25.04.2019
2019. gada 1. ceturksnis:

Bayer pārliecinoši uzsāk gadu

  • Koncerna pārdošanas apgrozījums, kas koriģēts, ņemot vērā valūtas kursa un portfeļa efektu, palielinājies par 4,1 procentu uz 13,015 miljardiem eiro.
  • EBITDA pirms ārkārtas posteņiem palielinājusies par 44,6 procentiem, sasniedzot 4,188 miljardus eiro.
  • Crop Science būtisks apgrozījuma un peļņas pieaugums, pateicoties iegādei.
  • Pharmaceuticals ar iepriecinošu apgrozījuma un peļņas pieaugumu.
  • Consumer Health pērnā gada līmenī, biznesa gada perspektīvas apstiprinātas.
  • Koncerna peļņa, kā bija prognozēts, sakarā ar iegādes un restrukturizācijas posteņiem, samazinājusies par 36,5 procentiem līdz 1,241 miljardiem eiro.
  • Koriģēta peļņa uz vienu akciju pieauga par 13,8 procentiem līdz 2,55 eiro.
  • 2019.g. perspektīvas apstiprinātas.

Leverkūzene, 2019. g. 25. aprīlis - Bayer koncernam pārliecinošs gada sākums. «Liela daļa šo panākumu pienākas mūsu lauksaimniecības biznesam. Arī Pharmaceuticals attīstījās ļoti iepriecinoši», tā ceturtdien teica valdes priekšsēdētājs Verners Baumanis [Werner Baumann], iesniedzot ziņojumu par 2019.gada 1.ceturksni. Crop Science nodaļa vairāk nekā dubultoja savu nominālo apgrozījumu un peļņu, pateicoties jauniegūtajam lauksaimniecības biznesam. Būtiski pieaudzis Pharmaceuticals apgrozījums un peļņa. Tikmēr Consumer Health rādītāji, kā arī tika prognozēts, saglabājās iepriekšēja gada līmenī. Baumanis apstiprināja koncerna perspektīvas 2019.gadam.

Arī veterinārā biznesa atdalīšana (Animal Health) norit, kā plānots. Pēc stratēģiskās iespēju pārskatīšanas iepriekšējos mēnešos, galvenais uzsvars šobrīd tiek likts uz pārdošanu. Bayer ņem vērā visas vērtību maksimizējošas iespējas. Tiek uzsākta uzņēmējdarbības nodalīšana no koncerna un turpmākie sagatavošanās darbi.

Pirmajā ceturksnī koncerna apgrozījums, kas koriģēts, ņemot vērā valūtas kursu svārstību un portfeļa efektu, pieauga par 4,1 procentiem (nomināli 42,4) procentiem līdz 13,015 miljardiem eiro. EBIDTA (pirms ārkārtas posteņiem) palielinājusies par 44,6 procentiem un sasniedza 4,188 miljardus eiro, lai gan negatīva valūtas ietekme - neņemot vērā jauniegādāto uzņēmumu - radīja izmaksas 110 miljonus eiro. EBIT samazinājās par 15,6 procentiem līdz 1,950 miljardiem eiro. To samazināja papildu izdevumi 1,050 miljardu eiro apmērā (pērn: 78 miljoni). Tie galvenokārt bija saistīti ar Monsanto iegādi un integrāciju (492 miljoni eiro), kā arī ar izziņotajiem pārstrukturēšanas pasākumiem (393 miljoni eiro).

Sakarā ar augstiem papildu izdevumiem, koncerna peļņa samazinājās par 36,5 procentiem līdz 1,241 miljardiem eiro. Koriģētā peļņa par akciju palielinājusies par 13,8 procentiem līdz 2,55 eiro, neskatoties uz akciju skaita pieaugumu. Bayer gandrīz dubultojis savu brīvās naudas plūsmu (Free Cash Flow) līdz 508 miljoniem eiro. Neto finanšu parāds uz 2019.g. 31. martu, salīdzinājumā ar 2018.g. beigām, pieauga par 3,0 procentiem līdz €36 740 miljardiem eiro - sakarā ar negatīvu valūtas ietekmi un pirmreizēju 16. SFPS normas piemērošanu.

Iegādes rezultātā Crop Science peļņa vairāk nekā dubultojās

Lauksaimniecības biznesā (Crop Science) Bayer apgrozīja 6,444 miljardus eiro (nomināli plus 125,2 procenti). 5,5 procentu pieaugums, kas koriģēts, ņemot vērā valūtas svārstību ietekmi un portfeļa efektu, balstīts uz izaugsmi Latīņamerikā un Ziemeļamerikā. Šajos divos reģionos ietekmēja arī izpildes nolīgumi ar BASF. Neliels pieaugums, kas koriģēts, ņemot vērā valūtas kursa svārstību ietekmi un portfeļa efektu, bija vērojams arī Eiropas/Tuvo Austrumu/Āfrikas reģionā. Apgrozījums, kas koriģēts, ņemot vērā valūtas svārstību ietekmi un portfeļa efektu, Āzijā/Klusā okeāna valstis, tomēr nedaudz samazinājās.

