19.09.2017

Bayer Crop Science atrodas labā pozīcijā, lai apmierinātu klientu, tirgus un sabiedrības vajadzības

  • Pasaules sēklu un augu aizsardzības tirgus turpinās augt.
  • Paredzams, ka bizness Brazīlijā normalizēsies 2018. gadā.
  • Panākts progress plānotajā Monsanto pārņemšanā, projekta slēgšana paredzēta 2018. gada sākumā.
  • 2017. gadā plānots ieguldīt pētniecībā un attīstībā aptuveni 1 miljardu eiro.
  • Pētniecības un attīstības rezultātā laikā no 2017. līdz 2020. gadam lauksaimniekiem plānots piedāvāt 15 jaunus produktus.
  • Pievēršanās inovācijām un ilgtspējībai.
  • Apņemšanās nodrošināt pieejamību.

Monheima, 2017. gada 19. septembris — Bayer uzskata, ka ilgtermiņa tendences, kas iespaido pasaules lauksaimniecības nozari, paliks nemainīgas. “Neraugoties uz pašreizējā tirgus mainību, mūsu Crop Science bizness atrodas labā pozīcijā, lai apmierinātu nākotnes klientu, tirgus un sabiedrības vajadzības,” otrdien savā prezentācijā par uzņēmuma rīkotajā “Dialogā par nākotnes lauksaimniecību 2017”, kas norisinājās no 18. līdz 20. septembrim, stāstīja Bayer valdes loceklis un Crop Science nodaļas prezidents Līems Kondons (Liam Condon).

Pasākums ir pulcējis viedokļu līderus un interesētās puses lauksaimniecības nozarē, lai uzsvērtu nepieciešamību pēc dažādu grupu — tajā skaitā nozares, valdības, zinātnes un nevalstisko organizāciju pārstāvju, gan no publiskā, gan privātā sektora — sadarbības, veidojot pasaules pārtikas sistēmu ilgtspējīgāku un tādējādi piemērotāku nākotnes vajadzībām.

“Pasaules sēklu un augu aizsardzības tirgus pēc vāja pērnā gada arī 2017. gadā joprojām ir nepastāvīgs,” atzina L. Kondons. Tomēr pieaugošajam iedzīvotāju skaitam, mainīgajiem patēriņa paradumiem un augošajam patērētāju pieprasījumam pēc ilgtspējīgā veidā saražotas pārtikas būs pozitīva ietekme uz pārtikas ražošanu, pasaules lauksaimniecības produktu tirdzniecību un visbeidzot uz lauksaimniecībā gūtajiem ienākumiem. “Šie faktori kopā ar vienmērīgi pieaugošo pieprasījumu pēc lopbarības un biodegvielas izejvielām veicina ilgtermiņa pieprasījuma pieaugumu, kas virzīs mūsu uzņēmējdarbību,” paziņoja L. Kondons.

Paredzams, ka bizness Brazīlijā normalizēsies 2018. gadā

Uzņēmējdarbībā, kas atkarīga no laikapstākļiem, kaitēkļu un slimību izplatības, jo īpaši Brazīlijas tropiskajā klimatā, vienmēr iespējamas īstermiņa svārstības. “Pēdējo divu gadu laikā pazemināts kaitēkļu apdraudējums un sausums valsts galvenajās daļās izraisījis mazāku pieprasījumu pēc insekticīdiem un fungicīdiem,” paskaidroja L. Kondons. “Šī gada ražas sezonas beigās Brazīlijā saistībā ar vēsturiski augstajiem pieejamajiem krājumiem mēs pieredzējām ievērojamu pārdošanas apjomu un peļņas kritumu.” Paaugstinātie krājumi ietekmē visu tirgu, bet Bayer, visticamāk, tas skar vissmagāk, jo Bayer ieņem spēcīgu tirgus pozīciju gan insekticīdu, gan fungicīdu segmentā. Lai normalizētu situāciju, uzsākti vairāki pasākumi, piemēram, produktu pārvietošana uz citiem tirgiem un izpārdošana mazumtirdzniecībā par zemākām cenām.

“2018. gadā kopumā Brazīlijā mēs prognozējam pieauguma atgriešanos,” L. Kondons sacīja, konferencē uzsverot savu pamatdomu. Kā iepriekš norādīts, publicējot 2. ceturkšņa rezultātus, Brazīlijai paredzēto drošības pasākumu dēļ Bayer pašlaik prognozē, ka Crop Science pārdošanas apjomi 2017. gadā nepārsniegs 10 miljardus eiro (iepriekš tie pārsniedza 10 miljardus eiro). Tas atbilst zemam viencipara procenta kritumam.

