14.06.2019

Bayer jaunā līmenī paceļ informācijas caurskatāmību, ilgtspēju un iesaisti

  • Uzņēmuma mērķis ir ar saviem risinājumiem par 30 procentiem samazināt ietekmi uz vidi.
  • Nākamajā desmitgadē plašākās nezāļu apkarošanas metodēs tiks ieguldīti aptuveni 5 miljardi eiro.
  • Aicinājums zinātniekiem, žurnālistiem un NVO pārstāvjiem piedalīties zinātniskajā sagatavošanā gaidāmajam ES glifosāta pārreģistrācijas procesam.
  • Augu aizsardzības līdzekļi tiks pārdoti tikai tajās jaunattīstības valstīs, kuras papildus vietējiem noteikumiem atbilst lielākajai daļai vadošo regulatoru standartiem.

Leverkūzene, 2019. gada 14. jūnijs – Bayer jaunā līmenī paceļ informācijas caurskatāmību, ilgtspējību un iesaisti, atspoguļojot uzņēmuma kā jauna lauksaimniecības līdera augsto atbildību un potenciālu. “Esam guvuši labus panākumus integrējot iegūto lauksaimniecības biznesu un tagad sākam īstenot virkni pasākumu, lai ieviestu informācijas pārskatāmību un ilgtspējīgumu viscauri mūsu darbībā,” Verners Baumans (Werner Baumann), Bayer AG valdes priekšsēdētājs teica piektdien. Šie pasākumi pievēršas jautājumiem un apsvērumiem, ko Bayer ir dzirdējis attiecībā uz savu lomu lauksaimniecībā sekojošajā gadā pēc Monsanto iegādes. “Mēs turpināsim virzīt uz priekšu mūsu standartu, kā pamatā ir mūsu apņemšanās nodrošināt labāku dzīvi šajā un nākamajām paaudzēm.”

Ar inovāciju tiks samazināts Bayer lauksaimniecības portfolio ekoloģiskās pēdas. Ar šiem risinājumiem kompānija uz 2030. gadu par 30 procentiem samazinās ietekmi uz vidi. Bayer mērķis ir panākt to, attīstot jaunas tehnoloģijas, samazinot kultūraugu aizsardzības līdzekļu apjomus un nodrošinot precīzāku lietošanu. Tas palīdzēs atjaunot un saglabāt bioloģisko daudzveidību, cīnīties ar klimata pārmaiņām un visefektīvākajā veidā izmantot dabas resursus.

Uzņēmums mērīs izaugsmi salīdzinot Vides ietekmes koeficientu (EIQ) pret pašreizējiem tirgus standartiem. EIQ tika iedibināts 1990 -tajos Kornela Universitātē (ASV) un attiecināms uz tilpumu līdz toksiskumam, tādēļ ir nozīmīgāka mērīšanas sistēma nekā tikai tilpuma mērīšana. Bayer pastāvīgi centīsies uzlabot EIQ kultūraugu risinājumiem, ieguldot pasaules līmeņa inovācijās sēklām un to īpašībām, digitālajai lauksaimniecībai, bioloģiskajiem risinājumiem un jauniem zema atlikuma un samazinātu lietošanas devu produktiem. Turklāt, uzņēmums aicinās Bayer Ilgtspējas padomē globālos ekspertus un ieinteresētās puses, lai atbalstītu darbu uzņēmuma mērogā.

Lai gan glifosātam arī turpmāk būs svarīga loma lauksaimniecībā un Bayer portfolio, uzņēmums ir apņēmies piedāvāt vairāk iespēju audzētājiem un ieguldīs aptuveni 5 miljardus eiro papildu metodēs, lai apkarotu nezāles nākamajā desmitgadē. Šis ieguldījums izpētē un attīstībā ļaus uzlabot izpratni par rezistences mehānismiem, atklāt un attīstīt jaunus darbības veidus, turpināt izstrādāt piemērotus, integrētus nezāļu ierobežošanas risinājumus un izstrādāt precīzākus ieteikumus, izmantojot digitalizētus lauksaimniecības instrumentus. Turklāt tiks uzlabotas partnerattiecības ar nezāļu pētniekiem visā pasaulē, lai palīdzētu izstrādāt vietējā mēroga lauksaimniekiem pielāgotus risinājumus.

