17.02.2020

Bayer atzinīgi vērtē ASV Vides aizsardzības aģentūras apstiprinājumu, ka glifosāts ir drošs lietošanai, nav kancerogēns

  • “VAA lēmums atbilst vadošo starptautisko veselības aizsardzības iestāžu ilggadējiem novērtējumiem”, uzsver Liams Kondons, Bayer valdes loceklis.
  • ASV Tieslietu departamenta ziņojums Amicus Hardemana lietā arī atbalsta glifosāta drošību.

Monheima / Vipanija, 2020. gada 31. janvāris - Bayer šodien paziņoja, ka ASV Vides aizsardzības aģentūra izdarījusi labvēlīgus secinājums par glifosāta drošību savā Pagaidu reģistrācijas pārskata lēmumā, kura pamatā ir aģentūras ekspertu pārskats 10 gadu laikā, atkārtoti apstiprinot, ka plašs zinātnes kopums turpina atbalstīt herbicīda, kas satur glifosātu, drošību un ka šī aktīvā viela nav kancerogēna.

Pagaidu reģistrācijas pārskata lēmumā VAA secina, ka “nav identificēti glifosāta iedarbības riski cilvēku veselībai”.

“VAA jaunākais lēmums par herbicīdiem, kuru pamatā ir glifosāti, un vadošo starptautisko veselības iestāžu ilgtermiņa novērtējums papildina, ka šos produktus var droši lietot un ka glifosāts nav kancerogēns,” sacīja Liams Kondons (Liam Condon), Bayer AG valdes loceklis un Augkopības nodaļas priekšsēdētājs. “Herbicīdi, kuru pamatā ir glifosāti, ir viens no vispusīgāk izpētītajiem šāda veida produktiem, kas ir galvenais iemesls, kāpēc lauksaimnieki visā pasaulē turpina paļauties uz šiem produktiem ne tikai efektīvai nezāļu kontrolei, bet arī, lai līdz minimumam samazinātu augsnes apstrādes praksi, samazinātu siltumnīcu gāzu emisijas, vairāk saglabātu zemes dabisko biotopu un nodrošinātu pietiekami daudz pārtikas, lai apmierinātu pieaugošo iedzīvotāju vajadzības visā pasaulē. VAA zinātniski pamatotais padziļinātais ekspertu grupas novērtējums atspoguļo zinātnes zelta standartu, ko ievēro regulatori un zinātnieki visā pasaulē. ”

VAA jau bija apstiprinājusi savu nostāju attiecībā uz glifosātu šā gada sākumā. Kopā ar ASV Tieslietu ministriju Amerikas Savienoto Valstu valdības vārdā VAA iesniedza īsu paziņojumu par Roundup tiesvedību Amicus Hardemana apelācijas sūdzībā. Abas iestādes tika atbalstītas, izmantojot uzņēmumu argumentus. 2019. gada augustā EPA (Vides aizsardzības aģentūra) nosūtīja vēstuli glifosāta reģistrētājiem, kurā attiecīgi norādīja, ka brīdinājums par vēža rašanos saistībā ar produktiem, kuru sastāvā ir šī aktīvā viela, būtu “pretrunā aģentūras zinātniskajam novērtējumam par produkta iespējamo kancerogēno ietekmi” un tas būtu “nepatiess un maldinošs paziņojums”.

VAA savā Pagaidu reģistrācijas pārskata lēmumā arī sacīja, ka “tā izmantoja jaunākās zinātnes direktīvas un riska novērtēšanas metodoloģijas, lai sagatavotu riska novērtējumu, kas atbalstītu glifosāta reģistrācijas atkārtotu pārskatīšanu. VAA rūpīgi novērtēja riskus, ko cilvēkiem rada glifosāta iedarbība no visiem reģistrētajiem lietojumiem un visiem iedarbības ceļiem, un neidentificēja nevienu risku, kas rada bažas.” VAA arī atkārtoja savu secinājumu, ka “glifosāts, visticamāk, nav kancerogēns cilvēkiem”, tas ir viens no svarīgākajiem un labvēlīgākajiem vērtējumiem.

