12.02.2018

Bayer un nevalstiskās organizācijas sadarbojas, lai atbalstītu mazās lauku saimniecības

  • Lauksaimnieki iegūs zināšanas, tehnoloģijas un labāku pieeju tirgiem.
  • "Solidaridad" atbalsta mazos lauksaimniekus ilgtspējīgas pārtikas ražošanā.
  • Fonds "Triptolemos Foundation" uzdod UNESCO vadībai ieviest jauninājumus vispasaules pārtikas sistēmā.
Nikailina Baura, Solidaridad, un Matiass Krēmers, Bayer.

Izstādē "Fruit Logistica 2018" Berlīnē Bayer parakstīs sadarbības līgumus ar divām nevalstiskajām organizācijām (NVO) ar mērķi atbalstīt mazos lauksaimniekus. "No jaunattīstības valstīs patērētās pārtikas 80 procentus saražo 500 miljoni mazo lauksaimnieku. Palīdzot tiem ilgtspējīgi paaugstināt ražīgumu, mēs rūpējamies par pārtikas drošību, vienlaikus aizsargājot vidi," skaidroja "Bayer AG" Valdes loceklis un "Crop Science" nodaļas prezidents Līems Kondons (Liam Condon). "Tāpēc mēs sadarbojamies ar spēcīgiem partneriem, lai sniegtu pieeju svarīgām praktiskām zināšanām, kvalitatīviem produktiem un tirgiem."

Bayer veido partnerību ar "Solidaridad" un "Triptolemos"

Bayer ir uzsācis sadarbību ar "Solidaridad" — starptautiskās pilsoniskās sabiedrības organizāciju —, kas veicina sabiedriski atbildīgu, ekoloģiski veselīgu un ienesīgu pārtikas ķēžu attīstību. Kopīgie pasākumi tiks vērsti uz to, lai paaugstinātu mazo lauksaimnieku darba ražīgumu un dzīvotspēju, piemēram, sniedzot apmācības un atbalstot lauksaimniekus, lai tie sasniegtu sociālās un vides aizsardzības sertificēšanas standartus. Projekti būs galvenokārt vērsti uz Centrālameriku, paredzot ģeogrāfisku izvēršanos arī tālāk. "Šī sadarbība vēl vairāk stiprinās jau esošo partnerības tīklu," stāstīja "Solidaridad" rīkotājdirektore Mikailina Baura (Michaelyn Baur). "Plašās Bayer zināšanas lauksaimniecībā un pārtikas ražošanā mums ļauj panākt būtiskas izmaiņas cilvēku un planētas labā."

Viens no pirmajiem projektiem centīsies uzlabot mazo lauksaimnieku iztiku, pārtikas drošību, integrētu ainavu pārvaldību un spēju izturēt klimata pārmaiņas ar cukura nozares platformas PanameriCaña un citu Meksikas, Salvadoras, Hondurasas un Nikaragvas interesēto pušu starpniecību. Bayer un "Solidaridad" aptuveni 1500 mazo cukurbiešu audzētājiem sniegs labāku pieeju praktiskām zināšanām, tehnoloģijām un finansēšanas modeļiem.

Bayer un "Solidaridad" sadarbosies arī, ieviešot BayG.A.P. servisa programmu. Šī programma, kas izveidota sadarbībā ar GLOBALG.A.P., atbalsta lauksaimniekus, ieviešot labu lauksaimniecības praksi un tādējādi ļaujot tiem saņemt sertifikāciju, lai varētu iesaistīties vietējā un pasaules tirgū. Programma veicina ilgtspējīgu kultūraugu ražošanu, koncentrējoties uz labības aizsardzības produktu drošu lietošanu, apputeksnētāju drošību, ūdens pārvaldību un citiem svarīgiem pasākumiem, lai aizsargātu vidi un bioloģisko daudzveidību.

Otrs sadarbības partneris būs neatkarīgā institūcija Triptolemos Foundation, kas strādā pie pārtikas drošības un taisnīgākas vispasaules pārtikas sistēmas, lai izstrādātu jaunus mācību materiālus un programmas, kas palīdzēs lauksaimniekiem ražot pārtiku ilgtspējīgākā veidā. Partnerība koncentrēsies uz Bayer sertificēšanas rīka BayG.A.P. ieviešanu UNESCO Chair “Zinātne un inovācijas ilgtspējīgai attīstībai: vispasaules pārtikas ražošana un drošība" pasākumos, ko rīko "Triptolemos". "Mums ar Bayer sakrīt gan redzējums, gan apņemšanās, lai nodrošinātu ilgtspējīgu ražošanu, uzlabotu lauksaimnieku iztiku un sasniegtu vispasaules pārtikas drošību. Mēs vēlamies sagaidīt tādu zināšanu rezultātus, kas tiks ieviestas labā lauksaimniecības praksē," stāstīja fonda "Triptolemos" direktore Ivonna Kolomera (Yvonne Colomer).