Informācijas caurskatāmība ir Bayer pamatnostādne. 2017. gadā Bayer sāka publicēt visus ar drošību saistītos Kultūraugu zinātnes pētījumus tiešsaistē, padarot pieejamus ikvienam. Kopš tā laika ir publicēti simtiem pētījumu par gandrīz 30 savienojumiem, ieskaitot visus 107 uzņēmumam piederošos glifosāta pētījumus. Tālākajā attīstībā, tuvojoties ES glifosāta pārreģistrācijas procesam, kas sāksies vēlāk šajā gadā, kompānija pilotēs programmu, aicinot zinātniekus, žurnālistus un NVO pārstāvjus ņemt dalību zinātniskajā sagatavošanā.

Turklāt uzņēmums piemēros saviem produktiem konsekventus drošības standartus – pat tad, ja tas nozīmē, ka tiks pārsniegti vietējie noteikumi. Kopš 2012. gada Bayer ir pārtraucis pārdot visus produktus, ko Pasaules veselības organizācija uzskatīja par 1. klases akūti toksiskiem, neatkarīgi no tā vai tie tika atļauti konkrētā tirgū. Piektdien Bayer paziņoja, ka tirgos kultūraugu aizsardzības produktus tikai tajās jaunattīstības valstīs, kuras izpilda drošības standartus gan savā vietējā tirgū, gan standartus, kādi ir vairākumā valstu ar labi attīstītu programmu kultūraugu aizsardzības produktu regulēšanā.

Tuvākajos mēnešos uzņēmums attīstīs apvienošanās politiku, kas ir pamats visai sadarbībai ar zinātniekiem, žurnālistiem regulatoriem un politisko sfēru informācijas caurskatāmības integritātē un uzticamībā.

Vairāk informācijas vietnē www.bayer.com/commitments.

Par Bayer
Bayer ir globāls uzņēmums, kura galvenās kompetences ir saistītas ar veselības aprūpes un uztura dzīvības zinātņu jomām. Tā produkti un pakalpojumi ir radīti, lai sniegtu labumu cilvēkiem, atbalstot centienus pārvarēt lielākos izaicinājumus, kas saistīti ar pasaules iedzīvotāju skaita pieaugumu un iedzīvotāju novecošanos. Vienlaikus Bayer Grupas mērķis ir paaugstināt rentabilitāti un radīt vērtību ar inovāciju un izaugsmes palīdzību. Bayer ir nodevies ilgtspējīgas attīstības principiem, un Bayer zīmols visā pasaulē nozīmē atbildību, uzticamību un kvalitāti. Fiskālajā 2018. gadā Grupa nodarbināja 117 000 cilvēku ar pārdošanas apjomu 39,6 miljardi eiro. Kapitālizdevumi sasniedza 2,6 miljardus eiro, pētniecības un attīstības izdevumi sasniedza 5,2 miljardus eiro. Lai uzzinātu vairāk, skatieties - www.bayer.com.

Kontakti:
Kristians Hartels (Christian Hartel), tālrunis +49 214 30-47686
E-pasts: christian.hartel@bayer.com

Tino Andresens, tālrunis +49 214 30-66048
E-pasts: tino.andresen@bayer.com

 

Uz nākotni vērsti paziņojumi
Šī relīze var ietvert uz nākotni vērstus paziņojumus, kas balstīti uz pašreizējiem Bayer vadības pieņēmumiem un prognozēm. Dažādi apzināti un neapzināti riski, neskaidrības un citi faktori varētu izraisīt būtiskas atšķirības starp faktiskajiem nākotnes rezultātiem, finansiālo situāciju, uzņēmuma attīstību vai sniegumu un šeit sniegtajām aplēsēm. Šie faktori ietver Bayer publiskajos ziņojumos apspriestos, kas pieejami Bayer mājaslapā www.bayer.com. Uzņēmums neuzņemas atbildību par šo uz nākotni vērsto paziņojumu atjaunināšanu vai to apstiprināšanu kā nākotnes notikumus vai norises.