12.12.2019

Bayer ievērojami palielina ilgtspējības centienus

  • Mērķis līdz 2030. gadam kļūt par oglekļa-neitrālu savā darbībā.
  • Ambiciozi mērķi līdz 2030. gadam nodrošināt piekļuvi veselības aprūpei un pārtikai valstīs ar zemu un vidēju ienākumu līmeni un nepietiekami apkalpotajās kopienās.
  • Izmērāmi ilgtspējības mērķi iekļaujami menedžmenta atalgojumā.

Leverkūzene, 2019.gada 10.decembris – Bayer šodien paziņoja plašu ilgtspējības pasākumu kopumu un jaunas apņemšanās, sākot no 2020. gada, saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķiem un Parīzes Vienošanos, uzņēmums izvēlējies līdz 2030. gadam sasniegt ambiciozus mērķus. „Padarot ilgtspējību par vēl spēcīgāku mūsu stratēģijas un darbības daļu, mūsu mērķis ir gūt ilgtermiņa atdevi un pozitīvi ietekmēt sabiedrību un vidi,” saka Verners Baumans (Werner Baumann), Bayer AG valdes priekšsēdētājs.

Pasaule kopīgi piedzīvo bezprecedenta izaicinājumu nodrošināt pieaugošo un novecojošo cilvēci ar iespēju zelt, izmantojot planētas resursus ilgtspējīgāk. “Mūsu uzņēmuma apmērs rada mums atbildību un iespēju rīkoties. Tāpēc mēs tagad ievērojami palielinām mūsu pūles ilgtspējības jomā,” saka Baumans (Baumanni). Bayer uzraudzīs ilgtspējības mērķus un ziņos par tiem tik pat rūpīgi kā par saviem finanšu mērķiem. Mērķi tiks integrēti lēmumu pieņemšanas procesos un menedžmenta atalgojumā.

Turklāt Bayer izveidos neatkarīgu Ilgtspējības padomi, kas sastāvēs no ārējiem ilgtspējības ekspertiem. Konsultējot valdi, padome uzraudzīs un prasīs turmāku Bayer ilgtspējības pūļu attīstību.

Bayer palielina pūles, paredzot palīdzēt lielākam skaitam cilvēku sasniegt labāku dzīves līmeni un efektīvāk izmantot dabas resursus. Tāpēc Bayer zvēlas sev šādus sīki izstrādātus mērķus.

Dot iespēju simtiem miljoniem saņemt veselības aprūpi un pārtiku

Līdz 2030. gadam Bayer mērķis ir atbalstīt 100 miljonus sīksaimniecību īpašniekus zemu un vidēju ienākumu valstīs, nodrošinot piekļuvi inovācijām, zināšanām un līgumsabiedrībām. Bayer atbalsts palīdzēs palielināt vietējo pārtikas piegādi un samazināt nabadzību lauku kopienās. Mūsdienās ir aptuveni 550 miljoni sīksaimniecību jaunattīstības valstīs visā pasaulē. Tās ražo pārtiku 80 procentiem iedzīvotāju. Tomēr, iestrēguši pašnodrošinājuma saimniecībā, daudzi lauksaimnieki paši cieš no bada un nepietiekama uztura.

Vienlaicīgi Bayer plāno nodrošināt 100 miljoniem sieviešu zema un vidēja līmeņa ienākumu valstīs piekļuvi ģimenes plānošanai, finansējot visu ieinteresēto pušu palīdzības programmas un nodrošinot tādu mūsdienīgu kontracepcijas līdzekļu piegādi, kurus cilvēki varētu atļauties. Jau no 2019. gada Bayer nodrošina kontracepcijas līdzekļus aptuveni 40 miljoniem sieviešu zema un vidēja līmeņa ienākumu valstīs. Ģimenes plānošanas metodes ir būtiskas sievietes veselības, tiesību un ekonomiskā statusa atbalstīšanai. Pašlaik vairāk nekā 200 miljoniem sieviešu zema un vidēja līmeņa ienākumu valstīs nav apmierināta vajadzība pēc mūsdienīgiem kontracepcijas līdzekļiem.

