08.01.2018

Bayer atklāj jaunu siltumnīcu insekticīdu pētniecībai

  • Uzņēmums vēlas nostiprināt savu vadošo pozīciju insekticīdu tirgū.
  • Aptuveni 45 miljonu eiro ieguldījums jaunās ēkas celtniecībā.
  • Iekārtas atvieglo jaunu selektīvu insekticīdu izstrādi.
  • 11 000 m2 siltumnīcas telpu, kā arī laboratorijas un biroji.
  • Siltumnīca nodrošinās 60 darbavietas.

Monheima, 2018. gada 8. janvāris, – Bayer vēlas nostiprināt savu vadošo pozīciju pasaules kaitēkļu apkarošanas tirgū. Šim nolūkam uzņēmums ir ieguldījis apmēram 45 miljonus eiro aptuveni 11 000 m2 plašas siltumnīcas izveidei Monheimas objektā ar laboratorijas un biroja ēkas piebūvi insekticīdu pētniecības mērķiem.

"Jaunā ēka mums palīdzēs risināt vienu no mūsdienu galvenajām problēmām: pārtikas nodrošināšanu pasaules mērogā," atklāšanas ceremonijā, kas notika 8. janvārī un ko apmeklēja 50 ielūgtie viesi un aptuveni 150 darbinieki, teica Pārtikas krājumu nodaļas vadītājs un Bayer Crop Science nodaļas Izpildkomitejas loceklis Dr. Dirks Bakhauss (Dirk Backhaus). "Šādu siltumnīcu varētu uzbūvēt jebkur pasaulē, taču Vācijai bija būtiskas priekšrocības vietas izvēlē — daudzveidīga, ilgtspējīga lauksaimniecība, augsts izglītības līmenis un pamatīga zināšanu bāze, kā arī pievilcīga atrašanās vieta dinamiskajā Eiropas vidē," paskaidroja D. Bakhauss. Šis ieguldījums pats par sevi atspoguļo Bayer saistības attiecībā uz Eiropas un Vācijas inovatīvajām spējām un īpaši Monheimas pētniecības objektu Ziemeļreinā-Vestfālenē.

Jaunās siltumnīcas izbūve ir Bayer vērienīgākais projekts Monheimā ieguldījumu programmā, kas pēdējo sešu gadu laikā ir izmaksājusi aptuveni 170 miljonus eiro. Papildus jaunajiem ieguldījumiem Crop Science izaugsmes stratēģijas galvenie elementi ietver esošās pētniecības infrastruktūras modernizāciju un mērķtiecīgu paplašināšanu.

Šajā runā D. Bakhauss uzsvēra, cik ļoti rūpnieciskajā pētniecībā nepieciešams sabiedrības atbalsts. "Mēs dzīvojam laikā, kad modernās zinātnes izpratni apdraud populisms un politikas polarizācija," skaidroja D. Bakhauss, citējot nesenas emocionāli piesātinātas kampaņas, piemēram, kampaņu pret tādām svarīgām insekticīdu vielas klasēm kā neonikotinoīdi, debates par glifosāta atkārtotu legalizēšanu un plašsaziņas līdzekļu reakciju uz ziņojumiem par insektu populācijas kritumu dažās Vācijas daļās. "Insektiem Bayer acīs ir liela nozīme, jo tiem ir būtiska loma, apputeksnējot dažādus augus. Mūsu uzdevums ir iesaistīt sabiedrību atklātā un caurspīdīgā dialogā par inovatīviem risinājumiem, ko mēs, Bayer, izstrādājam, lai uzlabotu cilvēku dzīves kvalitāti un tādējādi mazinātu plaisu starp ražotājiem un patērētājiem."

Lieliskā pētniecība uzlabos Bayer spēju izstrādāt selektīvus insekticīdus

Lauksaimnieki visā pasaulē saskaras ar jaunu kaitēkļu invāziju un to pieaugošu rezistenci pret pašlaik pieejamajiem insekticīdiem. Turklāt stingrāki noteikumi noved pie tā, ka pieaug prasības jaunu insekticīdu risinājumu ieviešanai. Lai veiksmīgi izstrādātu augu aizsardzības inovācijas, īpaši insekticīdus, galvenais nosacījums ir veikt modernu pētniecību ar izcilām tehnoloģiskajām spējām. "Jaunā siltumnīca uzlabos mūsu spējas izstrādāt jaunus selektīvus insekticīdus," piezīmēja Bayer Insekticīdu pētniecības vadītājs Dr. Markuss Dolingers (Markus Dollinger). "Mēs esam pārliecināti, ka inovatīvie produkti, kuros tiks izmantotas šeit izstrādātās aktīvās sastāvdaļas, apmierinās steidzamās klientu vajadzības, vienlaikus atbalstot ilgtspējīgu lauksaimniecību." Papildus siltumnīcai insekticīdu pētniecības nolūkos būs pieejama piebūve — laboratorijas ēka 1200 m2 platībā un 870 m2 plašas biroju telpas.

Siltumnīca 60 darbiniekiem nodrošinās optimālus apstākļus vairāk nekā 30 dažādu augu sugu un vismaz 40 eksotisku kaitēkļu un labvēlīgu organismu audzēšanai un testēšanai. Lai varētu strādāt gan pie šiem organismiem, gan ģenētiski modificētiem augiem un jaunām augu šķirnēm, tiks ievēroti augstākie bioloģiskās drošības un higiēnas standarti. Siltumnīca sastāv no 133 nodalījumiem, un katrā no tiem var atsevišķi pielāgot dažādus klimatiskos apstākļus, piemēram, temperatūru, mitrumu, dienas ilgumu, temperatūras svārstības un gaisa filtrēšanu. Tādējādi eksperimentus varēs veikt reālistiskos apstākļos, kas līdzinās dabā sastopamajiem. Varēs veikt arī paralēlos pētījumus par vietējiem un eksotiskajiem augiem, izmantojot pašlaik izstrādājamās aktīvās sastāvdaļas un alternatīvās tehnoloģijas, piemēram, bioloģisko augu aizsardzību, augu audzēšanu un labvēlīgi saderīgas kombināciju stratēģijas.

Piezīme redaktoriem:
drukas kvalitātes fotogrāfiju iespējams lejupielādēt mūsu mājas lapā www.news.bayer.com.

Kontaktinformācija:
Utz Klages, tālr.: +49 2173 38 3125
E-pasts: utz.klages@bayer.com

Vairāk informācijas: www.bayer.com.

Paziņojumi ar skatu nākotnē
Šī preses relīze var ietvert uz nākotni vērstus paziņojumus, kas balstīti uz Bayer Grupas un apakšgrupu vadības izdarītajiem pieņēmumiem un prognozēm. Dažādi zināmie un nezināmie riski, neskaidrības un citi faktori var radīt materiālas atšķirības starp šeit sniegtajiem aprēķiniem un reālajiem nākotnes rezultātiem, finansiālo situāciju, uzņēmuma attīstību un sniegumu. Šie faktori ietver tos, kas apskatīti Bayer publiskajos ziņojumos, kuri pieejami Bayer mājas lapā www.bayer.com. Uzņēmums neuzņemas nekādu atbildību par šo uz nākotni vērsto paziņojumu atjaunošanu vai saskaņošanu ar nākotnes notikumiem vai attīstības virzieniem.