Bayer un "Triptolemos" strādās, paplašinot BayG.A.P. servisa programmu un izstrādājot papildu mācību materiālus, kā arī ieviešot jaunas mācības ar tiešsaistes rīku starpniecību. "Tas mums ļaus sniegt palīdzību vēl vairāk lauksaimniekiem, lai tie nodarbotos ar ilgtspējīgu ražošanu," skaidroja Kolomera. Lai gan kopīgie pasākumi būs globāli, abas puses īpaši koncentrēsies uz mazo lauksaimnieku vajadzībām Āfrikā, Latīņamerikā un Āzijā.

Abi līgumi tiks parakstīti Bayer stendā (Zāle 1.2/B-20) izstādē "Fruit Logistica 2018" 8. februārī plkst. 10:00. "Partnerībai un sadarbībai ir milzu nozīme, ja mēs tiešām vēlamies iespaidot cilvēku dzīvi," uzsvēra Bayer Augu stratēģiju nodaļas un Portfeļa pārvaldības globālais vadītājs Matiass Krēmers (Mathias Kremer). "Kopā ar "Solidaridad" un "Triptolemos" mēs varam veicināt ilgtspējīgas lauksaimniecības praksi dažādās pasaules daļās un uzlabot iztiku lauksaimniekiem, kā arī vietējās kopienas."

Kopīgs darbs ilgtspējīgai lauksaimniecībai

Sadarbībai ir būtiska loma arī Bayer vispārējās ilgtspējības saistībās. Šī gada izstādē "Fruit Logistica" Bayer izrādīs dažādas iniciatīvas un programmas, kas veicina ilgtspējīgu lauksaimniecību. Papildus Pārtikas ķēdes partnerībai, Bayer stendā apmeklētāji varēs uzzināt vairāk par Bee Care, ForwardFarming, Smallholder Farming, BayG.A.P. servisa programmu un to, kā Bayer veicina kvalitatīvu, veselīgu un izdevīgu augļu un dārzeņu drošu ražošanu.

Turklāt Bayer demonstrēs savu sadarbības pieeju arī simpozijā "Exhibitor Forum". Sarunu ciklā, kur piedalīsies Bayer eksperti un ārējie partneri, piemēram, Griffith Foods, Assocham India un Greenyard,uzņēmums pievērsīsies problēmām un iespējām augļu un dārzeņu ražošanā Indijā. "Exhibitor Forum" norisināsies 8. februārī no plkst. 15:00 līdz 16:30 "Fruit Logistica" ("CityCube") ietvaros.

Sekojiet "Fruit Logistica" pasākumiem @Bayer4Crops #fruitlogistica, Facebook vai Instagram.

Par Bayer pārtikas ķēdes partnerību
Bayer pārtikas ķēdes partnerība pēdējo 13 gadu laikā kļuvusi par neatņemamu saikni audzētāju, tirgotāju, apstrādātāju un mazumtirgotāju vidū visā pasaulē. Tās mērķis ir virzīt ilgtspējīgas lauksaimniecības prakses ieviešanu 44 valstīs, koncentrējoties uz 76 dažādiem augiem. Bayer arvien meklē jaunus partnerus. Uzziniet vairāk par Pārtikas ķēdes partnerību vietnē foodchainpartnership.cropscience.bayer.com

Par "Solidaridad"
"Solidaridad" tika dibināta 1969. gadā un ir starptautiska sabiedriska organizācija, kas darbojas deviņos reģionālos zināšanu centros apmēram 40 valstīs. "Solidaridad" apvieno piegādes ķēdes dalībniekus un iesaista tos inovatīvos risinājumos, lai uzlabotu ražošanu, nodrošinot pāreju uz ilgtspējīgu un iekļaujošu ekonomiku, kas maksimāli palielina guvumu visiem. Lai uzzinātu vairāk, dodieties uz www.solidaridadnetwork.org

Par "Triptolemos"
"Triptolemos" tika dibināts 2002. gadā, lai radītu telpu dialogam un aktivitātēm visām grupām, kas iesaistījušās pasaules pārtikas sistēmā — ražošanā, ekonomikā, tirgū, uzturā, pārtikas kultūrā, kulinārijā, likumdošanā, izglītībā, pētniecībā, tehnoloģijās utt., sākot ar primāro ražotāju un beidzot ar patērētāju. "Triptolemos" apkopo zinātniskus atklājumus no universitātēm un ražošanas nozares pārstāvju zināšanas, lai īstenotu konkrētus pasākumus pasaules pārtikas sistēmas stiprināšanā, vienlaikus radot pārliecību. Lai uzzinātu vairāk, dodieties uz http://www.triptolemos.org/en/

Paziņojumi ar skatu nākotnē
Šī preses relīze var ietvert nākotnē vērstus paziņojumus, kas balstīti Bayer vadības pieņēmumos un prognozēs. Dažādi zināmie un nezināmie riski, neskaidrības un citi faktori var radīt materiālas atšķirības starp šeit sniegtajiem aprēķiniem un reālajiem nākotnes rezultātiem, finansiālo situāciju, uzņēmuma attīstību un sniegumu. Šie faktori ietver tos, kas apskatīti Bayer publiskajos ziņojumos, kuri pieejami Bayer mājas lapā www.bayer.com. Uzņēmums neuzņemas nekādu atbildību par šo uz nākotni vērsto paziņojumu atjaunošanu vai saskaņošanu ar nākotnes notikumiem vai attīstības virzieniem.