Bayer

Jaunumi un publikācijas

Jaunumi un publikācijas

Bayer Nordic ziņas

01.10.2019
Bayer organizētais Dialogs par lauksaimniecības nākotni:

Bayer veido ilgtspējīgāku pārtikas apgādes sistēmu

 • Lauksaimniecība ir klimata pārmaiņu risinājuma daļa.
 • Crop Science izpētē un attīstībā turpmāko 10 gadu laikā ieguldīs vairāk nekā 25 miljardus eiro.
 • Vadošā digitālā lauksaimniecības platforma FieldView šogad izmantota 90 miljonu akru platībās.
atvērt
01.10.2019
Jauns uzņēmuns, ko atbalsta piešķirtais finansējums vairāk nekā USD 55 miljonu apmērā:

Bayer un Arvinas atklāj proteīnu mērķtiecīgas sašķelšanas kopuzņēmumu Oerth Bio

 • Oerth Bio izmantos Arvinas’ PROTAC® tehnoloģiju, lai izveidotu inovatīvus jaunus lauksaimniecības produktus graudaugu ražas uzlabošanai.
 • Džons Dombrovskis (John Dombrosky) - Oerth Bio vadītājs.
 • Darījums oficiāli noslēgts 2019. gada 15. jūlijā.
atvērt
20.08.2019

Bayer par 7,6 miljardiem ASV dolāru savu Animal Health struktūrvienību pārdos Elanco

Iziešana no Animal Health biznesa noslēdz virkni Bayer 2018. gada novembrī uzsākto darbību vēl pirms paziņotā grafika un stiprina Bayer kā globālu līderi dzīvības zinātnēs atvērt
08.08.2019

Bayer iegādājas uzņēmumu BlueRock Therapeutics ar mērķi ieņemt līderpozīcijas šūnu terapijā

Kopējā uzņēmuma vērtība ir virs 1 miljarda ASV dolāru, ieskaitot 40,8% daļu, kas šobrīd pieder Bayer / Sākotnējais fokuss uz neiroloģiju, kardioloģiju un imunoloģiju ar pirmās klīniskās programmas uzsākšanu cīņā pret Parkinsona slimību jau šogad / BlueRock Therapeutics turpina darboties kā neatkarīgs uzņēmums atvērt
14.06.2019

Bayer jaunā līmenī paceļ informācijas caurskatāmību, ilgtspēju un iesaisti

 • Uzņēmuma mērķis ir ar saviem risinājumiem par 30 procentiem samazināt ietekmi uz vidi.
 • Nākamajā desmitgadē plašākās nezāļu apkarošanas metodēs tiks ieguldīti aptuveni 5 miljardi eiro.
 • Aicinājums zinātniekiem, žurnālistiem un NVO pārstāvjiem piedalīties zinātniskajā sagatavošanā gaidāmajam ES glifosāta pārreģistrācijas procesam.
 • Augu aizsardzības līdzekļi tiks pārdoti tikai tajās jaunattīstības valstīs, kuras papildus vietējiem noteikumiem atbilst lielākajai daļai vadošo regulatoru standartiem.
atvērt
25.04.2019
2019. gada 1. ceturksnis:

Bayer pārliecinoši uzsāk gadu

 • Koncerna pārdošanas apgrozījums, kas koriģēts, ņemot vērā valūtas kursa un portfeļa efektu, palielinājies par 4,1 procentu uz 13,015 miljardiem eiro.
 • EBITDA pirms ārkārtas posteņiem palielinājusies par 44,6 procentiem, sasniedzot 4,188 miljardus eiro.
 • Crop Science būtisks apgrozījuma un peļņas pieaugums, pateicoties iegādei.
 • Pharmaceuticals ar iepriecinošu apgrozījuma un peļņas pieaugumu.
 • Consumer Health pērnā gada līmenī, biznesa gada perspektīvas apstiprinātas.
 • Koncerna peļņa, kā bija prognozēts, sakarā ar iegādes un restrukturizācijas posteņiem, samazinājusies par 36,5 procentiem līdz 1,241 miljardiem eiro.
 • Koriģēta peļņa uz vienu akciju pieauga par 13,8 procentiem līdz 2,55 eiro.
 • 2019.g. perspektīvas apstiprinātas.
atvērt
08.04.2019
Bayer aicina regulatorus, pētniekus un sabiedrību uz zinātnē balstītu diskusiju

Turpinoties Monsanto integrācijai pieejami vairāk nekā 100 Bayer piederošu glifosāta nekaitīguma pētījumu ziņojumu