Crop Science pro forma apgrozījums, kas bija pakļauts Monsanto pārņemšanas un ar to saistītu ieguldījumu samazinājuma ietekmei jau uz 1. janvāri 2017.g., (atbilstoši valūtas kursu pārmaiņām koriģēti dati) saglabājās pērnā gada līmenī (mīnus 0,2 procenti). Pamatojoties uz iepriekšminēto palielinājās herbicīdu, insekticīdu rādītāji. Īpaši spēcīgi pieauga Cita nozare, galvenokārt, pamatojoties uz kokvilnas sēklu tirgus daļas pieaugumu ASV un Brazīlijā. Kukurūzas sēklas un augu rādītāji saglabājās iepriekšējā gada līmenī. Nozīmīgākais kritums bija vērojams sojas pupu sēklām un augu rādītājiem - sakarā ar pārmaiņām pieprasījumā iepriekšējos ceturkšņos Latīņamerikā un zemākam sējumu platībām, kā arī sakarā ar lielāku konkurences spiedienu Ziemeļamerikā.

Crop Science EBITDA pirms ārkārtas posteņiem palielinājusies par 122,8 procentiem līdz 2,322 miljardiem eiro. Pieaugums galvenokārt attiecināms nesen iegādātā uzņēmuma bruto peļņai. Pretēja ietekme bija BASF pārdoto uzņēmumu bruto peļņas atrāvumam. Turklāt iepriekšējais Bayer bizness bija apgrūtināts ar 67 miljoniem eiro, sakarā ar negatīvo valūtas kursu pārmaiņu ietekmi.

Attiecībā uz glifosāta augu aizsardzības līdzekļiem, līdz 2019. gada 11. aprīlim ASV tika iesniegtas sūdzības no aptuveni 13400 prasītājiem. Uzņēmums ir pārliecināts, ka viņam ir labi argumenti savai aizstāvībai, un plāno aizstāvēties visos šajos procesos.

Pharmaceuticals palielina apgrozījumu un peļņu

Recepšu zāļu (Pharmaceuticals) apgrozījums, kas koriģēts, ņemot vērā valūtas kursa svārstību ietekmi un portfeļa efektu, palielinājies par 5,3 procentiem, sasniedzot 4,354 miljardus eiro. To veicināja antikoagulanta Xarelto™ un acu zāļu Eylea™ spēcīga izaugsme, kā arī vispārīga būtiska izaugsme Ķīnā. Xarelto™ sasniedza 14,8 procentu rādītāju (koriģēti dati, ņemot vērā, valūtas kursa svārstību ietekmi un portfeļa efektu). Noteicošs faktors bija apjoma palielināšana Ķīnā, Japānā un Eiropā. Eylea™ apgrozījums, kas koriģēts, ņemot vērā valūtas kursa svārstību ietekmi un portfeļa efektu, pieauga par 14,5%, pateicoties lielākam noietam. Īpaši liels pieaugums bija Lielbritānijā, Francijā un Vācijā.

Divciparu procentu robežās atradās pretvēža zāles Nexavar™ un Stivarga™, kā arī Adempa™ pulmonālās hipertensijas ārstēšanai. Vislielāko procentuālo pieaugumu, kas koriģēts, ņemot vērā valūtas kursa svārstību ietekmi un portfeļa efektu, sasniedza Stivarga™ ar 34,5 procentiem - galvenokārt, pateicoties apjoma palielināšanai Ķīnā un būtiskam biznesa uzlabojumam ASV un Eiropā. Adempas™ apgrozījums, kas koriģēts, ņemot vērā valūtas kursa svārstību ietekmi un portfeļa efektu, pieauga par 12,9 procentiem – pateicoties apjoma paplašināšanai ASV un Eiropā. Nexavar™ 11,4 procentu pieaugums, kas koriģēts, ņemot vērā valūtas kursa svārstību ietekmi un portfeļa efektu, ir attiecināms produkta ieviešanai iepriekšējos gados Ķīnā - arī pārdošanas apjomi bija augstāki, jo īpaši Vācijā un Brazīlijā. Multiplās sklerozes ārstēšanas preparāta Betaferon™/Betaseron™ par 24,4 procentiem samazinājies apgrozījums, kas koriģēts, ņemot vērā valūtas kursa svārstību ietekmi un portfeļa efektu, galvenokārt ir skaidrojams ar intensīvu konkurenci ASV.

Pharmaceuticals EBIDTA pirms ārkārtas posteņiem palielinājusies par 6,9 procentiem (valūtas svārstību koriģēts 10,0) līdz 1,512 miljardiem eiro. Tas galvenokārt ir skaidrojams ar ļoti labu biznesa attīstību un zemām ražošanas izmaksām.

