Privātās informācijas neaizskaramība

Bayer apzinās, ka jūsu privātās informācijas drošības svarīgumu, lietojot mūsu tīmekļa vietni. Mēs ļoti nopietni attiecamies pret jūsu personas datu aizsardzību. Tādēļ mēs gribam, lai jūs zinātu, kurus datus mēs saglabājam un kurus – ne. Ar šo paziņojumu par privātās informācijas neaizskaramību vēlamies informēt jūs par mūsu veiktajiem drošības pasākumiem.

 

Datu apkopošana

Jūs varat lietot mūsu tīmekļa vietni, neatklājot savus personas datus. No jums netiek prasīta personiska informācija kā nosacījums mūsu tīmekļa vietnes lietošanai, izņemot gadījumus, kad šāda informācija var būt nepieciešama, lai pēc jūsu lūguma piegādātu jums kādu produktu vai sniegtu kādu pakalpojumu. Kad jūs lietojat mūsu tīmekļa vietni, dēļ dažādiem drošības nolūkiem mēs uzglabājam datus savos serveros. Šie dati var ietvert jūsu interneta pakalpojumu sniedzēja vārdu, tās tīmekļa vietnes nosaukumu, ko lietojāt, lai pievienotos mūsu tīmekļa vietnei, tīmekļa vietnes, kuras jūs apmeklējat no mūsu tīmekļa vietnes, un jūsu IP adresi. Pēc šiem datiem būtu iespējams jūs identificēt, bet mēs tos neizmantojam šādam nolūkam. Laiku pa laikam izmantojam datus statistikas nolūkos, tomēr saglabājam katra atsevišķa lietotāja anonimitāti tā, ka persona nevar tikt identificēta. Gadījumos, kad personas dati tiek sniegti citiem, lai piegādātu jums produktus vai sniegtu pakalpojumus, kurus esat pieprasījuši, vai citiem nolūkiem, kam esat devuši atļauju, mēs izmantojam tehniskus un organizatoriskus līdzekļus, lai garantētu attiecīgo datu drošības noteikumu ievērošanu.

 

Personas datu apkopošana un apstrāde

Mēs apkopojam personas datus vienīgi tad, kad jūs mums tos sniedzat reģistrējoties, aizpildot veidlapas vai rakstot e-pasta vēstules, kas nepieciešamas, lai pasūtītu produktus vai pakalpojumus, ievāktu ziņas par pasūtāmajiem materiāliem un līdzīgās situācijās, kad esat izlēmuši sniegt mums informāciju.

 

Datubāze un tās saturs paliek mūsu uzņēmumā un saglabājas datu procesoros vai serveros, kas darbojas mūsu labā un ir atbildīgi mūsu priekšā. Ne mēs, ne mūsu aģenti jūsu personas datus nekādā formā nenodos lietošanā kādai trešai personai, ja nebūsim saņēmuši jūsu piekrišanu vai mums pēc likuma nepienāktos to darīt.

 

Mēs saglabāsim kontroli un atbildību par jebkādu jūsu sniegto personas datu izmantošanu. Daļa šo datu var tikt glabāti vai apstrādāti datoros, kas atrodas citu valstu – piemēram, ASV – jurisdikcijā, kur datu aizsardzības likumi var būt atšķirīgi no tās valsts likumiem, kurā dzīvojat. Šādos gadījumos mēs nodrošināsim attiecīgus nepieciešamos pasākumus, lai datu procesors šajā valstī nodrošinātu datu aizsardzību, kas ir līdzvērtīga datu aizsardzībai valstī, kurā dzīvojat. 

 

Lietošanas nolūki

Mūsu apkopotie dati tiks lietoti vienīgi, lai piegādātu jums pasūtītos produktus vai pakalpojumus, vai citiem nolūkiem, kam esat devuši savu piekrišanu, izņemot gadījumus, kad likums paredz citādi.

 

Piekļuves un labošanas tiesības

Jums ir tiesības pārskatīt un labot jebkurus mūsu sistēmā glabātos personas datus, ja uzskatāt, ka tie ir novecojuši un nav pareizi. Atsūtiet e-pasta ziņojumu uz adresi, kas norādīta ziņās par mums, vai sazinieties ar mūsu par datu drošību atbildīgo personu.

 

Atsaukšanas tiesības

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu turpmākai jūsu personas datu izmantošanai. Arī šajā gadījumā jums ir jāatsūta e-pasta ziņojums uz adresi, kas norādīta ziņās par mums, vai jāsazinās ar mūsu par datu drošību atbildīgo personu.

 

Datu saglabāšana

Mēs saglabājam personas datus tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai sniegtu jūsu pieprasīto vai apstiprināto pakalpojumu, izņemot gadījumus, kad likumā paredzēts citādi (piemēram, saistībā ar nepabeigtu tiesvedību).