Inovācijām ir būtiska nozīme ilgtspējīgā lauksaimniecībā

Līems Kondons, savā runā pievēršoties ilgtspējīgas lauksaimniecības tēmai, vēlreiz apliecināja Crop Science apņemšanos ieguldīt inovācijās un izstrādāt zemniekiem pielāgotus lauksaimniecības risinājumus, kas paredzēti viņu individuālajām vajadzībām un izaicinājumiem.

Šajā kontekstā L. Kondons uzsvēra, ka priekšlikums par Monsanto pārņemšanu saistīts ar milzu iespēju pozitīvi veidot nākotnes lauksaimniecību. “Mēs esam atbildīgi par to, lai inovācijas būtu pieejamas gan lielajiem, gan mazajiem lauksaimniekiem visā pasaulē. Tikai tad mēs varēsim veikt nozīmīgu ieguldījumu ilgtspējīgas pasaules pārtikas sistēmā.”

Bayer ir apņēmies arī palīdzēt sasniegt ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus saistībā ar cīņu pret badu un nabadzību, veicinot labu veselību un labklājību, ilgtspējīgas pilsētas un sabiedrības, atbildīgu patēriņu un ražošanas sistēmas, kā arī klimata politiku un partnerību.

Panākts progress plānotajā Monsanto pārņemšanā, projekta slēgšana paredzēta 2018. gada sākumā

Attiecībā uz Monsanto pārņemšanas procesu un laiku L. Kondons atzina, ka uzņēmums virzās uz priekšu. 2017. gada jūnija beigās Bayer iesniedza dokumentus, lai no Eiropas Komisijas saņemtu pretmonopola iestāžu atļauju. Eiropas Komisija 22. augustā uzsāka otrās fāzes izmeklēšanu.

Konsultējoties ar Eiropas Komisiju, Bayer pirmdien, 18. septembrī iesniedza pieteikumu, lai par desmit darba dienām līdz 2018. gada 22. janvārim pagarinātu pārskatīšanas termiņu ar mērķi atvieglot atbilstoša vērtējuma noteikšanu, ņemot vērā darījuma apjomu. “To ievērojot, paredzētais darījuma slēgšanas datums drīzāk varētu būt 2018. gada sākums, nevis 2017. gada beigas,” sacīja L. Kondons. Bayer izskatīšanai ir iesniedzis pieteikumus gandrīz visām 30 attiecīgajām iestādēm un no trešās daļas jau saņēmis apstiprinājumu.

Digitālās lauksaimniecības produkti veiksmīgi laisti pārdošanā vairāk nekā 30 valstīs

L. Kondons pieminēja arī uzņēmuma pūles digitālo tehnoloģiju jomā. “Laikā no 2015. līdz 2020. gadam mēs esam apņēmušies ieguldīt vismaz 200 miljonus eiro digitālās lauksaimniecības jomā.” Jau šodien vairums jauno iekārtu ir aprīkotas ar lauksaimniecības precizitātes funkcijām. Jaunie rīki lauksaimniekiem palīdz sabalansēt tādus datus kā mēslojuma un augu aizsardzības līdzekļu daudzums ar atbilstošajiem ražas ieguves un kvalitātes uzlabojumiem. “Inovatīvas digitālās lauksaimniecības tehnoloģijas gan lieliem, gan maziem lauksaimniekiem palīdz efektīvāk un ilgtspējīgāk audzēt veselīgāku labību,” sacīja L. Kondons.

Digitālās lauksaimniecības risinājumi atbilst sabiedrības pieaugošajām prasībām pēc pārredzamības un ilgtspējības. “Tādēļ mēs cieši sadarbojamies ar tādiem kompetentiem partneriem kā Bosch un FaunaPhotonics, universitātēm, jaunuzņēmumiem un bezpeļņas organizācijām, piemēram, Quantified Planet. Dāvinot un daloties ar patentētajiem datiem, mēs ieguldām pētījumos par bioloģisko daudzveidību, kas ir gan lauksaimniecības, gan sabiedrības interesēs.”

Pašlaik Bayer nodrošina digitālos risinājumus vairāk nekā 30 valstīs un tiecas strauji paplašināties arī tālāk. Jaunajām tehnoloģijām ir milzu potenciāls ne vien tādās valstīs kā Kanāda, ASV, Brazīlija, Vācija, Francija, Ukraina un Krievija, bet arī mazajiem lauksaimniekiem jaunattīstības valstīs. Veicinot mazo lauksaimnieku potenciāla sasniegšanu, tiek paaugstināta lauksaimniecības produktivitāte ilgtspējīgā veidā un uzlabota šo zemnieku ģimeņu un sabiedrības dzīve.