Consumer Health divos reģionos palielina apgrozījumu

Bezrecepšu veselības produktu apgrozījums (Consumer Health) saruka par 1,4 procentiem līdz 1,395 miljardiem eiro. Pieaugums (valūtas svārstību un portfeļa efekta koriģēts) bija vērojams Āzijas/Klusā okeāna valstīs un Latīņamerikā, turpretī samazinājums - Eiropā/Tuvajos Austrumos/Āzijā un Ziemeļamerikā. Globālā skatījumā, Bayer apgrozījums (kas koriģēts, ņemot vērā valūtas svārstību ietekmi un portfeļa efektu) dermatoloģijas kategorijā pieaudzis par 8.6 procentiem, kamēr pārējās kategorijās samazinājies (koriģēts, ņemot vērā valūtas svārstību ietekmi un portfeļa efektu), - jo īpaši kuņģa-zarnu trakta veselības nozarē (mīnus 6,0 procenti), kā arī alerģijas un saaukstēšanos nozarē (mīnus 4,8 procenti).

Consumer Health EBIDTA pirms ārkārtas posteņiem samazinājusies par 10,9 procentiem līdz 279 miljoniem eiro. Peļņu samazināja pārdošanas apjoma kritums un ražošanas izmaksu palielinājums, kā arī pārdotā ASV dermatoloģijas recepšu zāļu biznesa peļņas trūkums. Pazeminātas pārdošanas un administrācijas izmaksas pirmo iniciētas efektivitātes programmas efektu rezultātā kompensēja to vien daļēji.

Animal Health pērnā gada līmenī

Animal Health apgrozījums ar 421 miljoniem eiro (koriģēts, ņemot vērā valūtas kursa svārstību ietekmi un portfeļa efektu) saglabājās pērnā gada līmenī (mīnus 0,9 procenti). Vērojama biznesa struktūrvienības izaugsme (koriģēts, ņemot vērā valūtas kursa svārstību ietekmi un portfeļa efektu) Eiropā/Tuvajos Austrumos/Āfrikā un Āzijas/Klusā okeāna valstu reģionā, tikmēr Latīņamerikā rādītāji saglabājās pērnā gada līmenī. Ziemeļamerikā vērojams būtisks samazinājums. EBIDTA pirms ārkārtas posteņiem ar 0,7 procentu pieaugumu līdz 140 miljoniem eiro palika iepriekšēja gada līmenī.

Bayer apstiprina biznesa perspektīvas

Bayer apstiprina prognožu skaitļus - konstantai 2018.gada valūtas kursu svārstību situācijai - tekošajam gadam. 2019.gadā koncerns sagaida apgrozījumu ap 46 miljardiem eiro. Tas atbilst palielinājumam par 4 procentiem, kas koriģēts ņemot vērā valūtas kursu svārstību ietekmi un portfeļa efektu. Bayer vēlas palielināt EBITDA, kas koriģēta, ņemot vērā ārkārtas posteņus, līdz 12,2 miljardiem eiro. Koriģēta peļņai par akciju uzņēmums plāno pieaugumu līdz 6,80 eiro. Arī prognozes segmentam salīdzinājumā ar 2018. gada pārskatu nav mainījušies. Mērķos nav ņemti vērā plāni atdalīt biznesa nozari Animal Health, pārdod Consumer-Health-Marken Coppertone™ un Dr. Scholl’s™, kā arī 60 procentu Vācijas Currenta daļas pārdošana.

Norādes redakcijām:

Pilns 1. ceturkšņa pārskats pieejams internetā:
www.bayer.de/quartalsmitteilung

Drukas kvalitātes fotogrāfijas var atrast internetā: www.bayer.de/foto-footage

TV un multimediju redakcijas var bezmaksas pieteikt vai lejupielādēt aktuālus Bayer materiālus internetā: www.tv-footage.bayer.de.

Kontaktpersona:
Kristians Hartels [Christian Hartel], Tel. +49 214 30-47686
E-pasts: christian.hartel@bayer.com

Tino Andersens [Tino Andresen], Tel. + 49 214 30 66048
E-pasts: tino.andresen@bayer.com

Plašāku informāciju skatiet www.bayer.de.
Sekojiet mums Twitter vietnē: twitter.com/BayerPresse_DE

tia (2019-0103)

Nākotnes pārskati
Šī relīze var ietvert nākotnē izskatāmus ziņojumus, kas balstīti uz pašreizējiem Bayer vadības pieņēmumiem un prognozēm. Dažādi apzināti un neapzināti riski, neskaidrība un citi faktori var izraisīt būtiskas atšķirības starp faktiskajiem nākotnes rezultātiem, finansiālo situāciju, uzņēmuma attīstību vai darbības rezultātiem un šeit sniegtajām aplēsēm. Šie faktori ietver Bayer publiskajos ziņojumos apspriestos, kas pieejami Bayer mājaslapā www.bayer.com. Uzņēmums neuzņemas atbildību atjaunināt šos nākotnē izskatāmos paziņojumus vai apstiprināt tos kā nākotnes notikumus vai norises.