Kopumā, Bayer strādā, lai pielāgotu savu cenu politiku vietējai pirktspējai un stiprinātu pacientu piekļuves programmas, lai palielinātu Bayer izstrādājumu pieejamību un izdevīgumu cenas ziņā. Bayer arī turpinās atbalstīt Pasaules Veselības organizāciju (PVO) cīņā ar tropiskām slimībām, kurām nav pievērsta pietiekama uzmanība, ziedojot izstrādājumus un atbalstot finansiāli.

Turklāt Bayer mērķis ir paplašināt piekļuvi ikdienas veselības aprūpei 100 miljoniem cilvēku nepietiekami apkalpotajās kopienās visā pasaulē. Šodien vismaz puse pasaules iedzīvotāju nav pieejams būtisks medicīnas pakalpojumu segums, tai skaitā pašaprūpe. Pašaprūpes risinājumu piekļuves paplašināšana un veselības izglītība var palīdzēt novērst slimības un piedāvāt veselības aprūpi kopienām, kur pašaprūpe var būt vienīgā iespēja. Līdz ar sākotnēju koncentrēšanos uz sieviešu veselību un paplašinot piekļuvi mikroelementiem grūtniecēm un bērniem, Bayer paredz palielināt tā uzticamo zīmolu un pieejamību un izdevīgumu cenas ziņā un atbalstīt pašaprūpes iniciatīvas.

Nozīmīgu klimata un vides aizsardzības pasākumu īstenošana

Bayer jau gadu desmitiem piedalās klimata aizsargāšanā un turpmāk pieliks vēl lielākas pūles, cīnoties pret klimata pārmaiņām un aizsargājot biodaudzveidību.

Uzņēmuma mērķis ir kļūt par oglekļa-neitrālu savā darbībā līdz 2030. gadam. Lai to paveiktu, Bayer īstenos enerģijas efektivitātes pasākumus, sākot izmantot pilnībā atjaunojamu elektrību un kompensējot atlikušos izmešus ar biodaudzveidības palīdzību – palielinot oglekļa uztveršanu. Bayer veltījis savu darbību Zinātnē Balstītu Mērķu Iniciatīvā un jau reģistrēta kā uzņēmums, kas rīkojas. Šajā projektā, kas sākts ar Oglekļa atklāšanas projektu (CDP - Carbon Disclosure Project ), ANO Globālo līgumu, Pasaules Resursu institūts (PRI) un Pasaules Dabas fonds (PDF), vairāk nekā 700 uzņēmumi apņēmušies īstenot nozīmīgus klimata aizsardzības pasākumus un kā mērķi izraudzījušies samazināt izmešus, lai saglabātu globālās temperatūras paaugstināšanos zem 2°C.

Šajā sakarā Bayer tiecas pilnībā samazināt izmešus līdz ar visu vērtību ķēdi, iesaistot piegādātājus un klientus, kā arī īstenojot to uzņēmuma loģistikā un iesaiņošanas procesā.

Bayer arī sadarbosies ar lauksaimniekiem, lai samazinātu lauksaimniecības negatīvo ietekmi uz vidi, kur vien uzņēmums darbosies. Bayer mērķis ir samazināt siltumnīcas gāzu izmešus – uz kilogramu produkcijas, kas saražota nozīmīgākajos lauksaimniecības tirgos – un līdz 2030. gadam katrā gadījumā par 30% samazināt produkcijas aizsardzības negatīvo ietekmi uz vidi. Šajā nolūkā Bayer palīdzēs lauksaimniekiem izmantot ilgtspējīgu praksi, piemēram, aparšanas samazināšanu, lai palīdzētu piesaistīt oglekli augsnē un nodrošinātu produkcijas aizsardzības un mēslojuma precīzāku izmantošanu ar izstrādājumu inovāciju un digitālo rīku palīdzību.