 

Sīkdatņu lietošana

Sīkdatnes ir nelielas tekstu datnes, kas tiek saglabātas apmeklētāja vietējās pārlūkprogrammas kešatmiņā. Izmantojot šīs sīkdatnes, ir iespējams atpazīt apmeklētāja pārlūkprogrammu, lai pilnveidotu tīmekļa vietni un vienkāršotu tās lietošanu. Dati, kas apkopoti, izmantojot sīkdatnes, netiks izmantoti, lai noteiktu tīmekļa vietnes apmeklētāja personīgo identitāti.

 

Lielākā daļa pārlūkprogrammu ir iestatītas tā, ka tās šīs sīkdatnes pieņem automātiski. Turklāt jūs varat slēgt sīkdatņu uzglabāšanu vai uzstādīt savu pārlūkprogrammu, lai tā jūs informē, pirms jūsu datorā tiek saglabāta sīkdatne.

 

Sīkdatnes, kas tiek izmantotas šajā vietnē

Nosaukums Mērķis Darbības ilgums

ASP.NET_SessionID, PHPSESSID, y5jepqPBqt, sitecore_http2

Sesijas (vietnes apmeklējuma) anonīms identifikators, kas nepieciešams tehniskiem mērķiem. Personas dati netiek ievākti.

Sesijas garumā: aizverot pārlūkprogrammu, sīkdatne tiek izdzēsta.

lang

VideoCenter valodas iestatījumi.

Sesijas garumā: aizverot pārlūkprogrammu, sīkdatne tiek izdzēsta.

fe_typo_user

Dokumentu savākšanas funkcija sadaļā “Investors”. Personas dati netiek ievākti.

Sesijas garumā: aizverot pārlūkprogrammu, sīkdatne tiek izdzēsta.

bayerdePublikationen_ShoppingCart

Pirkumu grozs publikāciju pasūtījumiem.

1 diena

WT_FPC, SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE, SC_ANALYTICS_COOKIE

Apmeklējuma anonīms identifikators statistikas analīzei, kas nepieciešama vietnes optimizēšanai. Personas dati netiek ievākti.

180 dienas

mmc_production_player_cookie

Tikai interneta tiešraidēm. Apmeklējuma anonīms identifikators statistikas analīzei, kas nepieciešama vietnes optimizēšanai. Personas dati netiek ievākti.

1 gads

doccheck-disclaimer

Saglabā autentifikācijas datus ierobežotas pieejamības lapām.

Sesijas garumā: aizverot pārlūkprogrammu, sīkdatne tiek izdzēsta.

cookie_consent

Lietotāja piekrišana tam, ka vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.

1 gads

 

Drošība

Bayer izmanto tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus, lai pasargātu jūsu datus no manipulācijām, zaudēšanas, iznīcināšanas vai citu personu neatļautas piekļuves. Jebkuri personas dati, ko esat snieguši Bayer, tiks šifrēti, lai novērstu iespējamu ļaunprātīgu lietošanu no trešo personu puses. Mūsu drošības procedūras tiek nepārtraukti pārskatītas, pamatojoties uz jauniem tehnoloģiju sasniegumiem.

 

Bērni

Apzinoties bērnu privātās dzīves neaizskaramības nozīmi, mēs savā tīmekļa vietnē neapkopojam, neapstrādājam un nelietojam nekādu informāciju par indivīdu, par kuru ir zināms, ka tas jaunāks par 13 gadiem, iepriekš nesaņēmuši pārbaudāmu piekrišanu no viņa vai viņas juridiskā pārstāvja. Šādam juridiskam pārstāvim ir tiesības pēc pieprasījuma apskatīt bērna sniegto informāciju un/vai pieprasīt tās dzēšanu.

 

Kontakti

Lūdzam sazināties ar kādu no turpmāk norādītajām personām, ja jums rodas kādas problēmas, jautājumi vai idejas saistībā ar privātās informācijas neaizskaramību.

 

Bayer SIA atbildīgais par datu aizsardzību:

Bayer SIA

Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013

Tālrunis: +371 67845 563

Fakss: +371 67312 598

E-pasts

     

Bayer AG atbildīgais par datu aizsardzību:

Eva Gardjana-Aizenlora (Eva Gardyan-Eisenlohr)

Tālrunis: +49 (0) 30 468 16924

E-pasts

 

Nepārtrauktā interneta attīstība laiku pa laikam pieprasa veikt labojumus mūsu paziņojumā par privātās informācijas neaizskaramību. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas šajā paziņojumā, kad vien tas nepieciešams.

 


22.12.2016  Copyright © Bayer Nordic
http://www.bayer.com

Dalīties

aizvērt ×