunās tehnoloģijās

Datu zinātne un inovatīvie digitālie rīki arī dod iespēju Bayer ilgtspējīgi uzlabot sava uzņēmuma darbības efektivitāti, vienlaicīgi dodot iespēju lauksaimniekiem pieņemt labākus lēmumus, kā audzēt ražu. Bayer galveno dīgļa plazmas bibliotēku par kukurūzu, sojas pupām, kokvilnu un dārzeņiem, nākamās paaudzes īpašībām, apvienošana ar tās stingro atklājumu platformu mazām molekulām un tūkstošiem mikrobu ar vislielāko sēklu augšanas datubāzi, nozīmē to, ka Bayer piemīt visaugstākais inovāciju potenciāls lauksaimniecībā.

Pagājušā gadā Bayer parakstīja vairāk nekā 60 jaunus sadarbības dokumentus vai pašreizējo sadarbības dokumentu paplašinājumus. Nesen uzņēmums pabeidza vienošanos ar biofarmaceitisko pētniecības uzņēmumu Arvinas, lai izveidotu apvienotu uzņēmumu ar jaunu nosaukumu Oerth Bio (izrunā kā „Earth”) un izpētītu, kā augos un dzīvniekos atrodamie molekulāri sašķeļošamies proteīni var aizsargāt ražu no to apdraudošiem kaitēkļiem un slimībām. Partnerības rezultāts ir svarīgs ne tikai lauksaimniecībai, bet var potenciāli nodrošināt ievērojamus ieguvumus cilvēku veselībai ar Bayer farmācijas nodaļas palīdzību. Par Oerth Bio prezidentu kļuvis Džons Dombrovskis (John Dombrovsky). Viņš agrāk bija AgTech Accelerator vadītājs. Minētā iestāde radīja, veidoja un attīstīja plaša spektra lauksaimniecisko tehnoloģiju izstrādnes.

„Mēs ļoti lepojamies ar mūsu vadošo izpētes un attīstības līniju ar 75 projektiem sēklu un iezīmju, ražas aizsardzības un Digital Ag līnijās”, piebilda Reiters (Reiter). „Ik gadus komercializējot simtiem jaunu hibrīdu un šķirņu, mēs esam vislabākajā pozīcijā, lai atklātu, apvienotu un pielāgotu risinājums audzētājiem visā pasaulē.”

Ražīguma palielināšana ar digitālās lauksaimniecības rīkiem

Šodien Bayer nodrošina lauksaimniekiem visā pasaulē miljoniem hektāru vadošās platformas digitālajā lauksaimniecības vietnē. „Apvienojot Bayer pasaules klases produktu un tehnoloģiju portfeli, izpētes un attīstības līniju un veselīgas datu izpratnes integrāciju, ko sniedz mūsu FieldView™ platforma, lauksaimniecības nākotne nekad vēl nav bijusi aizraujošāka”, saka Sems Ītingtons (Sam Eathington), The Climate Corporation vadošais zinātnieks. FieldView ir pieejama ASV, Kanādā, Brazīlijā, Argentīnā un 15 valstīs Eiropā, tai skaitā tādos pamattirgos kā Vācijā, Francijā, Spānijā, Itālijā un Ukrainā. 2018. gadā The Climate Corporation arī laida darbā digitālu risinājumu lauksaimniekiem sīksaimniekiem FarmRise™, nodrošinot pamatlauksaimniecisko informāciju lauksaimniekiem viņu mobilajās ierīcēs, palīdzot uzlabot viņu darbības.

„Digitālā lauksaimniecība sniedz individuālus, personalizētus risinājumus, pielāgotus katra lauksaimnieka vajadzībām: Ītingtons (Eathington) piebilda. 2018.gadā FieldView izmantoja vairāk nekā 60 miljonos akros visā pasaulē. Šogad uzņēmums pašreiz tiecas sasniegt mērķi - 90 miljoni akru. Šī platforma dod lauksaimniekiem iespēju viegli savākt un vizualizēt lauku datus, analizēt un izvērtēt ražu un pārzināt savu lauku mainīgumu, izmantojot pielāgotus auglības un sējas plānus, optimizēt ražas produktivitāti. „Mēs redzam viena miljarda akru iespēju, kur mūsu digitālās tehnoloģijas var tikt izmantotas, lai pozitīvi un ilgtspējīgi uzlabotu pasaules pārtikas sistēmu”, saka Ītingtons (Eathington). „Mūsu virsmērķis ir būt vadošajiem inovācijās un digitālās transformācijas celmlaužiem, lai palīdzētu īstenot ilgtspējīgas lauksaimniecības jaunu standartu.”

Vairāk par Bayer modernas lauksaimniecības vīziju uzzināsit, apmeklējot: www.bayer.com/en/advancing-together.aspx

Vairāk par Bayer ilgtspējības iniciatīvām uzzināsit, apmeklējot: www.bayer.com/commitments.

Par Bayer
Bayer ir globāls uzņēmums ar pamatkompetencēm tādās zinātņu par dzīvību jomās kā veselības aprūpe un pārtika. Tā produkti un pakalpojumi paredzēti, lai dotu labumu cilvēkiem, atbalstot pūles pārvarēt ievērojamos izaicinājumus, ko rada pasaulē pieaugošā un novecojošā cilvēce. Tajā pašā laikā Grupas mērķis ir palielināt savu pelnītspēju un radīt vērtību inovāciju un izaugsmes ceļā. Bayer darbības pamatā ir ilgtspējīgas attīstības principi, un Bayer zīmols nozīmē uzticību, drošumu un kvalitāti visā pasaulē. 2018.finanšu gadā Grupa nodarbināja aptuveni 117 000 cilvēku un tā realizācijas apjomi sasniedza 39,6 miljardus eiro. Kapitālizdevumi bija 2,6 miljardi eiro, pētniecībai un attīstībai atvēlētie izdevumi – 5,2 miljardi eiro. Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet www.bayer.com.

Kontakti:
Holgers Elfess (Holger Elfes), tel. +49 2173 38-3270
E-pasts: holger.elfes@bayer.com

Klaudija Karstena (Claudia Karsten), tel. +49 2173 38-3531
E-pasts: claudia.karsten@bayer.com


Uz nākotni vērsti paziņojumi 
Šī relīze var ietvert uz nākotni vērstus paziņojumus, pamatojoties uz pašreizējiem pieņēmumiem un prognozēm, ko veikusi Bayer vadība. Dažādi zināmi un nezināmi riski, neskaidrības un citi faktori var izraisīt būtiskas atšķirības starp uzņēmuma reālajiem nākotnes rezultātiem, finansiālo situāciju, attīstību vai darbību, un šeit sniegtajiem vērtējumiem. Šie faktori ietver Bayer publiskajos ziņojumos aplūkotos. Publiskie ziņojumi pieejami Bayer mājaslapā www.bayer.com. Uzņēmums neuzņemas nekādu atbildību par šo uz nākotni vērsto paziņojumu atjaunināšanu vai to pielāgošanu nākotnes notikumiem vai attīstībai.