13.03.2018

Bayer palielinās augu aizsardzības pētījumu caurredzamību

  • Pirmo padziļināto drošuma pētījumu pilnie ziņojumi ir pieejami, izmantojot Bayer tīmekļa platformu.
  • Bayer atkārtoti apstiprina apņemšanos atbalstīt Eiropas Komisijas aicinājumu nodrošināt lielāku caurredzamību attiecībā uz augu aizsardzības drošuma pētījumiem.

Monheima, 2018. gada 13. marts - Uzņēmums Bayer informē, ka tā augu aizsardzības drošuma caurredzamības iniciatīva ir pārgājusi nākamajā posmā. Interesenti tagad var pieprasīt ar drošību saistīto padziļināto pētījumu pilnus ziņojumus, ja tie netiek izmantoti komerciālā nolūkā. Bayer tīmekļa platforma cropscience-transparency.bayer.com skaidri demonstrē, kā var uzlabot caurredzamību attiecībā uz augu aizsardzības drošuma pētījumiem, vienlaikus aizsargājot konfidenciālu uzņēmējdarbības informāciju.

“Bayer iniciatīva rāda priekšzīmi augu aizsardzības pētījumu caurredzamības jomā. Mēs atzinīgi vērtējam Eiropas Komisijas ierosināto plānu vairot nozares pētījumu caurredzamību, ievērojot nepieciešamību aizsargāt pamatoti konfidenciālo uzņēmējdarbības informāciju,” stāsta Dr. Adrians Persijs (Adrian Percy), Augu zinātnes nodaļas Pētniecības un izstrādes apakšnodaļas starptautiskais vadītājs. “Lai aizsargātu un arī turpmāk veicinātu jauninājumus, ir ļoti svarīgi gādāt par to, lai drošības dati būtu pieejami tikai nekomerciālā nolūkā.”

Uzņēmums piedāvā Eiropas Komisijai pilnīgu atbalstu, lai rastu praktiskus risinājumus un padarītu nozares drošuma pētījumus pieejamākus.

Par Bayer caurredzamības iniciatīvu pirmoreiz tika paziņots 2016. gadā, un tās mērķis ir likvidēt šķēršļus, lai vairotu sabiedrības uzticību un veicinātu godīgu, zinātniski pamatotu dialogu par augu aizsardzības līdzekļiem. Šī platforma sāka darboties 2017. gadā. Līdz šim galvenokārt bija pieejami pētījumu kopsavilkumi, kā arī ar drošību saistīto pētījumu ziņojumi par aktīvo vielu imidakloprīdu. Bayer ir būtiski svarīgi uzticēties zinātnei, kas nodrošina uzņēmuma produktu drošumu. Ņemot to vērā, Bayer uzskata savu pārredzamības iniciatīvu par ieguldījumu, atjaunojot sabiedrības un politiķu uzticību reglamentējošajai zinātnei.

Kontaktinformācija:
Utz Klages, tālr.: +49 2173 38 3125
E-pasts: utz.klages@bayer.com

Vairāk informācijas: www.bayer.com.
kgs (2018-0079E)

Paziņojumi ar skatu nākotnē
Šī preses relīze var ietvert uz nākotni vērstus paziņojumus, kas balstīti uz Bayer Grupas un apakšgrupu vadības izdarītajiem pieņēmumiem un prognozēm. Dažādi zināmie un nezināmie riski, neskaidrības un citi faktori var radīt materiālas atšķirības starp šeit sniegtajiem aprēķiniem un reālajiem nākotnes rezultātiem, finansiālo situāciju, uzņēmuma attīstību un sniegumu. Šie faktori ietver tos, kas apskatīti Bayer publiskajos ziņojumos, kuri pieejami Bayer mājas lapā www.bayer.com. Uzņēmums neuzņemas nekādu atbildību par šo uz nākotni vērsto paziņojumu atjaunošanu vai saskaņošanu ar nākotnes notikumiem vai attīstības virzieniem.