22.03.2018

Bayer, Ekseteras Universitāte un institūts Rothamsted Research identificē bišu enzīmus, kas nosaka jutību pret neonikotinoīdiem

  • Žurnālā Current Biology nesen publicēti plaši pētījumi.
  • Pētījumu rezultāti ļaus uzlabot Bayer spēju izstrādāt jaunus selektīvus insekticīdus

Monheima – Eksteras Universitātes, Rothamsted Research un Bayer kopīgi veiktā pētījumā atklāti bišu un kameņu enzīmi, kas nosaka to jutību pret dažādiem neonikotinoīdu insekticīdiem.

Līdzīgi kā citos organismos, arī bitēm toksīnus var sašķelt enzīmi. Bitēm šis enzīms ir citohroms P450s. Pētnieki veica līdz šim plašāko bišu P450 detoksikācijas enzīmu analīzi. Pētījumos tika identificēta viena šo bišu enzīmu apakšdzimta - CYP9Q, kā arī atklāts, ka tas nodrošina noteiktu neonikotinoīdu strauju sašķelšanu, piemēram, tiakloprīda, tādējādi padarot tos netoksiskus bitēm. Bayer ir pārliecināts, ka šīs zināšanas uzņēmumam ļaus veidot bitēm saudzējošus insekticīdus vēl mērķtiecīgāk un izmantojot salīdzinoši vienkāršas metodes (in vitro) agrīnā produkta izstrādes etapā.

"Nosakot mehānismus, kas ļauj veicināt bišu iedzimto panesamību, mums un regulējošām iestādēm ir vieglāk izprast, kāpēc konkrēti insekticīdi ir bitēm drošāki," Stāstīja Bayer insektu toksikologs un galvenais pētnieks šajā pētījumā Dr. Ralfs Nauens (Ralf Nauen). "Mūsu pētījumos iegūtās zināšanas varēs izmantot, lai paredzētu un novērstu potenciālo kaitīgo iedarbību, kas rodas, kad, piemēram, dažādi savienojumi ar sinerģisku ietekmi tvertnes maisījumos netīši bloķē galvenās aizsardzības sistēmas. R. Nauens ir pārliecināts, ka nepieciešamās zināšanas un iegūtie rīki veicinās inovācijas un uzlabos Bayer spēju izstrādāt selektīvus insekticīdus.

Darba, kas publicēts žurnālā Current Biology, virsraksts ir: "Molekulāro determinantu, kas nosaka bišu jutību pret neonikotinoīdu insekticīdiem, noteikšana."

Šīs zināšanas ir vērtīgas laikā, kad reģistrēt jaunus pesticīdus kļūst arvien grūtāk, īpaši Eiropā, kur cieš lauksaimnieki, nespējot kontrolēt kaitēkļus, kas uzbrūk to laukiem, un ražot pārtiku, kas mums visiem nepieciešama. Skumjākais, ka cieš ne vien vide, bet, vājinoties produkcijai, nepieciešams izmantot vairāk zemes.

Drošības pasākumi pirms pārdošanas attiecas uz visiem pesticīdiem, kas nonāk tirgū. Tomēr neonikotionīdu insekticīdu drošība attiecībā uz bitēm ir pretrunīgs jautājums, kura rezultātā 2013. gadā Eiropas Savienībā tika aizliegts augiem izmantot ķīmiskus savienojumus, kas piesaista bites. Ko par to saka zinātnieki? Kopumā 19 no 20 insekticīdiem ir toksiski. Taču pat neonikotinoīdu klases atsevišķu ķīmisko savienojumu toksiskums ir atšķirīgs.

Brīdī, kad kāds no augu aizsardzības līdzekļiem nonāk tirgū, tas ir izmaksājis jau 286 miljonus ASV dolāru un tam ir veltīti 11 izpētes un izstrādes gadi, lai panāktu atbilstību drošības un efektivitātes augstākajiem standartiem. Šīs jaunās zināšanas palīdzēs izstrādāt vēl efektīvākus plaši izmantojamus insekticīdus, kas būs pilnībā apvienojami ar apputeksnētājiem-bitēm.

Kontakti:
Utz Klages, tālr. +49 2173 38-3125
E-pasts: utz.klages@bayer.com

Vairāk informācijas: www.bayer.com.

Paziņojumi ar skatu nākotnē
Šī preses relīze var ietvert nākotnē vērstus paziņojumus, kas balstīti Bayer vadības pieņēmumos un prognozēs. Dažādi zināmie un nezināmie riski, neskaidrības un citi faktori var radīt materiālas atšķirības starp šeit sniegtajiem aprēķiniem un reālajiem nākotnes rezultātiem, finansiālo situāciju, uzņēmuma attīstību un sniegumu. Šie faktori ietver tos, kas apskatīti Bayer publiskajos ziņojumos, kuri pieejami Bayer mājas lapā www.bayer.com. Uzņēmums neuzņemas nekādu atbildību par šo uz nākotni vērsto paziņojumu atjaunošanu vai saskaņošanu ar nākotnes notikumiem vai attīstības virzieniem