Uz glifosāta bāzes izgatavotie produkti ir visplašāk izmantotie herbicīdi pasaulē, un šodienas VAA paziņojums ir tikai pēdējais regulatīvās aģentūras piemērs, kurā atkārtoti apstiprināts, ka glifosāts nav kancerogēns. Kopš IARC novērtējuma 2015. gadā, regulatīvās un zinātniskās struktūras ir atkārtoti apstiprinājušas savus secinājumus par glifosātu saturošu produktu drošumu un šo apliecinājumu iekļaut Eiropas Pārtikas drošibas pārvaldes (EFSA), Eiropas Ķimikāliju aģentūras (ECHA), Vācijas BfR un Austrālijas, Kanādas, Korejas, Jaunzēlandes un Japānas pārvaldes iestāžu, kā arī apvienotā FAO / PVO sanāksmju reģistros par pesticīdu atliekvielām (JMPR).

2019. gada janvārī Kanādas Federālā veselības aizsardzības iestāde “Health Canada” secināja: “Pēc rūpīgas zinātniskas pārbaudes” un “ņemot vērā visu attiecīgo datu kopumu”, bažas par glifosāta drošumu “nevarēja zinātniski pamatot.” “Health Canada”arī atzīmēja, ka 20 zinātnieki, kuri sagatavoja pārskatu, bet nebija iesaistīti 2017. gadā veiktajā glifosāta atkārtotajā novērtējumā, “izmantoja visus iespējamos līdzekļus” un viņiem “bija pieejami visi attiecīgie federālo un provinču valdību, starptautisko reglamentējošo un kontroles institūciju, publicēto zinātnisko pārskatu un dažādu pesticīdu ražotāju dati un informācija”.

Kā daļu no Bayer pārredzamības iniciatīvas uzņēmums ir apņēmies nodrošināt piekļuvi visiem padziļinātajiem glifosāta drošības un citiem augu aizsardzības pētījumiem, kas iesniegti Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (EFSA), kurus Bayer ir atļāvis atklāt savā caurspīdīguma platformā. Bayer joprojām ir apņēmies piedāvāt vairāk izvēles audzētājiem un pagājušajā gadā paziņoja par apmēram 5 miljardu eiro investīciju, lai nākamās desmitgades laikā izstrādātu papildu metodes nezāļu apkarošanai.

Lai piekļūtu VAA ierosinātajam pagaidu reģistrācijas pārskatīšanas lēmumam, noklikšķiniet šeit.

Lai iegūtu papildinformāciju par Roundup, apmeklējiet vietni https://www.bayer.com/lv/glyphosate-roundup.aspx

 

Par Bayer
Bayer ir globāls uzņēmums ar pamatkompetencēm tādās zinātņu jomās kā veselības aprūpe un uzturs. Tā produkti un pakalpojumi izstrādāti, lai dotu labumu cilvēcei un palīdzētu pārvarēt izaicinājumus, kas saistīti ar pasaules iedzīvotāju skaita pieaugumu un veicinātu cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanu un ilgspējību . Tajā pašā laikā uzņēmuma mērķis ir palielināt tās pelnītspēju, radot pievienoto vērtību caur inovācijām un izaugsmi. Bayer ir apņēmies ievērot ilgtspējīgas attīstības principus, un Bayer zīmols nozīmē uzticību, paļaušanos un kvalitāti visā pasaulē.

2018.finanšu gadā Grupa nodarbināja aptuveni 117 000 cilvēku un tā realizācijas apjomi sasniedza 39,6 miljardus eiro. Kapitālizdevumi bija 2,6 miljardi eiro, pētniecībai un attīstībai atvēlētie izdevumi – 5,2 miljardi eiro. Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet www.bayer.com.

 

Kontakts:

Carly Scaduto

E-pasts: carly.scaduto@bayer.com

Telefons: (314) 694-3247

Vairāk informācijas atradīsiet www.bayer.com.

 

Uz nākotni vērsti paziņojumi

Šis ziņu izlaidums var ietvert uz nākotni vērstus paziņojumus, pamatojoties uz pašreizējiem pieņēmumiem un prognozēm, ko veikusi Bayer vadība. Dažādi zināmi un nezināmi riski, neskaidrības un citi faktori var izraisīt būtiskas atšķirības starp uzņēmuma reālajiem nākotnes rezultātiem, finansiālo situāciju, attīstību vai darbību, un šeit sniegtajiem vērtējumiem. Šie faktori ietver Bayer publiskajos ziņojumos aplūkotos. Publiskie ziņojumi pieejami Bayer mājaslapā www.bayer.com. Uzņēmums neuzņemas nekādu atbildību par šo uz nākotni vērsto paziņojumu atjaunināšanu vai to pielāgošanu nākotnes notikumiem vai attīstībai.