21.11.2018
Pārredzamība Crop Science: nākamais solis

Bayer nodrošina piekļuvi saviem glifosāta pētījumiem

Monheima, 2018. gada 21. novembris — Bayer drīzumā iekļaus glifosāta drošuma pētījumu kopsavilkumus savā īpašajā pārredzamības platformā. Šis nākamais solis iezīmēs 2017. gada 7. decembrī uzsāktās uzņēmuma pārredzamības iniciatīvas pirmo gadadienu.

“Apņemšanās nodrošināt pārredzamību joprojām ir mūsu galvenais uzdevums, jo mēs attīstāmies kā vienots uzņēmums,” saka Bayer AG valdes loceklis un Crop Science nodaļas vadītājs Līems Kondons (Liam Condon). “Mēs saprotam, ka cilvēki visā pasaulē vēlas iegūt vairāk informācijas par glifosātu — un esam gatavi piedāvāt piekļuvi mūsu glifosāta drošuma datiem savā īpašajā pārredzamības platformā. Šī platforma ir noteikusi jaunus pārskatatbildības un atbildības standartus nozarē; mēs apņemamies to izmantot kā pamatu, lai turpinātu dalīties ar sabiedrību zinātniski pamatotā informācijā.”

Bayer platforma parāda, kā pārredzamība attiecībā uz augu aizsardzības drošuma pētījumiem var palīdzēt uzņēmumam panākt zinātniski pamatotu un drošu produktu lietošanu, vienlaikus saglabājot konfidenciālu uzņēmējdarbības informāciju. Šī iniciatīva 2018 Agrow Awards tika nesen atzīta par “labāko sabiedrības informēšanas programmu”, nodrošinot izcilu rezultātu un sniedzot informāciju par agroķīmisko vai lauksaimniecības biotehnoloģiju produktu priekšrocībām.

Papildus glifosāta pētījumu kopsavilkumam, kas būs pieejams 2018. gada 7. decembrī, nākamajā gadā tiks nodrošināta piekļuve pārskatīšanai iesniegtajiem Bayer drošuma pētījumu ziņojumiem, kuru rezultātā decembrī tika pieņemts lēmums par vielu atjaunošanu Eiropā.

Par Bayer
Bayer ir globāls uzņēmums, kura galvenās kompetences ir veselības aprūpe un lauksaimniecība. Bayer produkti un pakalpojumi ir izstrādāti cilvēku labā ar mērķi uzlabot viņu dzīves kvalitāti. Grupa vienlaikus vēlas radīt arī vērtību, izmantojot inovācijas, izaugsmi un augstu rentabilitāti. Bayer kā korporatīvs pilsonis vadās pēc ilgtspējīgas attīstības principiem, ievērojot savu sociālo un ētisko atbildību. 2017. finanšu gadā Grupa nodarbināja aptuveni 99 800 cilvēku, un tās tirdzniecības apjoms bija 35,0 miljardi eiro. Kapitāla izdevumi veidoja 2,4 miljardus eiro, izdevumi pētniecībai un attīstībai — 4,5 miljardus eiro. Vairāk informācijas www.bayer.com.

Paziņojumi ar skatu nākotnē
Šī preses relīze var ietvert nākotnē vērstus paziņojumus, kas balstīti Bayer vadības pieņēmumos un prognozēs.  Dažādi zināmie un nezināmie riski, neskaidrības un citi faktori var radīt materiālas atšķirības starp šeit sniegtajiem aprēķiniem un reālajiem nākotnes rezultātiem, finansiālo situāciju, uzņēmuma attīstību un sniegumu. Šie faktori ietver tos, kas apskatīti Bayer publiskajos ziņojumos, kuri pieejami Bayer mājas lapā www.bayer.com. Uzņēmums neuzņemas nekādu atbildību par šo uz nākotni vērsto paziņojumu atjaunošanu vai saskaņošanu ar nākotnes notikumiem vai attīstības virzieniem.