Ieguldījumi Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķos

Bayer noturīgas apņemšanās mērķis ir panākt ietekmi saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM). Apvienoto Nāciju Organizācija vienojās par 17 IAM, lai līdz 2030. gadam izveidotu labāku pasauli cilvēkiem un mūsu planētu. Saskaņā ar ANO pausto, tomēr nepieciešams neatliekams un ievērojami straujāks progress. „Atlikuši tikai desmit gadi – uzņēmumiem jāpilda savi pienākumi un attiecīgi jārīkojas,” saka Verners Baumans (Werner Baumann). „Bayer nostāja ir, ka uzņēmumiem būtu jāsniedz savs ieguldījums ilgtspējīgas attīstības mērķos, un tieši tāda ir mūsu apņemšanās.”

Papildus bada izskaušanai (IAM 2) un veselīgas dzīves un labklājības veicināšanai (IAM 3), Bayer apņemšanās sniegs ievērjamu ieguldījumu pasākumu īstenošanā pret klimata pārmaiņām (IAM 13) un sauszemes ekosistēmas aizsargāšanā (IAM 15). Sievietēm ir galvenā loma sīksaimniecībā, ģimenes plānošanās un viņu ģimeņu veselības nodrošināšanā. Palīdzot viņām aptvert viņu potenciālu, tiks sniegts ieguldījums dzimumu līdztiesībā (IAM 5) un tiks arī nodrošināti ievērojami sociālekonomiskie labumi vietējām kopienām un ekonomikām.

 

Par Bayer

Bayer ir globāls uzņēmums ar pamatkompetencēm tādās zinātņu par dzīvību jomās kā veselības aprūpe un pārtika. Tā produkti un pakalpojumi paredzēti, lai dotu labumu cilvēkiem, atbalstot pūles pārvarēt ievērojamos izaicinājumus, ko rada pasaulē pieaugošā un novecojošā cilvēce. Tajā pašā laikā Grupas mērķis ir palielināt savu pelnītspēju un radīt vērtību inovāciju un izaugsmes ceļā. Bayer veltījies ilgtspējīgas attīstības principiem, un Bayer zīmols nozīmē uzticību, drošumu un kvalitāti visā pasaulē. 2018.finanšu gadā Grupa nodarbināja aptuveni 117 000 cilvēku un tā realizācijas apjomi sasniedza 39,6 miljardus eiro. Kapitālizdevumi bija 2,6 miljardi eiro, pētniecībai un attīstībai atvēlētie izdevumi – 5,2 miljardi eiro. Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet www.bayer.com.

Kontakts:

Dērks Frenzels (Dirk Frenzel), tel. +49 214 30-29908

E-pasts: dirk.frenzel@bayer.com

Kontakts:

Dr. Deivids Lerčs (Dr. David Lerch), tel. +49 214 30-26060

E-pasts: david.lerch@bayer.com

Find more information at www.bayer.com.

dcl                  (2019-0318E)

Vairāk informācijas atradīsit www.bayer.com.

 

Uz nākotni vērsti paziņojumi 
Šis ziņu izlaidums var ietvert uz nākotni vērstus paziņojumus, pamatojoties uz pašreizējiem pieņēmumiem un prognozēm, ko veikusi Bayer vadība. Dažādi zināmi un nezināmi riski, neskaidrības un citi faktori var izraisīt būtiskas atšķirības starp uzņēmuma reālajiem nākotnes rezultātiem, finansiālo situāciju, attīstību vai darbību, un šeit sniegtajiem vērtējumiem. Šie faktori ietver Bayer publiskajos ziņojumos aplūkotos. Publiskie ziņojumi pieejami Bayer mājaslapā www.bayer.com. Uzņēmums neuzņemas nekādu atbildību par šo uz nākotni vērsto paziņojumu atjaunināšanu vai to pielāgošanu nākotnes notikumiem vai attīstībai.