Bayer

Jaunumi un publikācijas

Jaunumi un publikācijas

Bayer Nordic ziņas

07.12.2018
Bayer pārredzamības iniciatīvas pirmā gadadiena

Bayer apņēmies nodrošināt pārredzamību — tiešsaistē publicēti vairāk nekā 300 glifozāta drošuma pētījumu kopsavilkumi

Monheima, 2018. gada 7. decembris. Šodien Bayer atzīmē pirmo gadadienu, kopš izstrādāta pārredzamības iniciatīva, kuras mērķis ir vairot uzticību zinātnei, uz kuru balstīta kultūraugu aizsardzības līdzekļu izstrāde. Vēl viens svarīgs pagrieziena punkts uzņēmuma centienos uzlabot zinātnes pieejamību ir Bayer piedāvātie vairāk nekā 300 pētījumu kopsavilkumi par glifozāta drošumu, kas pieejami Bayer īpašajā pārredzamības platformā.

atvērt
29.11.2018
Plānots veikt virkni ar ieguldījumu portfeli, efektivitāti un strukturālām reformām saistītu pasākumu

Bayer stiprinās kompetenci dzīvības zinātņu nozarēs, vienlaikus paaugstinot produktivitāti un rentabilitāti

 • Plānots atteikties no dzīvnieku veselības darbības virziena, no plaša patēriņa veselības zīmoliem Coppertone™ un Dr. Scholl’s™, kā arī pārdot 60% savu daļu uzņēmumā Currenta.
 • Paredzams, ka sākot ar 2022. gadu plānotie efektivitātes un strukturālie pasākumi nodrošinās konkurētspējas uzlabošanos un papildu ieņēmumus 2,6 miljardu eiro apmērā gadā, tostarp paredzamo sinerģiju, ko sniedz Monsanto iegāde.
 • Daļa no papildu ieņēmumiem tiks reinvestēta pamata uzņēmējdarbības nozarēs.
 • Paredzams, ka kopējo vienreizējo izdevumu apjoms 1,7 reizes pārsniegs ikgadējās iemaksas.
 • Pamata peļņa uz vienu akciju paaugstināsies par aptuveni 1 eiro, 2019. gadā sasniedzot 6,80 eiro ar mērķi 2022. gadā sasniegt aptuveni 10 eiro.
 • Paredzams, ka EBITDA marža pirms ārkārtas pozīcijām 2022. gadā pārsniegs 30%.
 • Paredzams, ka efektivitātes un strukturālo pasākumu rezultātā tiks likvidētas aptuveni 12 000 no 118 200 darba vietām visā pasaulē – lielākā daļa no tām Vācijā.
atvērt
21.11.2018
Pārredzamība Crop Science: nākamais solis

Bayer nodrošina piekļuvi saviem glifosāta pētījumiem

Monheima, 2018. gada 21. novembris — Bayer drīzumā iekļaus glifosāta drošuma pētījumu kopsavilkumus savā īpašajā pārredzamības platformā. Šis nākamais solis iezīmēs 2017. gada 7. decembrī uzsāktās uzņēmuma pārredzamības iniciatīvas pirmo gadadienu.

atvērt
18.09.2018
Dialogs par lauksaimniecības nākotni 2018:

"Bayer" ieskicē savu nākotnes redzējumu par lauksaimniecību

Uzņēmums koncentrējas uz inovācijām, ilgtspēju un digitalizāciju lauksaimnieku, patērētāju un planētas labā. atvērt
17.09.2018

Jaunā talantīgo lauksaimnieku paaudze tiek aicināta "iemīt savu taku" 2019. gada jaunatnes Ag samitā Brazīlijā

 • Dalībai samitā, kas notiks Braziljā, Brazīlijā, 2019. gada novembrī, tiks atlasīti 100 jauni lauksaimniecības entuziasti vecumā no 18 līdz 25 gadiem.
 • 2019. gada jaunatnes Ag samitā "Bayer" sadarbosies ar organizācijām "Nuffield Brazil" un "AIESEC Brazil"
 • Pieteikties var līdz 2019. gada 10. janvārim.
atvērt
16.08.2018

Bayer: nosacījumi Monsanto iekļaušanas uzsākšanai – izpildīti

Lēverkūzenā, 2018. gada 16. augustā. Monsanto iekļaušana Bayer grupā var sākties, jo ceturtdien tika pabeigta noteiktu Bayer struktūrvienības Crop Science atsevišķu uzņēmējdarbības atzaru nodošana uzņēmumam BASF, kopējam darījuma apjomam sasniedzot aptuveni 2,2 miljardus eiro. Jau 2018. gada 7. jūnijā Bayer kļuva par Monsanto Company vienīgo īpašnieku, un viena no ASV Tieslietu departamenta prasībām bija, ka Bayer un Monsanto ir jāpaliek kā atsevišķiem uzņēmumiem un jādarbojas atsevišķi, līdz tiek pabeigta minēto Bayer uzņēmējdarbības atzaru nodošana uzņēmumam BASF. Tagad šī prasība ir izpildīta. atvērt
22.03.2018

Bayer, Ekseteras Universitāte un institūts Rothamsted Research identificē bišu enzīmus, kas nosaka jutību pret neonikotinoīdiem

 • Žurnālā Current Biology nesen publicēti plaši pētījumi.
 • Pētījumu rezultāti ļaus uzlabot Bayer spēju izstrādāt jaunus selektīvus insekticīdus
atvērt
13.03.2018

Bayer palielinās augu aizsardzības pētījumu caurredzamību

 • Pirmo padziļināto drošuma pētījumu pilnie ziņojumi ir pieejami, izmantojot Bayer tīmekļa platformu.
 • Bayer atkārtoti apstiprina apņemšanos atbalstīt Eiropas Komisijas aicinājumu nodrošināt lielāku caurredzamību attiecībā uz augu aizsardzības drošuma pētījumiem.
atvērt
28.02.2018

EFSA secinājumi neattaisno turpmākos neonikotinoīda lietošanas ierobežojumus

 • Riska novērtējumu pamatā ir neapstiprinātas vadlīnijas par ietekmi uz bitēm, kur netiek ņemtas vērā ES dalībvalstu intereses.
 • Secinājumi atšķiras no citiem vispusīgiem zinātniskajiem novērtējumiem.
atvērt
12.02.2018

Bayer un nevalstiskās organizācijas sadarbojas, lai atbalstītu mazās lauku saimniecības

 • Lauksaimnieki iegūs zināšanas, tehnoloģijas un labāku pieeju tirgiem.
 • "Solidaridad" atbalsta mazos lauksaimniekus ilgtspējīgas pārtikas ražošanā.
 • Fonds "Triptolemos Foundation" uzdod UNESCO vadībai ieviest jauninājumus vispasaules pārtikas sistēmā.
atvērt
Vairāk ziņas angļu valodā