Manheima, 2019. gada 8. aprīlis – Bayer aicina pasaules regulatorus, starptautisko zinātnieku kopienu un patērētājus uz zinātniskos pamatojumos balstītu diskusiju par glifosāta nekaitīguma profilu. Šajā nolūkā visi, 107, Bayer īpašumā esošie glifosāta nekaitīguma pētījumu ziņojumi, kas tika iesniegti Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (EFSA) kā daļa no vielu atļaujas piešķiršanas procesa Eiropas Savienībā (ES) tagad ir pieejami Bayer informācijas pārredzamībai veltītajā platformā. Tādā veidā uzņēmums apņemas nodrošināt lielāku caurskatāmību, iekļaujot arī augu aizsardzības līdzekļu nekaitīguma pētījumus pēc Monsanto iegādes. Daudzi no šiem un citiem līdzīgiem pētījumiem tikuši iesniegti un izvērtēti ASV Vides aizsardzības aģentūrā, veicot glifosāta riska novērtējumu.

atvērt
08.01.2019
Jauna sēklu izvietojuma prognožu tehnoloģija 2018. gadā nodrošina labus rezultātus

"Bayer" paplašina digitālo inovāciju sistēmu uzņēmumā "The Climate Corporation", lai vēl lielākam lauksaimnieku skaitam piedāvātu revolucionārus digitālos rīkus

Monheima, 2019. gada 8. janvāris — "The Climate Corporation" ("Climate") — "Bayer" meitasuzņēmums un nozarē vadošais uzņēmums, kas lauksaimniekiem piedāvā digitālus jaunievedumus, šodien izziņoja labos rezultātus, ko sasnieguši lauksaimnieki, kas izmantoja "Seed Advisor" — jauno graudu sēklu atlases un izvietojuma prognožu tehnoloģiju. Bez tam "Climate" 2018. gadā virzījis vēl 25 novatoriskus uzlabojumus, izmantojot savu globālo digitālo lauksaimniecības sistēmu, kas lauksaimniekiem piedāvā vairāk uz datiem balstītu informāciju, lai ilgtspējīgi uzlabotu ražīgumu.

atvērt
07.12.2018
Bayer pārredzamības iniciatīvas pirmā gadadiena

Bayer apņēmies nodrošināt pārredzamību — tiešsaistē publicēti vairāk nekā 300 glifozāta drošuma pētījumu kopsavilkumi

Monheima, 2018. gada 7. decembris. Šodien Bayer atzīmē pirmo gadadienu, kopš izstrādāta pārredzamības iniciatīva, kuras mērķis ir vairot uzticību zinātnei, uz kuru balstīta kultūraugu aizsardzības līdzekļu izstrāde. Vēl viens svarīgs pagrieziena punkts uzņēmuma centienos uzlabot zinātnes pieejamību ir Bayer piedāvātie vairāk nekā 300 pētījumu kopsavilkumi par glifozāta drošumu, kas pieejami Bayer īpašajā pārredzamības platformā.

atvērt
29.11.2018
Plānots veikt virkni ar ieguldījumu portfeli, efektivitāti un strukturālām reformām saistītu pasākumu

Bayer stiprinās kompetenci dzīvības zinātņu nozarēs, vienlaikus paaugstinot produktivitāti un rentabilitāti

 • Plānots atteikties no dzīvnieku veselības darbības virziena, no plaša patēriņa veselības zīmoliem Coppertone™ un Dr. Scholl’s™, kā arī pārdot 60% savu daļu uzņēmumā Currenta.
 • Paredzams, ka sākot ar 2022. gadu plānotie efektivitātes un strukturālie pasākumi nodrošinās konkurētspējas uzlabošanos un papildu ieņēmumus 2,6 miljardu eiro apmērā gadā, tostarp paredzamo sinerģiju, ko sniedz Monsanto iegāde.
 • Daļa no papildu ieņēmumiem tiks reinvestēta pamata uzņēmējdarbības nozarēs.
 • Paredzams, ka kopējo vienreizējo izdevumu apjoms 1,7 reizes pārsniegs ikgadējās iemaksas.
 • Pamata peļņa uz vienu akciju paaugstināsies par aptuveni 1 eiro, 2019. gadā sasniedzot 6,80 eiro ar mērķi 2022. gadā sasniegt aptuveni 10 eiro.
 • Paredzams, ka EBITDA marža pirms ārkārtas pozīcijām 2022. gadā pārsniegs 30%.
 • Paredzams, ka efektivitātes un strukturālo pasākumu rezultātā tiks likvidētas aptuveni 12 000 no 118 200 darba vietām visā pasaulē – lielākā daļa no tām Vācijā.
atvērt
Vairāk ziņas angļu valodā