Aptuveni 1 miljards eiro ieguldīts pētniecībā un attīstībā

Lai papildinātu pamatdomu, L. Kondonam pievienojās Crop Science Pētniecības un attīstības globālais vadītājs Adrians Persijs (Adrian Percy), kurš pastāstīja vairāk par Bayer Pētniecības un attīstības sistēmu un ieguldījumiem. “Crop Science nodaļa ik gadu iegulda aptuveni 1 miljardu eiro pētniecībā un attīstībā, lai tirgū ieviestu jaunus produktus un risinātu pasaulē izplatītākās lauksaimnieku problēmas,” uzsvēra A. Persijs. “Mēs esam uzņēmušies pienākumu uzklausīt savus klientus un izprast konkrētās problēmas, ar ko tie saskaras katrā valstī un reģionā, tādējādi labāk piemērojot lauksaimniecības risinājumus, kas vislabāk atbilst lauksaimnieku individuālajām vajadzībām.”

Crop Science lauksaimniekiem līdz 2020. gadam piedāvās 15 jaunus produktus

“Mēs ļoti lepojamies ar tādiem novatoriskiem risinājumiem kā mūsu Luna un Aviator Xpro fungicīdi, kā arī Sivanto insekticīdi, kas apliecina mūsu spējas radīt inovācijas. Nemaz nerunājot par LibertyLink sojas pupiņu sēklām un InVigor rapša hibrīdu variācijām ar mūsu patentēto pākšu sairšanas samazināšanas tehnoloģiju,” sacīja A. Persijs. “Šie produkti pēdējo gadu laikā ir ievērojami veicinājuši mūsu peļņu.” Bayer attīstības sistēmā pašlaik tiek gatavoti vairāki bioloģiskie augu aizsardzības risinājumi, piemēram, Poncho™/VOTiVO™ 2.0. Papildu baktērija uzlabo augsnes ražīgumu saknes rajonā, augam padarot pieejamākas barības vielas.

A. Persijs iezīmēja arī pašreizējo Crop Science pētniecības un attīstības sistēmu ar 15 aktīvajām sastāvdaļām un īpašībām/īpašību kombinācijām, kas tirgū nonāks laikā no 2017. līdz 2020. gadam. Integrētā sistēma ietver arī vairāk nekā 100 dzīvības cikla pārvaldības projektu, kā arī vairākus simtus jaunu dārzeņu un plašu labību sēklu variāciju. Globālās pētniecības un attīstības organizācijas darbību virzīs pētniecības un attīstības mērķi, risinot galvenās pasaules lauksaimnieku vajadzības ar inovatīviem nākotnes risinājumiem ķīmiskajā un bioloģiskajā augu aizsardzībā, kā arī sēklās un ražas īpašībās.

Papildus Bayer pasaules klases pētniecības un attīstības darba grupai, kas iekšējā līmenī strādā pie inovācijām, uzņēmums ir izveidojis arī veiksmīgu ārējo platformu, lai izmantotu vairāku iestāžu, organizāciju — no akadēmiskajām līdz rūpnieciskajām — un jaunuzņēmumu, ko vieno kopīgi uzdevumi un mērķi, zināšanas un spēku. “Izmantojot stratēģiskas izpētes partnerības, kolektīvo pakalpojumu izmantošanas rīkus un riska kapitāla finansēšanu, mēs sadarbojamies vairākās frontēs, lai saglabātu vadošo pozīciju lauksaimniecības inovācijās,” uzsvēra A. Persijs. Nesen Bayer un Bostonas uzņēmums Ginkgo Bioworks noslēdza līgumu par jauna uzņēmuma izveidi, kas pievērsīsies augu mikrobiomam, sākotnēji koncentrējoties uz slāpekļa fiksāciju. Uzlabojot mikrobu spēju padarīt slāpekļa mēslojumu pieejamu augiem, ilgtspējīgai lauksaimniecībai tiek nodrošināta ievērojama potenciāla priekšrocība, un tas ir nākamās paaudzes risinājums lauksaimnieku lielākajām problēmām.

Pieaug inovāciju izmaksas

Pēdējos gados pieaugošo reglamentējošo prasību dēļ ir pieaudzis vidējais ieguldījumu apjoms, kāds nepieciešams, ieviešot tirgū jaunu produktu. A. Persijs ir pārliecināts, ka Bayer ievieš pārmaiņas, izmantojot modernu zinātni, un palīdz lauksaimniekiem visā pasaulē ilgtspējīgā veidā ražot augstvērtīgu pārtiku, lopbarību, šķiedras un biodegvielu.

“Lai pasargātu šos ieguldījumus, mums nepieciešama politiska un reglamentējoša vide, kas sekmē inovācijas un sadarbību to garajā un daudzslāņainajā piegādes ķēdē,” sacīja A. Persijs. “Mūsu nozare ir atkarīga no zinātniskajiem pētījumiem, lai varētu radīt transformējošas tehnoloģijas, kas nepieciešamas mūsu nākotnes pārtikas drošībai. Ja sabiedrība neuzticas mūsu zinātnei, tad minētā drošība var tikt apdraudēta.”

