07.12.2018
Bayer pārredzamības iniciatīvas pirmā gadadiena

Bayer apņēmies nodrošināt pārredzamību — tiešsaistē publicēti vairāk nekā 300 glifozāta drošuma pētījumu kopsavilkumi

Monheima, 2018. gada 7. decembris. Šodien Bayer atzīmē pirmo gadadienu, kopš izstrādāta pārredzamības iniciatīva, kuras mērķis ir vairot uzticību zinātnei, uz kuru balstīta kultūraugu aizsardzības līdzekļu izstrāde. Vēl viens svarīgs pagrieziena punkts uzņēmuma centienos uzlabot zinātnes pieejamību ir Bayer piedāvātie vairāk nekā 300 pētījumu kopsavilkumi par glifozāta drošumu, kas pieejami Bayer īpašajā pārredzamības platformā.

“Paļaušanās uz kultūraugu aizsardzības zinātnes integritāti ir mūsu un mūsu uzņēmējdarbības pamats,” sacīja Bayer AG valdes loceklis un Kultūraugu zinātnes nodaļas prezidents Liams Kondons (Liam Condon). “Sabiedrība ir ieinteresēta uzzināt vairāk par pārtikas audzēšanu un to, kādi produkti tiek iesaistīti pārtikas ražošanā. Lauksaimnieki izmanto kultūraugu aizsardzības produktus, lai aizsargātu ražu pret slimībām, kaitēkļiem un nezālēm. Mūsu uzņēmums kā viens no lauksaimniecības līderiem ir ieguldījis lielu darbu, lai pētījumi par kultūraugu aizsardzības līdzekļiem būtu pieejami ne tikai, lai izpildītu normatīvās prasības. Mēs vēlamies izskaidrot ieguvumus, ko zinātne un inovācijas var sniegt lauksaimniecībai, vienlaikus aizstāvot būtisko — drošu, veselīgu un pieejamu pārtiku, kas tiek ražota ekoloģiski ilgtspējīgā veidā. Mērķis uzlabot piekļuvi zinātnei, kas ir mūsu produktu pamatā, ir svarīga mūsu pārredzamības iniciatīvas daļa.”

Līdzīgi kā ar citām pārredzamības iniciatīvā iekļautajām vielām, Bayer koncentrējas uz drošuma pētījumiem, kas ir iesniegti saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) vielu autorizācijas procesu augu aizsardzības produktiem. Tīmekļa vietnē ir atrodami pētījumu kopsavilkumi par pārpalikumiem un metabolismu (18), apriti vidē (32), toksikoloģiju (180) un ekotoksikoloģiju (88) saistībā ar aktīvo vielu, kā arī reprezentatīviem preparātiem. Vairāk informācijas var atrast BUJ lapā.
 
2019. gadā tiks nodrošināta piekļuve daudz plašākiem drošuma pētījumu pārskatiem, tostarp tiem, kas pieder Bayer un ir iesniegti pārskatīšanai, kuru rezultātā 2017. gada decembrī tika pieņemts lēmums par vielu atļaujas atjaunošanu Eiropā.

Zinātne, uz kuras balstīta glifozāta drošuma izvērtēšana

Pēdējo 40 gadu laikā glifozāts un glifozāta bāzes preparāti ir tikuši plaši izvērtēti attiecībā uz cilvēku veselību un drošumu. Lielāko daļu no šīs glifozāta zinātniskās izpētes veica neatkarīgi pētnieki.

Lai iepazītos ar papildu izpēti par glifozātu, apmeklējiet Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA), ASV Vides Aizsardzības (EPA) un glifozāta darba grupas tīmekļa vietnes. Šeit ir pieejama arī pamatinformācija par glifozātu kā drošu un efektīvu nezāļu kontroles līdzekli lauksaimniekiem visā pasaulē un tā vēsturi.

Par Bayer
Bayer ir globāls uzņēmums, kura galvenās kompetences ir veselības aprūpe un lauksaimniecība. Bayer produkti un pakalpojumi ir izstrādāti cilvēku labā ar mērķi uzlabot viņu dzīves kvalitāti. Grupa vienlaikus vēlas radīt arī vērtību, nodrošinot inovācijas, izaugsmi un augstu rentabilitāti. Bayer kā korporatīvs pilsonis vadās pēc ilgtspējīgas attīstības principiem, ievērojot savu sociālo un ētisko atbildību. 2017. finanšu gadā grupa nodarbināja aptuveni 99 800 cilvēku, un tās tirdzniecības apjoms bija 35,0 miljardi eiro. Kapitāla izdevumi sasniedza 2,4 miljardus eiro, pētniecības un attīstības izdevumi — 4,5 miljardus eiro. Vairāk informācijas skatiet www.bayer.com.

Kontaktinformācija:
Utz Klages, tālr. +49 2173 38 3125
E-pasts: utz.klages@bayer.com

Plašāka informācija pieejama vietnē www.bayer.com.

Uz nākotni vērsti paziņojumi
Šī preses relīze var ietvert uz nākotni vērstus paziņojumus, kas balstīti uz Bayer vadības izdarītajiem pieņēmumiem un prognozēm. Dažādi zināmie un nezināmie riski, neskaidrības un citi faktori var radīt materiālas atšķirības starp šeit sniegtajiem aprēķiniem un reālajiem nākotnes rezultātiem, finansiālo situāciju, uzņēmuma attīstību un sniegumu. Šie faktori ietver tos, kas aplūkoti Bayer publiskajos ziņojumos, kuri pieejami Bayer mājas lapā www.bayer.com. Uzņēmums neuzņemas nekādu atbildību par šo uz nākotni vērsto paziņojumu atjaunošanu vai saskaņošanu ar nākotnes notikumiem vai attīstības virzieniem.