07.12.2017
Bayer ieņem vadošu lomu caurskatāmības sekmēšanā

Atklāta jauna Bayer caurskatāmības tīmekļa vietne

  • Ļauj piekļūt pētījumu kopsavilkumiem, kas saistīti ar augu aizsardzību
  • Veicina atklātu un caurspīdīgu dialogu ar sabiedrību
  • Atbalsts iestāžu darbā ar datu pieprasījumiem

Monheimā, 2017. gada 7. decembrī – Bayer šodien atklāja savu jauno caurskatāmības tīmekļa vietni (https://cropscience-transparency.bayer.com/), kas izveidota, lai nodrošinātu piekļuvi zinātniskiem datiem, kuri nepieciešami augu aizsardzības līdzekļu izvērtēšanā. Ar šo soli Bayer ieņem vadošu lomu caurskatāmības sekmēšanā, vienlaikus aizsargājot uzņēmuma konfidenciālo izstrādājumu sastāvu un ražošanas procesa datus.

Papildus ar drošību saistītu pētījumu ziņojumu kopsavilkumiem par ievērojamu skaitu aktīvo vielu Bayer sāks nodrošināt arī nekomerciālu piekļuvi attiecīgajiem ar drošību saistīto pētījumu ziņojumiem, sākot ar ziņojumiem par imidakloprīdu. Tiek sniegti paskaidrojoši materiāli, piemēram, video un informatīvi grafiki, lai palīdzētu izprast reglamentējošo zinātni kontekstā. Šādā veidā Bayer vēlas izveidot atklātu un caurskatāmu dialogu.

“Tā kā pretrunīgas atskaites par pārtikas vai tehnoloģiju nekaitīgumu cilvēkiem rada grūtības nošķirt faktus no fikcijas, šī Bayer iniciatīva ir nozīmīgs solis ceļā uz plašāku caurskatāmību,” teica Dr. Adrians Pērsijs (Adrian Percy), Augkopības zinātnes departamenta Pētniecības un attīstības vadītājs. “Daloties ar drošības datiem, kas līdz šim tika izpausti tikai iestādēm, mēs ceram izveidot saikni starp sabiedrību un mūsu zinātniskajām aprindām veidā, kas raisa uzticību un parāda mūsu vēlmi arī turpmāk veicināt caurskatāmību.”

“Esam gandarīti atklāt savu jauno tīmekļa vietni, kuras mērķis ir arī atbalstīt iestādes visā pasaulē, sniedzot alternatīvu rīku dokumentu iegūšanai, kas agrāk tika pakļauti mūsu reģistrācijas procedūrām un kuru iegūšanai līdz šim tās varēja iesniegt informācijas pieprasījumu,” sacīja Pērsijs. “Mēs vēlamies, lai nekomerciāli ieinteresētās puses – sākot ar norūpējušos pilsoni, līdz pat zinātnieku aprindu pārstāvjiem – varētu ātri piekļūt ar drošību saistītai informācijai un lai šī informācija būtu viegli saprotama, ļaujot viņiem savu viedokli balstīt uz zinātniskiem datiem.”

Bayer jaunā caurskatāmības tīmekļa vietne tiks regulāri atjaunināta. Nākamajā posmā, kas ir plānots 2018. gada sākumā, nekomerciāli lietotāji varēs pieprasīt piekļuvi papildu visaptverošiem, padziļinātiem, ar drošību saistītiem pētījumu ziņojumiem. Turklāt Bayer plāno šīs tīmekļa vietnes saturu piedāvāt arī citās valodās, piemēram, vācu valodā.

Paziņojumi ar skatu nākotnē
Šī preses relīze var ietvert uz nākotni vērstus paziņojumus, kas balstīti uz Bayer Grupas un apakšgrupu vadības izdarītajiem pieņēmumiem un prognozēm. Dažādi zināmie un nezināmie riski, neskaidrības un citi faktori var radīt materiālas atšķirības starp šeit sniegtajiem aprēķiniem un reālajiem nākotnes rezultātiem, finansiālo situāciju, uzņēmuma attīstību un sniegumu. Šie faktori ietver tos, kas apskatīti Bayer publiskajos ziņojumos, kuri pieejami Bayer tīmekļa vietnē www.bayer.com. Uzņēmums neuzņemas nekādu atbildību par šo uz nākotni vērsto paziņojumu atjaunošanu vai saskaņošanu ar nākotnes notikumiem vai attīstības virzieniem.