Apņemšanās nodrošināt pieejamību

A. Persijs vairākkārt atgādināja par uzņēmuma drošības un pieejamības saistībām, atsaucoties uz Bayer iniciatīvu nodrošināt piekļuvi ar drošību saistītas augu aizsardzības izpētes informācijai, kas tiek izmantota reģistrācijas procesā. Vispirms ar drošību saistītās izpētes kopsavilkumi lielam aktīvo vielu skaitam būs pieejami, izmantojot speciāli veidotu Bayer tīmekļa vietni. Papildu informācija tiks sniegta video apmācību, diagrammu un plašāk izstrādātu zinātnisko materiālu formā. Tīmekļa vietne būs pieejama tiešsaistē 2017. gada nogalē. Nākamajā etapā lietotāji varēs piekļūt arī pilniem, padziļinātiem ar drošību saistītiem izpētes pārskatiem.

“Mēs vēlamies, lai sev nepieciešamajai informācijai ātri un viegli saprotamā veidā varētu piekļūt ikviens — no sabiedrības locekļiem līdz zinātniskajām aprindām,” sacīja A. Persijs. “Mēs vēlamies arī, lai sabiedrība saprot, kāpēc un kā mēs veicam drošības izpēti. Šī ir lieliska iespēja produktīvam dialogam ar sabiedrību par to, kā Bayer rūpējas par savu produktu drošību.”

Sabiedrības akcepts ir būtisks, lai mazinātu plaisu starp ražotāju un patērētāju

“Mēs dzīvojam pēcpatiesības laikmetā, kur modernās zinātnes pieņemšanu apdraud populisms un politikas polarizācija,” Līems Kondons paziņoja auditorijai runas ievadā. “Pierādītus zinātniskus faktus apšauba cilvēki, kas vienlaikus izvēlas ticēt baumām un emocionālām kampaņām,” viņš turpināja un citēja neseno Nobela Prēmijas laureātu: “Patērētāja uzticības iemantošana bruģē ceļu uz zinātniskiem atklājumiem, kas nepieciešami, lai nodrošinātu veselīgu pārtiku pieaugošajam cilvēku skaitam.”

Noslēdzot savu uzrunu Crop Science galvenajā mītnē sanākušajai auditorijai, A. Persijs uzsvēra, ka ikvienam šajā nozarē jācenšas labāk ieklausīties patērētāju bažās un jāpalīdz skaidri un pārskatāmi atbildēt uz viņu jautājumiem par lauksaimniecības inovācijām. Saskaņā ar nesen veiktu globālu pētījumu, kur Bayer aptaujāja 10 000 cilvēku 10 valstīs, vismaz 9 no 10 cilvēkiem uzskata, ka drošas, ekonomiskas un uzturvielām bagātas pārtikas nodrošināšana ikvienam, izmantojot inovācijas, ir steidzami risināms jautājums. Tomēr daudzi patērētāji saglabā emocionālu skepsi par uzticēšanos zinātnei un pētījumiem.

“Galvenais ir sabiedrības akcepts,” piezīmēja A. Persijs un minēja vairāku interesēto pušu pieeju, lai labāk iesaistītu sabiedrību, īpaši jaunos patērētājus, ar aktīvu uzklausīšanu, atvērtu dialogu un labāku izglītošanu par inovāciju priekšrocībām. “Tādēļ mēs šī gada Dialogā par nākotnes lauksaimniecību sapulcinājām tik daudzveidīgu grupu — lai apvienotu svarīgākās balsis.” Piemēram, Bayer programma AgVocacy nozares interesētajām pusēm nodrošina plašas apmācības, lai tām palīdzētu pārliecinošā veidā dalīties savā darbā un izskaidrot to patērētājiem, kamēr tādas lauksaimniecības izglītības programmas kā BayLabs, globālais Youth Ag-Summit un Making Science Make Sense palīdz ar pētniecisko zinātni iepazīstināt nākamo paaudzi. Turklāt Bayer Bee Care Program un Bayer ForwardFarming iniciatīva ir svarīgas dialoga platformas, kas palīdz pietuvināt ražotāju patērētājam.

“Bez nozares pētījumiem ievērojami mazinātos lauksaimniecības inovācijas, kas risina mūsu nākotnes vajadzības pēc pārtikas. Mums kā zinātniekiem efektīvi jāiesaistās šo jautājumu risināšanā un komunikācijā,” rezumēja A. Persijs. “Pārtikas nākotne ir atkarīga no spēcīgas saiknes starp lauksaimniecību un sabiedrību.”