24.08.2017

Bayer atver pieeju saviem datus un apvieno spēkus ar "Quantified Planet", veicinot bioloģiskās daudzveidības pētījumus

  • Lauksaimniecības datu platforma ar atvērto piekļuvi ļaus veikt vairāk pētījumu un ieviest vairāk inovāciju.
  • Pūļa pakalpojumu sniegtie augu dati kā pamats apvienotiem pētījumiem.
  • Ieguldījums, lai sasniegtu ANO ilgtspējīgās attīstības mērķus.

Monheima, 2017. gada 24. augusts – uzņēmums Bayer un "Quantified Planet" - bezpeļņas organizācija, kas darbojas Vaksholmā, Zviedrijā, parakstījuši licencēšanas un sadarbības līgumu, saskaņā ar kuru Bayer sniegs pieeju patentētiem pūļa pakalpojumu rezultātā iegūtiem augu datiem no vairāk nekā 70 pasaules valstīm par konkrētu augu tipiem, vietām, parādību un izplatību. "Quantified Planet" iegūs piekļuvi šiem datiem, lai varētu veikt zinātniskus pētījumus par bioloģisko daudzveidību un tādējādi labāk izprast klimata pārmaiņas un to iespaidu uz ilgtspējīgu lauksaimniecību.

Turklāt Bayer un "Quantified Planet" kopīgi izstrādā mobilās lietotnes, lai iesaistītu sabiedrību, piemēram, pilsētu iedzīvotājus, tādu globālo problēmu risināšanā kā bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, kam ir nozīmīga loma, tiecoties pēc ilgtspējīgas attīstības mērķiem, kā arī mērķiem, ko Apvienotās nācijas iekļāvušas savā darba kārtībā līdz 2030. gadam. Pirmos produktus plānots laist tirgū 2018. gadā.

“Bioloģiskā daudzveidība ir planētas dzīvība. Bagātīga un daudzveidīga dzīvā daba mūs apgādā ar pārtiku un kalpo par pamatu daudzām saimnieciskajām darbībām, tajā skaitā lauksaimniecībai," stāsta Bayer Digitālās zemkopības nodaļas vadītājs Tobiass Menne (Tobias Menne). "Mēs ar prieku sadarbosimies ar "Quantified Planet". Daloties ar patentētajiem datiem, mēs investējam pētījumos par bioloģisko daudzveidību, kas ir gan lauksaimniecības, gan sabiedrības interesēs."

"Mēs no sirds ticam, ka no uzņēmumiem un privātpersonām iegūto digitālo datu spēks var palīdzēt mainīt mūsu dzīvesveidu uz šīs planētas," skaidro "Quantified Planet" izpilddirektore un līdzdibinātāja Maja Brisvalla (Maja Brisvall). "Iedvesmot sabiedrību, īpaši pilsētu jauniešus un bērnus iepazīties ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem, izmantojot brīvi pieejamos zinātniskos datus ar atvērto piekļuvi, ir novatoriska pieeja. Kopā ar mūsu Nākotnes zemes tīklu mēs Bayer sniegto datu analīzē iesaistīsim arī sabiedrībā pazīstamus zinātniekus.” Mūsdienās vairāk nekā puse pasaules iedzīvotāju dzīvo pilsētās. Šīs ilgtspējīgās attīstības iespaidā tiks veicināta publisko zaļo zonu saglabāšana un izveide. "Quantified Planet" datu izpētes platforma šim projektam sniegs ievērojamu pienesumu.

Veiksmīga ilgtspējīgas attīstības mērķu, īpaši mērķu Nr. 11 (Ilgtspējīgas pilsētas un sabiedrības) un Nr.15 (Dzīvība uz zemes), īstenošana un sasniegšana nozīmē visas sabiedrības, tai skaitā valstu valdību, tādu bezpeļņas organizāciju kā "Quantified Planet" un nozares uzņēmumu, iesaistīšanos un sadarbību.

Globāla dalīšanās ar zinātniskajiem datiem un pētījumu atklājumiem ir būtiska, lai izstrādātu novatoriskus risinājumus tādām globālām problēmām kā pieaugošais pasaules iedzīvotāju skaits, pieaugošais pieprasījums pēc pārtikas, lopbarības un atjaunojamajām izejvielām, ierobežotā aramzeme un klimata pārmaiņas. Bayer ir pārliecināts, ka Digitālā zemkopība ne tikai izraisīs revolūciju pasaules lauksaimniecībā, padarot zemkopību viedāku, efektīvāku un ilgtspējīgāku, bet digitālās tehnoloģijas arī palīdzēs uzlabot cilvēku dzīvi, sekmēt taisnīgu personisko izaugsmi un aizsargāt vidi.